İş İlanları Genel Güncel

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Önlisans ve Lisans Mezunu Personel Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 30 personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu..

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Önlisans ve Lisans Mezunu Personel Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 30 personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve öğrenim durumu belirtilen toplam 30 (otuz) kadroya sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır. Sözlü sınava 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı aday çağrılacaktır.

MÜNHAL KADROLARA AİT BİLGİLER
BULUNDUĞU YER SINIFI UNVANI ÖĞRENİM DURUMU KPSS PUAN TÜRÜ ADEDİ
ÖĞRENİM DÜZEYİ PROGRAM/ BÖLÜM KODLARI*
Merkez Teşkilatı GİH Prodüktör Lisans 1, 3, 4, 5, 6, 8 KPSSP3 8
Kameraman Lisans 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10,
11
KPSSP3 3
Ön Lisans 12, 13, 16, 17 KPSSP93 2
Montajcı Ön Lisans 12, 13, 16, 17, 18 KPSSP93 3
Ses Kayıtçısı Ön Lisans 15, 16, 17 KPSSP93 4
Yönetmen Lisans 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 KPSSP3 4
Spiker Lisans 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 KPSSP3 2
Ön Lisans 14, 16, 17 KPSSP93 2
Işıkçı Ön Lisans 15, 16, 17 KPSSP93 2
TOPLAM 30

*Öğrenim kodlarının işaret ettiği program/bölüm adları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
3. Spiker unvanına başvuru yapacak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olmak,
4. Unvanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden/programlarından mezun olmak.

LİSANS PROGRAMLARI
KODU BÖLÜM/PROGRAM KODU BÖLÜM/PROGRAM
1 Film Tasarımı ve Yönetimi 4 Görsel İletişim Tasarımı
Film Tasarımı ve Yönetmenliği Görsel İletişim
Film Tasarım ve Yönetmenliği Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Film Tasarım ve Yazarlık Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
Film Tasarımı ve Yazarlığı Medya ve Görsel Sanatlar
Film Tasarımı Medya ve Uygulamalı Görsel Sanatlar
2 Fotoğraf Görsel Sanatlar ve Tasarım
Fotoğrafçılık Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
Fotoğraf ve Grafik Sanatlar Görüntü Sanatları
Fotoğraf ve Video Sanat ve Görüntü Sanatları
3 Radyo, Televizyon ve Sinema 5 İletişim ve Tasarımı
Radyo -Televizyon ve Sinema İletişim Sanatları
Radyo Televizyon ve Sinema İletişim Tasarımı
Radyo ve Televizyon İletişim Tasarımı ve Medya
Radyo, Sinema ve Televizyon İletişim Tasarımı ve Yeni Medya
Sinema Televizyon ve Fotoğrafçılık Yeni Medya ve İletişim Tasarımı
Sinema -TV – Fotoğrafçılık İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Sinema ve Televizyon İletişim ve Tasarım
Sinema-Televizyon İletişim Tasarım
Sinema-TV
Sinema ve TV
Sinema
Sinema ve Dijital Medya
LİSANS PROGRAMLARI
KODU BÖLÜM/PROGRAM KODU BÖLÜM/PROGRAM
6 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 11 Yeni Medya ve İletişim
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Medya ve İletişim Sistemleri
7 Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Yeni Medya ve Gazetecilik
8 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Yeni Medya
Medya ve İletişim
Radyo ve Televizyon Programcılığı Yeni Medya ve İletişim Sistemleri
9 Gazetecilik
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
10 Basın ve Yayın

 

ÖNLİSANS PROGRAMLARI
KODU BÖLÜM/PROGRAM KODU BÖLÜM/PROGRAM
12 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 17 Radyo ve Televizyon Programcılığı
Fotoğraf Radyo, Televizyon ve Sinema
Fotoğrafçılık Radyo ve Televizyon
13 Görsel İletişim Radyo -Televizyon Programcılığı
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Radyo ve Televizyon Yayımcılığı
Medya ve Uygulamalı Görsel Sanatlar Radyo – Televizyon Yayımcılığı
Görsel İletişim Tasarımı Radyo-TV Yayımcılığı
14 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Radyo ve TV Yayımcılığı
Halkla İlişkiler Film Yapım Teknikleri
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Televizyon ve Radyo Programcılığı
İletişim ve Halkla İlişkiler Televizyon Yapım ve Yönetimi
18 Medya ve İletişim
15 Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Sosyal Medya Uzmanlığı
Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi Sosyal Medya Yöneticiliği
Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
16 Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Tekniği
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
Radyo TV Yayıncılığı
Radyo Televizyon Yayıncılığı
Radyo Televizyon Tekniği
Radyo-Televizyon Tekniği

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

A. SPİKER UNVANI İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Adaylar 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.
2. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
3. Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ve MEB onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgelerini ibraz edeceklerdir.
4. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
5. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
6. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

B. DİĞER UNVANLARA BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 13.09.2021 – 24.09.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.
2. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

C. BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
1. Sabıka veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını müracaat bitiş tarihinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 no’lu faksa ivedilikle göndermeleri gerekmektedir.
2. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
4. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.
5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI
1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
2. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil, sözlü sınava çağrılacaktır.
3. Sınav Konuları:
Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirilecektir.
a. Adayın mesleki bilgi, beceri ve uygulaması (70 puan),
b. Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan),
c. İfade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti (15 puan).
4. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
5. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “VII. DİĞER HUSUSLAR” başlığının 4’üncü maddesinde belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.

VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.
4. Başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca adayın ataması yapılacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR
1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.
2. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları
gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

VIII. İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon : (0312) 295 70 00
Faks : (0312) 285 85 72
e-posta : persis@diyanet.gov.tr
İlgililere duyurulur.

 

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 08.09.2021

  • Son başvuru Tarihi
    24.09.2021

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL