Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alımı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alımı
Yayınlama: 20.02.2021
47
A+
A-

2021 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 personel alımı yapacağını duyurdu. Kimler başvuru yapabilir , başvuru tarihleri son kamu haber de
 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel
olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm
unvanlar için geçerli)
10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.
11- Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları
kurumun antetli kağıdı ile ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile
belgelendirilmesi gerekmektedir.
12- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların
başvuruları kabul edilmeyecektir.
13- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
14- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen
genel şartlar aranır.
15- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön lisans mezunları için 2020
KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı
esas alınacaktır.
16- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik
Hükümleri uygulanır.
17- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
 BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Başvuru Yeri/Adresi:
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi
Alanya/ANTALYA
Başvuru Tarihleri:
Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar, başvurularını Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığı’na Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen
belgelerle birlikte şahsen veya kargo yolu ile yapmaları gerekmektedir (e-posta yolu ile başvuranların başvuruları kabul
edilmeyecektir). Başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden ve eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
2- Başvuru formu, (Fotoğraflı ve imzalı), (Unvan kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır), (Üniversitemiz web
sayfasından temin edilecektir.)
3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Net ve okunur olmalıdır.)
5- Fotoğraf (2 adet), (Son 6 ay içinde çekilmiş)
6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7- Detaylı SGK Prim Dökümü, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
8- Deneyim istenen pozisyonlar için mezuniyetinden sonra çalıştığına dair belge. (Çalışılan kurumun antetli
kağıdında kaşeli, ıslak imzalı ve çalıştığı unvan belirtilmelidir.)
9- Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
10- Başvurulacak unvandaki aranan nitelikler bölümündeki belgeler.
 
15 SÖZLEŞMESİ PERSONEL İLANI İÇİN TIKLA
 
 
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.