Genel İş İlanları Şiir Köşesi

2021 Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli lise, önlisans ve lisans mezunu 132 sağlık personeli alacak

2021 Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli lise, önlisans ve lisans mezunu 132 sağlık personeli alacak Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada birimlerine 132 sözleşmeli sağlı personeli alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alım ilanına..

2021 Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli lise, önlisans ve lisans mezunu 132 sağlık personeli alacak

2021 Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli lise, önlisans ve lisans mezunu 132 sağlık personeli alacak

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada birimlerine 132 sözleşmeli sağlı personeli alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 

Üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak aşağıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

SIRA

NO

İLAN

KODU

 

UNVAN

POZİSYON

SAYISI

 

ARANAN NİTELİKLER

 

1

 

Hemşire

 

82

Yükseköğretim kurumlarının, Hemşirelik bölümü

lisans mezunu olmak.

 

2

 

Hemşire

 

20

Ortaöğretim kurumlarının, Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.

 

3

 

Ebe

 

8

Yükseköğretim kurumlarının, Ebelik bölümü

lisans mezunu olmak.

 

 

4

 

 

Diyetisyen

 

 

1

Yükseköğretim kurumlarının, Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti sonrası; belgelendirmek kaydıyla,

Çocuk Beslenmesi konusunda eğitim almış olmak.

 

 

5

 

Röntgen Teknisyeni

 

 

7

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölüm/programı ön lisans mezunu

olmak.

 

 

6

 

 

Laborant

 

 

4

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü/programı ön

lisans mezunu olmak.

 

 

7

 

Sağlık

Teknikeri

 

 

2

Yükseköğretim kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği bölümü/programı ön lisans mezunu

olmak.

 

 

8

 

Diğer Sağlık

Personeli

 

 

5

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü/programı

ön lisans mezunu olmak.

 

 

9

 

Diğer Sağlık

Personeli

 

 

3

Yükseköğretim kurumlarının İlk ve Acil Yardım bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.

(Paramedik)

BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel

Şartları taşımak.

 

 • Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
 • Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak. Ön Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanına sahip

Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.

 • Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak.
 • Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

 1. Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
 2. Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara Ek 4’üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

 

 1. Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az 1 (bir) yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3’üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam ”

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

İlanın başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, başvurular www.pdbilan.kku.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

 • Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru platformunda )
 • KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunması )
 • Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul )
 • Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı
 • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi 6-Fotoğraf
 • “Aranan Nitelikler” başlığı altında istenilen Sertifika/Belgelerin üzerinde tarihinin olması veya ilave bir yazı ile belgelendirilmesi zorunlu olup, ilanın başvuru süresi içerisinde alınan sertifika/belgeler geçerli kabul
 • İstenilen belgelerin, elektronik başvuru platformunda her belge için belirlenmiş alana yüklenmesi ve çoklu belge yüklemeyi gerektiren alanlara, PDF dosyalarının birleştirmesi suretiyle yüklenmesi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

 • Tüm adayların KPSS sonuç belgesi, ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecek olup, yanlış

beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 • KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, başvuru süresinin bitimini müteakip 15 (on beş) iş günü içerisinde, Üniversitemiz web sayfasından (veya başvuru platformundan) duyurulacaktır.
 • Söz konusu sonuç açıklanmasına dair ilan, tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca

tebligat yapılmayacaktır.

 • Her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday
 • Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde; elektronik başvuru platformuna yükledikleri belgelerin; asıl ve/veya onaylı örneklerini ya da e-Devlet kapısından alınmış belgelere ilave olarak, sonuçların açıklanması sırasında istenilecek gerekli belgeleri tamamlayarak, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belge teslim edip, atamasının yapıldığına ilişkin tebligattan sonra süresi içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar çağrılacaktır.

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 26 Temmuz 2021
Başvuru Tarihi :  26.07.2021 -09.08.2021 (mesai bitimine kadar)

NOT;

Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL