İş İlanları Eğitim Genel Güncel

2021 Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor

2021 Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 15 öğretim elemanı alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne..

2021 Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor

2021 Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 15 öğretim elemanı alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Tablo 1 Akademik Birim Bölüm Kadro
Sayısı
Kadro Unvanı İlan Şartları
Sıra 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret 1 Dr. Öğretim Üyesi Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret, İşletme, İşletme Yönetimi, İktisat, İstatistik, Pazarlama, Finans, Uluslararası Finans, Üretim Yönetimi alanlarının birinde
doktora derecesine sahip olmak
Sıra 2 Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı
1 Prof. Dr. İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı veya Mimarlık alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak
Sıra 3 İnsani Bilimler Fakültesi Psikoloji 1 Prof. Dr. Doç.
Dr./ Dr.
Öğretim Üyesi
Psikoloji Bilim/Ana Bilim Dalı veya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı’nda doktora derecesine sahip olmak
Sıra 4 Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi 1 Doç. Dr. Turizm temel alanında doçentlik unvanına sahip olmak
Sıra 5 Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 Dr. Öğretim Üyesi Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı alanlarının birinde doktora
derecesine sahip olmak

 

Tablo 2 Akademik
Birim
Bölüm Kadro
Sayısı
Kadro
Unvanı
İlan Şartları ALES Yabancı
Dil
Sıra 1 Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 1 Öğretim Görevlisi Ziraat Mühendisliği alanından lisans mezunu olmak ve bu alanda tezli yüksek lisans yapmış
olmak
70
SAY
Muaf
Sıra 2 Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği 1 Öğretim Görevlisi Prehistorya Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapmış olmak 70
SÖZ- EA
Muaf
Sıra 3 Meslek Yüksekokulu Yat Kaptanlığı 1 Öğretim Görevlisi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Yat Kaptanlığı alanında mesleki ve akademik tecrübe sahibi olmak kaydıyla herhangi bir alanda tezli yüksek lisans yapmış
olmak
70
SAY- EA
Muaf
Sıra 4 Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi 1 Öğretim Görevlisi İnşaat Mühendisliği alanından lisans mezunu olmak ve bu alanda tezli yüksek lisans yapmış
olmak
70
SAY
Muaf
Sıra 5 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 1 Öğretim Görevlisi İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya Mimarlık alanlarının birinde yüksek lisans
yapmış olmak
EA Muaf
Sıra 6 Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri 1 Öğretim Görevlisi Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Hava Trafik Kontrolü, Pilotaj bölümlerinin birinden mezun olmak ve/veya havacılık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında kabin memuru olarak en az iki yıl
deneyime sahip olmak
Muaf Muaf
Sıra 7 Rektörlük Türk Dili ve Edebiyatı 1 Öğretim Görevlisi Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olmak, yükseköğretim kurumlarında online ve yüz yüze ders verme tecrübesine sahip olmak 70
SÖZ
Muaf
Sıra 8 Rektörlük İngilizce 1 Öğretim Görevlisi Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dilbilimi alanlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak ve YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 80 dil puanına sahip olmak 70
SÖZ- EA
80
Sıra 9 Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 Öğretim Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak 70
SAY
50

 

Tablo 2 Akademik
Birim
Bölüm Kadro
Sayısı
Kadro
Unvanı
İlan Şartları ALES Yabancı
Dil
Sıra 1 Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 1 Araştırma Görevlisi İletişim Tasarımı, İletişim Bilimleri, Radyo Televizyon ve Sinema, Sinema, Sinema Televizyon veya Gazetecilik alanlarının birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak 70
SÖZ
50

* ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim
Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf olup,
muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
* YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul
edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan
almış olmak

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi Yazılı Sınav Giriş Tarihi Sınav Giriş Yeri / Saati Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme”
Tarihi
İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten 15 gün sonra mesai bitimine kadar. 14.10.2021 18.10.2021 20.10.2021 Yer: (Antalya AKEV Üniversitesi Kadriye Kampüsü / 14.00) 22.10.2021

 

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca
devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.
1- Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takım dosya ve 6 flash bellek ile Rektörlüğe,
2- Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash bellek ile Rektörlüğe,
3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmiş, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekmektedir.
4- Üniversitemizin aşağıdaki Tablo 2 ve 3’te belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların başvurularını; dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, onaylı lisans, yükseklisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, lisans not ortalamasını gösterir belge (transkript), ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerini imzalanması ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara yapmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.
İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 29.09.2021
  • Son Başvuru 14.10.2021

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL