Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendis, Tekniker, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi Personel Alacak 2021

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendis, Tekniker, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi Personel Alacak 2021
Yayınlama: 11.11.2021
79
A+
A-

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendis, Tekniker, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi Personel Alacak 2021

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 20 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

Sözleşmeli Personel Alımı ;
UNVANISAYIARANAN NİTELİKLER
Mühendis2 AdetÜniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS P3 puanı 70 ve üzeri olmak.
Mühendis1 AdetÜniversitelerin Maden Mühendisliği veya Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS P3 puanı 70 ve üzeri olmak.
Tekniker1 AdetÜniversitelerin Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojileri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Tekniker1 AdetÜniversitelerin Bilgisayar Programcılığı önlisans programından mezun
olmak.
Tekniker1 AdetÜniversitelerin Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Tekniker1 AdetÜniversitelerin Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Tekniker1 AdetÜniversitelerin Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Tekniker1 AdetÜniversitelerin Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi4 Adet10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak. Ortaöğretim mezunu olmak.
Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakam ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,15’den az olmamak. (örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan fazla, 80- 15=65’den az olmaması gerekmektedir.)
İlan tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
Destek Personeli (Temizlik
Görevlisi)
7 AdetOrtaöğretim mezunu olmak.
İlan tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz  birimlerinin  personel  ihtiyacının  karşılanması  amacıyla  657  sayılı  Devlet Memurları  Kanununun  4/B  maddesi  uyarınca,  06/06/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar”ın Ek 2. maddesine  göre  aşağıda  belirtilen  unvanlarda  çalıştırılmak  üzere  Lisans  mezunları  için  2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve  Ortaöğretim  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  grubu  KPSSP94  puanı  esas  alınmak  suretiyle istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:
1-  Başvuracak  adaylarda  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarım taşımak, ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d)  Türk  Ceza  Kanunu’nun  53.  maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak.
g)  53.  madde  hükümleri  saklı  kalmak  kaydı  ile  görevini  devamlı  yapmasına  engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2-  Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  genel  şartlar  ile  tabloda  belirtilen  özel şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:
a)  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan,  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak
b)  Resmi  kurum  ve  kuruluşlarda  daha  önceden  sözleşmeli  olarak  istihdam  edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kuramlarınca sözleşmesi
feshedilmemiş olmak.
c)  Resmi  kurum  ve  kuruluşlarda  daha  önceden  sözleşmeli  olarak  istihdam  edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.
3-  Başvuracak  adaylarda  ilgili  KPSS  puanları  esas  alınarak  sıralama  yapılacaktır.  2020 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak kişilerin, boy ve kilo ölçümü kurumumuzca  yapılacağından  ilanın  gazetede  yayımlandığı  günü  izleyen  l5  gün  içinde  (mesai bitimine kadar) şahsen başvurmaları gerekmekte olup, posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
BAŞVURU SEKLİ VE YERİ:
Müracaatlar  ilanın  gazetede  yayımlandığı  günü  izleyen  10  iş  günü  içerisinde  (mesai bitimine kadar) şahsen başvuru yapılabilecektir.
4-B   İş  Talep   Formu   Afyon   Kocatepe  Üniversitesi   Personel  Daire  Başkanlığı   web sayfasından formlar kısmından temin edilecektir.
Başvurular; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Birimine (Ahmet  Necdet  Sezer  Kampüsü/ Gazlıgöl  Yolu  Üzeri  AFYONKARAHİSAR)  yapılacak  olup, istenilen  belgeler  eksiksiz  olarak  teslim edilecektir.  Eksik  belge  ile  yapılan  başvurular  geçersiz sayılacaktır.
NOT:  Ülkemizde  de  görülmekte  olan  COVID-19  pandemisi  nedeniyle  halk  sağlığını korumak   amacıyla;   Başvurular   Şahsen   yapılacağından   başvuru   esnasında   evrak   kontrolü yapılmayacak  olup,  eksik  belge  ile  başvuru  yapılmamalıdır.  İlan  şartlarına  uygun  olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru  için  istenilen  belgelerin  asılları  istenilmeyecek  olup,  adaylar  atamaya  hak kazandığı  takdirde  evrak  aslı  (geri  iade  edilmek  üzere)  veya  noter  tasdikli  örneği/barkodlu internet çıktısı istenilecektir.
Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  sadece  1  (bir)  tanesine  müracaat  edebilecektir.  Birden fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.
İlan hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (272) 218 15 80 nolu telefondan bilgi alınabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların;
– İsim listesi,
– İşe başlama için istenilen evrak listesi,
– Evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi;
Başvuru süresinin bitimi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz web (https://aku.edu.tr) adresinden ilan edilecektir.
Aynı  puanı  alan  adaylar  arasından  diploma  tarihi  itibariyle  önce  mezun  olmuş  olana, bunun  aynı  olması  halinde  yaşı  büyük  olana,  her  ikisinin  de  aynı  olması  durumunda  ise  sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacaktır.
İlan edilen kadro adedinin 1 (bir ) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl adayların, işe  başlama  başvurusu  yapmaması  veya  aranılan  şartları  taşımadığı  tespit  edilmesi  durumunda, asıl aday yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adayların isim listesinin ilanı/duyurusu tebliğ mahiyetindedir, asıl ve yedek adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:1- Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
2-  Lisans  mezunları  için  2020  KPSS  (P3)  puan  grubu  sınav  sonuç  belgesi.  (Barkotlu İnternet  Çıktısı  veya  Fotokopisi)  Önlisans  mezunları  için  2020  KPSS  (P93)  puanı  sınav  sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
5- Bir (1) Adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
6- İş Talep Formu (https://personel.aku.edu.tr/formlar/ adresinden temin edilecektir.)
7-  Aranılan  niteliklerde  belirtilen  eğitim,  lisans  belgesi,  sertifika  veya  çalışma  belgesi istenmiş ise fotokopisi.
İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 05.11.2021
  • Son Başvuru Tarihi
    14.11.2021
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.