Adsense gelirlerinden vergilendirme nasıl yapılır veya sosyal medyadan gelir elde edenler vergilendirme nasıl yapılır 2022

Adsense gelirlerinden vergilendirme nasıl yapılır veya sosyal medyadan gelir elde edenler vergilendirme nasıl yapılır 2022
Yayınlama: 05.02.2022
21
A+
A-

Adsense gelirlerinden vergilendirme nasıl yapılır veya sosyal medyadan gelir elde edenler vergilendirme nasıl yapılır 2022

Türkiye’de sosyal medyalardan gelir elde eden kişiler için vergilendirme nasıl yapılır ve sosyal medyada kimler vergi verir, vergi verme şartları bu yazımızda son kamu haber de.

Türkiyede 15 bin kişinin yaklaşık 4 milyar lira gelir elde ettiği hesaplandı. Buna göre, 12 ocakta 2022 resmi gazetede  yayınlanan 2022 yılı için 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödeneceği kararlaştırıldı

 
Yüzde 15 stopajı kimler kapsıyor (880 bin tl aşmayanlar için)
sosyal medya üzerinden gelir sağlayanların ( youtuber, blogger / vlogger, tiktoker )
 
Sosyal medya üzerinden gelir sağlayanlar ve adsense gelirleri için maliye’ye gitmek gerekiyor ;
Maliyeye giderek vergi istisnası belgesi almak istediğinizi söylüyorsunuz ve gittiğiniz yerdeki maliye’ye dilekçe veriyorsunuz.
Dilekçe içeriği ” xxxxxx kimlik numaralı xxxx isim soyisim’e ait xxxx içeriklere sahip olan xxx isimli youtube kanalı veya siteniz için vergi istinası belgesi talep ediyorum şeklinde dilekçe yazmanız gerekiyor.
dilekçeye bugüne kadar ödeme alınan ıban numarasını da yazılması gerekiyor. sizden sonra hesaplarınız kontrol   ediliyor.
dilekçeyi verdikten sonra size belgeyi hemen verilmiyor inceleme yapılıyor. Bu inceleme sırasında gerek ev adresinize gelerek gerekse telefon ile arayarak kimlik doğrulama yapıyorlar yani bu kişinin siz olduğuna inanmak için.(her ilde maliye bunu yapıyor tam bilinmiyor)
inceleme bittikten sonra tekrar maliyeye çağırıyorlar ve belgeyi veriyorlar daha sonra o belge ile hesap açacağınız bankaya giderek durumu belirterek hesap açıyorsunuz ve o hesabı tekrar maliyeye giderek bildiriyorsunuz.
 
Yapılan resmi gazetede banka hesabı açma ile konuyla ilgili bilgiler 
Bankalar tarafından yapılacak işlemler ve tevkifat uygulaması
MADDE 5 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergi
dairelerinden alınacak istisna belgesi, sosyal içerik üreticileri ve uygulama
geliştiricilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri hasılatın yatırılacağı hesap açılışında
kullanılmak üzere bankalara ibraz edilecektir.
(2) İstisna kapsamındaki faaliyet nedeniyle birden fazla hesap açılması mümkün
bulunmakta olup, bu kapsamda açılan tüm hesapların bağlı bulunulan vergi dairesine
Tebliğin 4 üncü maddesi kapsamında bildirilmesi şarttır.
(3) İstisna kapsamında hesaba yatırılan tüm ödemelerden tevkifat yapılacağından,
açılacak hesabın münhasıran istisna kapsamındaki hasılatın tahsili için kullanılması
gerekmektedir.
(4) Bankalar, aktarım tarihi itibarıyla gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve tevkif
edilen vergileri, 193 sayılı Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde
muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyeceklerdir.
(5) Bu kapsamda açılan hesaplara döviz cinsinden bedellerin yatırılması
durumunda, hesaba yatırılan döviz bedellerinin aktarım tarihindeki kur (işlem tarihindeki
döviz alış kuru) Türk lirası karşılıkları dikkate alınmak suretiyle tevkifat matrahı tespit
olunacaktır.
(6) Bir takvim yılında elde edilen hasılatın Kanunda öngörülen tutarı aşması
durumunda da bankalarca hesaba aktarılan tutarlar üzerinden tevkifat yapılmaya devam
edilecektir. Dolayısıyla bankaların, Kanunda öngörülen tutarı aşıp aşmadığının kontrolü
yönünde bir sorumlulukları bulunmamaktadır
 
Resmi gazetede yapılan sosyal medyalardan gelir elde eden kişiler için vergilendirme tebliği ;

 
 
Bilgiler geldikçe yazılarda güncelleme olacaktır takip ediniz.
 
 

Bizi Buralardan Takip Ediniz;

 

 

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.