Güncel İş İlanları

Aksaray Belediyesi En Az Lise Mezunu 25 İtfaiye Eri Alımı Yapacağını Duyurdu.

Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyurusunda en az lise mezunu, ön lisans adaylar arasından 25 itfaiye eri alımı yapılacağına resmi sitesinde duyurdu. Detayları aşağıda öğrenebilirsiniz.   S N Alınacak Kadro..

Aksaray Belediyesi En Az Lise Mezunu 25 İtfaiye Eri Alımı Yapacağını Duyurdu.

Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyurusunda en az lise mezunu, ön lisans adaylar arasından 25 itfaiye eri alımı yapılacağına resmi sitesinde duyurdu. Detayları aşağıda öğrenebilirsiniz.

 

S

N

Alınacak

Kadro

Unvanı

Sınıfı Kadro

Derecesi

Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS

Puan

Türü

KPSS

Puanı

1 İtfaiye Eri G.İ.H. 10 10  

Lise veya dengi okul mezunu olmak. En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/

Kadın

P94 En az

60

Puan

2 İtfaiye Eri G.İ.H. 10 10  

Lise veya dengi okul mezunu olmak. En az C Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/

Kadın

P94 En az

60

Puan

3 İtfaiye Eri G.İ.H. 9 5  

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az C Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/

Kadın

P93 En az

60

Puan

 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

– Başvuru Formu ( Tıkla İndir )

– Türk vatandaşı olmak.

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

– İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından  (KPSS) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

– Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

– Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

– Sınav açılan kadrolardan, birinci sıradaki 10 adet Lise veya dengi okul mezunu adayların başvuracağı kadrolar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

– Sınav açılan kadrolardan, ikinci sıradaki 10 adet Lise veya dengi okul mezunu adayların başvuracağı kadrolar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

– Sınav açılan kadrolardan, üçüncü sıradaki 5 adet İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuracağı kadrolar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

 

 BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.aksaray.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA ( Tıkla İndir ) aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

– Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartının fotokopisi,

– Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

– Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

– KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

– Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

– Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

– Adli sicil kaydı belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış çıktı),

– 2 Adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

 

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, 06/07/2020 tarihinden 10/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar, başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Aksaray Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Zincirli Mahallesi 44. Cadde No:55 68100 AKSARAY adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Daha fazla iş ilanları için;

https://www.sonkamuhaber.com/is-ilanlari/

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL