Anadolu Üniversitesi 55 Öğretim Üyesi Alım Duyurusu

Anadolu Üniversitesi 55 Öğretim Üyesi Alım Duyurusu
Yayınlama: 16.10.2021
30
A+
A-

Anadolu Üniversitesi 55 Öğretim Üyesi Alım Duyurusu

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 55 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM/ ANASANAT DALI- PROGRAMUNVANIADETBAŞVURU ŞARTLARI
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİUZAKTAN ÖĞRETİMUZAKTAN ÖĞRETİMDOÇENT1Doçentliğini Açık ve Uzaktan Öğrenme alanından almış
olmak, akademik erteleme ve derse bağlılık alanında çalışmalar yapmış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK MESLEK BİLİMLERİFARMAKOGNOZİPROFESÖR1Doçentliğini Farmakognozi ve Farmasötik Botanik
alanından almış olmak, alkaloitler uçucuyağlar ve bitki patojenleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİFARMASÖTİK KİMYADOÇENT1Doçentliğini Farmasötik Kimya alanından almış olmak ve naftiridin türevlerinin DNA jiraz enzimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK MESLEK BİLİMLERİFARMASÖTİK KİMYADOÇENT1Doçentliğini Farmasötik Kimya alanından almış olmak ve EGFR ve HER2 inhibitörlerinin sentezi alanında çalışmalar yapmış olmak.
ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİFARMASÖTİK TOKSİKOLOJİPROFESÖR1Doçentliğini Farmasötik Toksikoloji alanından almış olmak ve reproduktif toksisite alanında çalışmalar
yapmış olmak.
ECZACILIK TEKNOLOJİSİFARMASÖTİK TEKNOLOJİDOÇENT1Doçentliğini Farmasötik Teknoloji alanından almış
olmak ve katı lipit nanopartikül ve HET-CAM konularında çalışmalar yapmış olmak.
ECZACILIK TEKNOLOJİSİFARMASÖTİK TEKNOLOJİDOÇENT1Doçentliğini Farmasötik Teknoloji alanından almış olmak, biyofarmasötik ve farmakokinetik alanında çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİBİYOKİMYAPROFESÖR1Doçentliğini Biyokimya alanından almış olmak ve kanserde kombine madde etkilerinin in vitro ortamda
akış sitometresi alanında çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİFARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİPROFESÖR1Doçentliğini Mikrobiyoloji alanından almış olmak ve
aptamer üretimi ve karaciğer immünolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİARKEOLOJİKLASİK ARKEOLOJİPROFESÖR1Doçentliğini Klasik Arkeoloji alanından almış olmak, Eski Yunan Mimarlığı ve Antik Kilikya Bölgeleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ARKEOLOJİKLASİK ARKEOLOJİDOÇENT1Doçentliğini Arkeoloji alanından almış olmak ve Roma
Dönemi Heykel Sanatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
ARKEOLOJİKLASİK ARKEOLOJİDOÇENT1Doçentliğini Arkeoloji alanından almış olmak ve Frigya
Bölgesi arkeolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
FELSEFE BÖLÜMÜSİSTEMATİK FELSEFEPROFESÖR1Doçentliğini Felsefe alanından almış olmak ve etik, çağdaş estetik ve sanat epistemolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİSOSYAL PSİKOLOJİDOÇENT1Doçentliğini Sosyal Psikoloji alanından almış olmak, önyargı ve yaşlı bireylere yönelik tutumlar alanında çalışmalar yapmış olmak.
TARİHESKİÇAĞ TARİHİPROFESÖR1Doçentliğini Eskiçağ Tarihi alanından almış olmak ve
Frigler ve Frigya Bölgesi Roma Dönemi Yazıtları alanında çalışmalar yapmış olmak.
TARİHTÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİDOÇENT1Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanından almış olmak, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi mülki ve idari teşkilat alanında çalışmalar
yapmış olmak.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIHALKBİLİM (FOLKLOR)DOÇENT1Doçentliğini Türk Halk Bilimi alanından almış olmak, Türk Efsaneleri ve Balkan Türk Halk Kültürü alanında çalışmalar yapmış olmak.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIYENİ TÜRK EDEBİYATIDOÇENT1Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanından almış olmak ve ikinci yeni şiiri, çağdaş Türk tiyatrosu ve postmodern Türk romanı alanında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMDOÇENT1Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) alanından almış olmak ve öğrenme stilleri, bilgisayar aracılığıyla iletişim alanında çalışmalar
yapmış olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKDOÇENT1Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanından almış olmak ve yetersizlik duygusu, içgörü ve ruminasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİPROFESÖR1Doçentliğini Alan Eğitimi (İlköğretim Matematik Eğitimi) alanından almış olmak ve üstün yeteneklilerde matematik eğitimi, matematik öğretim programları alanında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİDOÇENT1Doçentliğini Matematik alanından almış olmak ve Lineer Cebir, Metrik Uzayları eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
ÖZEL EĞİTİMİŞİTME ENGELLİLER EĞİTİMİPROFESÖR1Doçentliğini Alan Eğitimi (İşitme Engelliler Eğitimi)
alanından almış olmak ve işitme engellilerde okuma yazma öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
ÖZEL EĞİTİMZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİDOÇENT1Doçentliğini Özel Eğitim (Zihin Engelliler Eğitimi) alanından almış olmak ve kapsayıcı eğitim ve öğretmenlik uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL EĞİTİMOKUL ÖNCESİ EĞİTİMİDOÇENT1Doçentliğini Temel Eğitim (Okul Öncesi Eğitimi) alanından almış olmak ve okul öncesinde dezavantajlı grupların eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
YABANCI DİLLER EĞİTİMİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİPROFESÖR1Doçentliğini Alan Eğitimi (İngiliz Dili Eğitimi) alanından almış ve İngilizce konuşma sınavlarında telaffuz ve sınav türünün etkileri alanında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİBASKI SANATLARIBASKI SANATLARIDR.ÖĞR. ÜYESİ1Doktora/Sanatta Yeterliğini Baskı Sanatları alanından almış olmak ve çukur baskı (Gravür) alanında
çalışmalar yapmış olmak.
GRAFİKGRAFİKDOÇENT1Doçentliğini Tasarım alanından almış olmak ve illüstrasyonlarda Pareidolia karakter tasarımları alanında çalışmalar yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİKAMU HUKUKUANAYASA HUKUKUDOÇENT1Doçentliğini Anayasa Hukuku alanından almış olmak ve
parlamento hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİİŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUPROFESÖR1Doçentliğini Sosyal Politika alanından almış olmak ve sosyal sigortalar, çalışma yaşamında sosyal riskler ve yaşlılara yönelik sosyal politikalar alanında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ
YÖNETİM VE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİPROFESÖR1Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanından almış olmak, iş yeri şiddeti, cinsiyetçilik, liderlik tutumları ve benlik alanında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSATİKTİSAT POLİTİKASIPROFESÖR1Doçentliğini Makro İktisat alanından almış olmak, İslami bankacılık ve döviz rezervleri alanında çalışmalar
yapmış olmak.
İKTİSATİKTİSAT TARİHİDR.ÖĞR. ÜYESİ1İktisat Tarihi alanında Doktora yapmış olmak ve
Osmanlı ekonomi politiği ve kurumları alanında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSATİKTİSAT TEORİSİPROFESÖR1Doçentliğini Makro İktisat alanından almış olmak ve blok dışsal VAR modelleri, küresel finansal risk ve
döviz kurları alanında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSATİKTİSAT TEORİSİPROFESÖR1Doçentliğini Makro İktisat alanından almış olmak ve doğrusal olmayan zaman serisi, dışa açık makro iktisat,
ekonomik büyüme alanında çalışmalar yapmış olmak.
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİPROFESÖR1Doçentliğini Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanından almış olmak, yerel yönetimler ile kamu yönetimi eğitimi ve teorileri alanında çalışmalar yapmış
olmak.
İKTİSAT FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİYÖNETİM BİLİMLERİDR.ÖĞR. ÜYESİ1Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Doktora
yapmış olmak ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİİLETİŞİM TASARIMIDOÇENT1Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanından almış olmak, bilgisayar dolayımlı ve geleneksel eğitim ortamlarında akademisyenlerin iletişim becerileri
alanında çalışmalar yapmış olmak.
SİNEMA- TELEVİZYONSİNEMADA YAPIM YÖNETİMPROFESÖR1Doçentliğini Uygulamalı İletişim alanından almış olmak ve simülasyon, iletişim felsefesi ve sinema eleştirisi
alanında çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİBESLENME VE DİYETETİKBESLENME VE DİYETETİKDOÇENT1Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak, etik ve tıp tarihi alanında çalışmalar yapmış
olmak.
BESLENME VE DİYETETİKBESLENME VE DİYETETİKDR.ÖĞR. ÜYESİ1Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak
ve gebelik, çocukluk ve adolesan dönemlerde beslenme durumu alanında çalışmalar yapmış olmak.
BESLENME VE DİYETETİKBESLENME VE DİYETETİKDR.ÖĞR. ÜYESİ1Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve çevreye duyarlı gıda tercihi ve gıda sürdürülebilirliği
alanında çalışmalar yapmış olmak.
SOSYAL HİZMETSOSYAL HİZMETDR.ÖĞR. ÜYESİ1Sosyal Hizmet alanında Doktora yapmış olmak ve üniversite öğrencilerinin aile işlevleri ve psikolojik ihtiyaçları, gençlik ruh sağlığı ve mültecilerin ruh
sağlığı sorunları alanında çalışmalar yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİGASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARIGASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARIDOÇENT1Doçentliğini Turizm alanından almış olmak, gastronomi turizmi ve içecekler alanında çalışmalar yapmış olmak.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİTURİZM İŞLETMECİLİĞİDOÇENT1Doçentliğini Turizm alanından almış olmak ve turizm eğitimi, eğitimde drama ve turizmde nitel araştırma
yöntemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARIMÜZİKKOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİDOÇENT1Doçentliğini Müzik alanından almış olmak, partisyon ve elektroniklerin etkileşimi ve ses yapıları alanında
çalışmalar yapmış olmak.
MÜZİKKOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİDR.ÖĞR. ÜYESİ1Doktora/Sanatta Yeterliğini Kompozisyon alanından
almış olmak ve çocuk korosu, gençlik korosu, oda koroları alanında çalışmalar yapmış olmak.
MÜZİKÜFLEME VE VURMA ÇALGILARPROFESÖR1Doçentliğini Müzik alanından almış olmak ve müzik,
yorumculuk, üflemeli çalgılar alanında çalışmalar yapmış olmak.
SAHNE SANATLARIOPERAPROFESÖR1Doçentliğini Müzik alanından almış olmak ve Konservatuvarlarda uzaktan enstrüman eğitimi alanında
çalışmalar yapmış olmak.
ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULUMİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMAMİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMADOÇENT1Doçentliğini Mimarlık alanından almış olmak, mimari tasarım ve eğitimi ile işitme engelli öğrencilerin eğitimi
alanında çalışmalar yapmış olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUYABANCI DİLLERYABANCI DİLLERPROFESÖR1Doçentliğini Alan Eğitimi (İngiliz Dili Eğitimi) alanından almış olmak ve İngiliz dili eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı alanında çalışmalar
yapmış olmak.
YABANCI DİLLERYABANCI DİLLERDOÇENT1Doçentliğini Karşılaştırmalı Edebiyat alanından almış
olmak ve edebiyat ve psikanaliz ile mitoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
YUNUS EMRE SAĞLIK HİZMETLERİ MYOÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİÇOCUK GELİŞİMİDR.ÖĞR. ÜYESİ1Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Okul Öncesi Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak ve çocuk gelişimi öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik görüşleri ve proje temelli okul öncesi eğitim programları alanında çalışmalar
yapmış olmak.
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERTIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİDR.ÖĞR. ÜYESİ1Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak ve
ilaçlarda genotoksik bileşik analizi alanında çalışmalar yapmış olmak.
ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜZİHİN ENGELLİLERPROFESÖR1Doçentliğini Alan Eğitimi (Özel Eğitim) alanından almış olmak, otizm ve spektrum bozukluğu olan bireylere oyun ve sosyal iletişim gibi becerilerin
öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

* 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Duyurulur.
 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü:

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Başvuru için gerekli belge ve bilgiler:

Başvuru dilekçesi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi, öğrenim ve yabancı dil belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca Profesör adaylarının 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da 4 adet dosyayı Üniversitemiz Değerlendirme Ölçütlerine göre dijital ortamda (USB -flash bellek- içinde) hazırlayarak, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da kadronun ilan edildiği ilgili Birime şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
Doçent kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulmadan almış olanlar; 2547 sayılı Kanunun 7100 sayılı Kanunla değişiklik yapılan 24. maddesi ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütlerinin B maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulun oluşturacağı jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılmayacaktır.
Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, belgeleri eksik olan ve/veya başvuru süresi içinde şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan hakkındaki detaylı bilgilere www.anadolu.edu.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

 
 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 04.10.2021
  • Son Başvuru 19.10.2021
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.