Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Olacak
Yayınlama: 02.11.2021
177
A+
A-

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 12 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

Öğretim Üyesi Alımı

İ. NoBİRİMBÖLÜM PROGRAMUNVANDER.ADETAÇIKLAMA
1İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARIDOÇENT11Yerel yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak. Etik ve dijital çağ alanlarında çalışmaları bulunmak.
2İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME MUHASEBE VE FİNANSMANDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ21İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Bankaların hisse senedi fiyatları ve XGIDA Endeksi üzerine çalışma yapmış olmak.
3İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİİSLAM TARİHİ VE SANATLARI TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ41İslami Dönem Türk Edebiyatı, Tasavvuf ve Menkıbeler konularında çalışmaları olmak.
4FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YENİ TÜRK EDEBİYATIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda doktora yapmış olmak, yeni Türk şiirinde kavram ve anlam üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
5FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMATEMATİK UYGULAMALI
MATEMATİK
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ51İlgili alanda doktora yapmış olmak, salgın hastalıkların matematiksel modellemesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
6FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİSOSYOLOJİ GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ41Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak, şiddet, mobbing ve sağlık yönetimi sosyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
7FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YENİ TÜRK DİLİ EDEBİYATIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ51Yeni Türk Dili alanında ve dilde yapı-anlam ilişkileri ile 17. yüzyıl Osmanlı Türkçesi metinleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
8TEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olup, Akıllı Şebekeler üzerine çalışmaları olmak.

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Doçent kadrosu daimi statüdedir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru Dilekçesi. (Adaylar başvurdukları anabilim dalını belirtecektir)
2- Özgeçmiş.
3- Öğrenim Belgeleri.
4- Yayın Listesi.
5- Hizmet Belgesi. (Batman Üniversitesinde görev yapanlar Personel Daire Başkanlığından, diğer kurumlarda görev yapanlar görev yaptıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)
6- Puanlama Şablonu. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan EK-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneğini dosyalarına ekleyeceklerdir)
7- Nüfus cüzdan fotokopisini.
8- Fotoğraf. (2 adet)
9- Bilimsel çalışma ve yayın dosyası.
GENEL AÇIKLAMALAR
1- İlan başvuru evraklarına https://batman.edu.tr/Birimler/personel/sayfalar/15691 web sayfasından ulaşılabilmektedir.
2- Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı basılı olmak üzere 4 takım dijital (Flash Bellek) dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4- Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden temin edilen ve doğrulama kodu bulunan belgeler kabul edilecek, e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.
5- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.
6- Başvuru yapan adayların evrakları geri iade edilmeyecek, adaylar İlan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
7- Batman Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamada iptal etme hakkına sahiptir.

Öğretim Görevlisi;

İlan NoBirimBölümAnabilim Dalı / ProgramUnvanAd.Dr.ALES
Puanı
Yabancı Dilİlanda Aranan Özel Şartlar
2021/07Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı DillerÖğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders)167085İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden birinden mezun olup, bu alanların herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2021/08Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı DillerÖğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders)167085İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden birinden mezun olup, bu alanların
herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2021/09Güzel Sanatlar FakültesiMüzikMüzikÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)177050Devlet Konservatuvarları, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri ya da Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalında Lisans ve Müzik Anasanat Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelendirmek şartıyla lisans mezuniyetinden sonra bir yüksek öğretim kurumunda en az 1 (bir) yıl ders verme
deneyimine sahip olmak.
2021/10Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler
FizyoterapiÖğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
1670Fizyoterapi alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Belgelendirmek şartıyla Lisans mezuniyetinden sonra Fizyoterapist unvanıyla alanında
en az 1 yıl deneyime sahip olmak.

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda istenilen belgeler;
Öğretim Görevlisi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde kuruma ibraz etmeleri gerekir.
1- Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı-programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu (Akademik Kadro Başvuru Formu) Formun Örneği (https://personel.batman.edu.tr) adresi belgeler kısmında yer almaktadır.
2- Özgeçmiş,
3- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,
4- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
5- Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.
e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır. Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6- Lisans Transkripti (Mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Adayların transkriptlerinde hem dörtlük/beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde mezun oldukları üniversitenin resmi not sistemini gösteren belge başvuruya eklenecektir.)
7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,
8- Nüfus cüzdan fotokopisi.
DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanda belirtilen başvuru adresine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birime ve süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3- Aslı veya onaylı sureti istenilen belgelerin tümünün veya herhangi birinin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
5- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, hafızlık belgesi vb.) başvurularına kanıtlayıcı belgeleri eklemeleri zorunludur.
6- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri

KADRO BİRİMİBAŞVURU YERİ VE ADRESİTELEFON NUMARASIELEKTRONİK POSTA
Yabancı Diller YüksekokuluBatman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu/ Batı Raman Kampüsü BATMAN0488 217 35 00yabancidiller@batman.edu.tr
Güzel Sanatlar FakültesiBatman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/ Batı Raman Kampüsü BATMAN0488 217 38 88gsf@batman.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluBatman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Merkez Kampüsü BATMAN0488 217 35 73shmy@batman.edu.tr

 
 
SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Sınav Takvimi

İLAN YAYIM TARİHİ : 22.10.2021
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 22.10.2021
SON BAŞVURU TARİHİ : 05.11.2021 (Mesai Bitimi)
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ İLAN TARİHİ : 09.11.2021
*GİRİŞ SINAVI : 12.11.2021
NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇ İLAN TARİHİ : 16.11.2021
SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET SİTESİ : https://www.batman.edu.tr/
 
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.