Aile Bakanlığı 2431 Kamu Personeli ve ASDEP Alımı Başvurusu Başladı! 2023

Aile Bakanlığı 2431 Kamu Personeli ve ASDEP Alımı Başvurusu Başladı! 2023
Yayınlama: 07.05.2023
Düzenleme: 07.05.2023 16:24
977
A+
A-

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine çalıştırılmak üzere 2431 personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 

2431 Sözleşmeli Personel Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

– 134 Aile Sosyal Destek Personeli,

– 72 Sosyal Çalışmacı,

– 122 Psikolog,

– 32 Fizyoterapist,

– 22 Çocuk Gelişimcisi,

– 20 Diyetisyen,

– 105 Öğretmen,

– 8 Avukat,

– 124 Hemşire,

– 41 Diğer Sağlık Personeli,

– 225 Büro Personeli,

– 8 Tekniker,

– 11 Teknisyen,

– 223 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

– 23 Yurt Yönetim Personeli,

– 66 Engelli Bakıcı,

– 533 Yaşlı Bakıcı,

– 394 Çocuk Bakıcısı,

– 17 Bakım personeli,

– 243 Temizlik Görevlisi,

– 8 Şoför,

olmak üzere toplamda 2431 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

 

 

Son Dakika Haber ve İş İlanları İçin Telegram Sayfamıza Tıklayınız

a) Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm Dağılım Tablosu; 

POZİSYON POZİSYON BÖLÜMLERİ Pozisyon Sayısı
AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ ASDEP (Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar) 48
ASDEP (Psikoloji) 45
ASDEP (Aile ve Tüketici Bilimleri) 7
ASDEP (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) 17
ASDEP (Çocuk Gelişimi) 8
ASDEP (Sosyoloji) 9
TOPLAM 134

b) 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyon Dağılım Tablosu; 

POZİSYON Pozisyon Sayısı
SOSYAL ÇALIŞMACI 72
PSİKOLOG 122
FİZYOTERAPİST 32
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 22
DİYETİSYEN 20
ÖĞRETMEN 105
AVUKAT 8
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 41
HEMŞİRE 124
BÜRO PERSONELİ 225
TEKNİKER 8
TEKNİSYEN 11
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 223
TOPLAM 1013

c) Yurt Yönetim Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm Dağılım Tablosu; 

POZİSYON POZİSYON BÖLÜMLERİ Pozisyon Sayısı
YURT YÖNETİM PERSONELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ (Sosyal Hizmet) 5
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Psikoloji) 5
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Çocuk Gelişimi) 5
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik)
3
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Sosyoloji) 5
TOPLAM 23

ç)Destek Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm Dağılım Tablosu 

POZİSYON POZİSYON BÖLÜMLERİ POZİSYON SAYISI
Kadın Erkek Toplam
DESTEK PERSONELİ DESTEK PERSONELİ (4/B) ENGELLİ BAKICISI 50 16 66
DESTEK PERSONELİ (4/B) YAŞLI
BAKICISI
323 210 533
DESTEK PERSONELİ (4/B) ÇOCUK BAKICISI 248 146 394
DESTEK PERSONELİ (4/B) BAKIM PERSONELİ 17 17
DESTEK PERSONELİ (4/B) TEMİZLİK 146 97 243
DESTEK PERSONELİ (4/B) ŞOFÖR 8 8
TOPLAM 784 477 1261

d) Aile Sosyal Destek Personeli (4/B), Yurt Yönetim Personeli (4/B), Destek Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm ve İl Dağılımı ile 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyon İl Dağılımı ayrıca Bakanlık resmi internet sayfasında yayımlanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

 

Başvuru İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)

b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecek olup, adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını ayrıca beyan etmeleri gerekmektedir.

d) Adayların, başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri ve “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmaları gerekmektedir.

e) 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında çalışan/çalışmış adaylar için E-devletten alınacak SGK hizmet dökümü kariyer kapısına yüklenecektir.

f) Şoför unvanına başvuracak adayların sürücü belgesini önlü ve arkalı taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir.

g) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak olan adayların Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını önlü ve arkalı taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir.

 

 BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

a) Adaylar başvurularını 28/04/2023-08/05/2023 tarihleri arasında son gün saat 23:59’ a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) eDevlet ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.
c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Başvuru şekli, başvuruların değerlendirilmesi, istenen belgeler, sonuçların duyurulması ve sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar Bakanlığımızın internet adresinde (www.aile.gov.tr , https://www.aile.gov.tr/pgm ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformunda yayınlanacaktır.

 

İLANIN TAM METNİ VE KADROYA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR BURADA

 

Son Dakika Haber ve İş İlanları İçin Telegram Sayfamıza Tıklayınız

 


 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.