İş İlanları Genel Güncel

2021 Kırklareli Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alım Duyurusu

2021 Kırklareli Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alım Duyurusu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 26 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman..

2021 Kırklareli Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alım Duyurusu

2021 Kırklareli Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alım Duyurusu

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 26 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Birim Bölüm ABD / Program Unvan Adet Nitelik
1 Fen-
Edebiyat Fakültesi
Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları
Profesör 1 Çağdaş Türk Lehçeleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
2 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İdare Hukuku Profesör 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Doçentlik unvanını İdare Hukuku bilim alanında almış
olmak.
3 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Doktora unvanını İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında
almış olmak.
4 Hukuk
Fakültesi
Özel Hukuk Medeni Hukuk Dr. Öğr.
Üyesi
1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Doktora
unvanını Medeni Hukuk alanında almış olmak.
5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora unvanını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında almış olmak. Sendikalarda yeni iletişim teknolojilerinin
kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Endüstri İlişkileri Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora unvanını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında almış olmak. Emek düşüncesi ve tarihi alanında çalışmalar yapmış
olmak.
7 İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat İktisat Politikası Dr. Öğr. Üyesi 1 Avrupa bankacılık sistemi konusunda çalışma yapmış olmak.
8 İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi
İktisat İktisat Teorisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora unvanını İktisat alanında almış olmak.
Kadınların iş gücüne katılımı ve emek verimliliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
9 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam
Mezhepleri Tarihi (Kelam)
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora unvanını Kelam alanında almış olmak.
İtikadi İslam mezheplerinin görüşleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
10 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf (Tasavvuf) Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora unvanını Tasavvuf alanında almış
olmak. Osmanlı tasavvuf düşüncesi ve tarihi konularında çalışmalar yapmış olmak.
11 İlahiyat
Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri
Tefsir (Tefsir) Dr. Öğr.
Üyesi
1 Doktora unvanını Tefsir alanında almış olmak.
Konulu tefsir alanında çalışmalar yapmış olmak.
12 Mühendislik
Fakültesi
Gıda
Mühendisliği
Gıda
Mühendisliği
Doçent 1 Gıda hijyeni ve teknolojisi, gıda mikrobiyolojisi
alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
13 Mühendislik Fakültesi Elektrik-
Elektronik Mühendisliği
Elektrik-
Elektronik Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora unvanını Elektrik Mühendisliği alanında
almış olmak. Elektrik tesisleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
14 Mühendislik
Fakültesi
Yazılım
Mühendisliği
Yazılım
Mühendisliği
Dr. Öğr.
Üyesi
1 Doktora unvanını Yazılım Mühendisliği veya
Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.
15 Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Hemşirelik Doçent 1 Doçentlik        unvanını            Cerrahi            Hastalıklar Hemşireliği bilim alanında almış olmak.
16 Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora unvanını Sağlık Yönetimi veya İktisat alanında almış olmak. Sağlık ekonomisi
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
17 Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya
Yapımcılığı
Basım ve Yayın Teknolojileri Doçent 1 Doçentlik unvanını İletişim Çalışmaları bilim alanında almış olmak. Dijital iletişim ve yeni medya konularında çalışmalar yapmış olmak.
18 Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Elektrik ve Enerji Elektrik Doçent 1 Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik bilim alanında almış olmak.
19 Tıp
Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Doçent 1 Doçentlik unvanını Üroloji bilim alanında almış
olmak.
20 Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Doçent 1 Doçentlik unvanını Kardiyoloji bilim alanında
almış olmak.
21 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Doçentlik
unvanını Tıbbi Biyokimya bilim alanında almış olmak.
22 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Doçentlik unvanını Tıbbi Mikrobiyoloji bilim alanında almış
olmak.
23 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıpta Uzmanlık veya Doktora unvanını Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalında almış olmak.
24 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıpta Uzmanlık unvanını Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında almış olmak. Akciğere metastaz yapan tümörler üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
25 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıpta Uzmanlık
veya Doktora unvanını Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında almış olmak.
26 Uygulamalı Bilimler
Fakültesi
Finans ve Bankacılık Finans ve Bankacılık Doçent 1 Doçentlik unvanını Makro İktisat bilim alanında almış olmak.

 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları- programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ve Aday Etkinlik Puan Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 6 takım CD/USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)

1.    Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/ Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
2.         Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3.         Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-Devlet çıktıları,
4.         Doçentlik belgesi fotokopisi,
5.         Askerlik durum belgesi veya terhis belgesi veya e-Devlet çıktısı,
6.         Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),
7.         Yayınlar,
8.         Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
9.       Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu” nun doldurulması gerekmektedir.
10.       Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)
1.    Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/ Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
2.         Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3.         Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,
4.         Doçentlik belgesi fotokopisi,
5.         Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,
6.         Özgeçmiş ve yayın listesi,
7.         Yayınlar,
8.         Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
9.         Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ve Aday Etkinlik Puan Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım CD/USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)

1.    Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/ Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
2.         Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3.         Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,
4.         Yabancı dil belgesi,
5.         Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı,
6.         Özgeçmiş ve yayın listesi,
7.         Yayınlar,
8.         Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
9.         Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday
Etkinlik-Puanlama Tablosu”nun doldurulması gerekmektedir.
10.       Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).
*Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

İlan Takvimi;
İlan Tarihi : 14.09.2021
  • Son Başvuru Tarihi: 27.09.2021

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL