Amasya Üniversitesi Personel Alacak

Amasya Üniversitesi Personel Alacak

Amasya Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada birimlerine 47 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
 

Amasya Üniversitesi Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

İLAN KODU UNVANI VE GÖREV YERİ ADET CİNSİYET 2020 KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER
Müh -1 Mühendis 1 Kadın Erkek KPSS P3 – KPSS P3 Puan türünden en az 60 puan almak.
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
– Uzaktan(online) eğitim platformu geliştirme üzerine en az 6 ay tecrübeye sahip olduğunu belgelemek.
– HTML, JavaScript, CSS kullanarak web tabanlı programlar geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek.
– Sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.
– Veri tabanı sistemleri hakkında ve iyi düzeyde SQL bilgisine sahip olmak.
– Web servisleri, XML, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak.
– Linux İşletim sistemleri (Redhat, Centos, Debian vb.) kurulum, yönetim ve bakım konusunda bilgi sahibi olmak.
– Temel ağ (Network) ve güvenlik bilgisine sahip olmak.
– Veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi olmak.
BP-1 Büro Personeli Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başk.
1 Erkek KPSS P3 – KPSS P3 Puan türünden en az 60 puan almak.
– İnşaat Mühendisliği Bölümü mezun olmak.
– Alanında çalıştığını belgelendirmek.
BP -2 Büro Personeli Sağlık Kültür ve Spor Daire Başk (Yemekhane) 1 Kadın KPSS P3 – KPSS P3 Puan türünden en az 60 puan almak
– Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olup Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar için Hijyen Eğitimi, ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmak ve alanında çalıştığını belgelendirmek.
BP-3 Büro Personeli 2 Erkek KPSS P3 – KPSS P3 Puan türünden en az 60 puan almak.
– Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmak.
– Bilgisayar İşletmenliği ve Eğitimi Sertifikası sahibi olmak.
– Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi Sertifikası sahibi olmak.
BP -4 Büro Personeli 2 Kadın Erkek KPSS P93 – KPSS P93 Puan türünden en az 60 puan almak.
– BİLGİSAYAR ile ilgili Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
DP-1 Destek Personeli (Aşçı) 2 Kadın KPSS P93 – KPSS P93 Puan türünden en az 60 puan almak.
– AŞÇILIK ile ilgili Ön lisans programından mezun olmak
DP-2 Destek Personeli (Temizlik, Basit Bakım-Onarım) 2 Erkek KPSS P94 – KPSS 94 Puan türünden en az 55 puan almak.
– Mesleki ve Teknik Liselerin İNŞAAT TEKNOLOJİSİ Alanlarının birinden mezun olmak
DP-3 Destek Personeli (Temizlik, Basit Bakım-Onarım) 1 Erkek KPSS P94 – KPSS 94 Puan türünden en az 55 puan almak.
– Mesleki ve Teknik Liselerin TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME Alanlarının birinden mezun olmak.
DP-4 Destek Personeli (Temizlik, Basit Bakım-Onarım) 1 Erkek KPSS P94 – KPSS 94 Puan türünden en az 55 puan almak.
– Mesleki ve Teknik Liselerin ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ alanlarının birinden mezun olmak.
DP-5 Destek Personeli (Temizlik, Basit Bakım-Onarım) 1 Erkek KPSS P94 – KPSS 94 Puan türünden en az 55 puan almak.
– Ortaöğretim Kurumları (Lise ve Dengi) Okulların TARIM ile ilgili alanların birinden mezun olmak.
DP-6 Destek Personeli (Temizlik) 15 Kadın Erkek KPSS P94 – KPSS 94 Puan türünden en az 55 puan almak.
– Ortaöğretim Kurumu (Lise ve Dengi) Okulların birinden mezun olmak
– Hijyen belgesine sahip olmak.
KGG-1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 Erkek KPSS P93 – KPSS 93 Puan türünden en az 60 puan almak.
– Özel Güvenlik ve Koruma Alanı ile ilgili ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
– Koruma ve Güvenlik Görevlisi için aranan şartları taşımak.
KGG-2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 Bayan KPSS P93 – KPSS 93 Puan türünden en az 60 puan almak.
– Özel Güvenlik ve Koruma Alanı ile ilgili ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
– Koruma ve Güvenlik Görevlisi için aranan şartları taşımak.
KGG-3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 Bayan KPSS P94 – KPSS 94 Puan türünden en az 60 puan almak.
– Ortaöğretim Kurumu (Lise ve Dengi) Okulların birinden mezun olmak.
– Koruma ve Güvenlik Görevlisi için aranan şartları taşımak
KGG-4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 12 Erkek KPSS P94 – KPSS 94 Puan türünden en az 60 puan almak.
– Ortaöğretim Kurumu (Lise ve Dengi) Okulların birinden mezun olmak.
– Koruma ve Güvenlik Görevlisi için aranan şartları taşımak.

 
GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
3. 657  sayılı  Kanunun  53.  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini  devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
4. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5. Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak
6. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.
7. Yurtdışında  eğitim  görenlerin  mezuniyet  belgelerinin  denkliğini  ilgili  makamlarca onaylatmış olmak.
8. KPSS’ de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek  başına  hak  kazandırmayacak  olup  pozisyon  için  belirtilen  şartlara  sahip  olmayan  adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Müracaat tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak.
10. Adaylarla  hizmet  sözleşmesi  yapılacak  olup,  sözleşmede  belirtilen  şartları  yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
11. İdare,  ihtiyaca  binaen  İl  ve  İlçelerdeki  birimlerde  kurum  içi  görevlendirme  yapma hakkına sahiptir.
12. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
13. Asıl  olarak  atanmaya  hak  kazanan  adayların  başvuru  yapmadığı,  feragat  ettiği  veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
14. Eksik   evrak,   yanlış,   yanıltıcı   veya   yalan   beyanda   bulunanlar   ile   bilgilerindeki tutarsızlıklar  yüzünden  değerlendirmeye  alınmayan  adaylar  bu  durumdan  dolayı  bir  hak  iddia edemeyecektir.
15. Gerçeğe  aykırı   belge  verenler   ya  da  beyanda  bulunanlar   hakkında  yasal   işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.
16. Şartlarda  belirtilen  belge  ve  sertifikalara  ilanın  Resmî  Gazete  ’de  yayımlandığı tarihten önce sahip olmak.
17. 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B  maddesi  gereğince,  sözleşmeli  olarak istihdam   edilenler,    hizmet    sözleşmesine    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
18. Üniversitemiz  gerekli  durumlarda  ilanın  her  aşamasında  iptal  ve/veya  değişiklik yapma hakkına sahiptir.
19. Adayların   KPSS   puanlarının   eşit   olması   halinde   mezuniyet   tarihi   önce   olan,bmezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
20.   Atamalar,   adaylar   hakkında   yaptırılacak   olan   Güvenlik   Soruşturması   ve   Arşiv Araştırması neticesinin olumlu olması şartı ile yapılacaktır.
 
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
1.5188  sayılı  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine  Dair  Kanun’un  10.  maddesindeki  şartları taşımak.
2.Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya
herhangi bir engeli olmamak.
3.Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  bulunmamak,  bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
4.    Erkek  adaylar  için  en  az  170  cm.  boyunda  olmak.  Boyun  son  iki  rakamına  göre
(+ -) 15 Kg. ağırlığa sahip olmak ve bunu sağlık kurumlarından belgelendirmek.
5.    Bayan  adaylar  için  en  az  160  cm.  boyunda  olmak.  Boyun  son  iki  rakamına  göre
(+ -) 15 Kg. ağırlığa sahip olmak ve bunu sağlık kurumlarından belgelendirmek.
6. Son  başvuru  tarihi  itibarıyla  geçerlilik  süresi  dolmamış  silahlı/silahsız  özel  güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
7. Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.
 
DESTEK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
1.  Temizlik  görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  hastalık  ve  benzeri  engelleri bulunmamak,
2. Temizlik  için  alınan  destek  personeli;  kapalı  mekânların  ana  girişi  dâhil  sınıflar, laboratuvarlar,  lavabo  ve  tuvaletler,  salonlar  ve  çalışma  odaları  ile  ortak  kullanım  alanlarını süpürme  ve  paspas  yapma,  çevre  düzenlemesi  yapma,  çim  biçme,  çiçek  ve  peyzaj  bakımı, budama,  sulama,  eşya  taşıma  vb.  işleri  ile  birlikte  yöneticileri  tarafından  verilecek  diğer  iş  ve işlemleri yapacaklardır.
BAŞVURU ŞEKLİ
Başvuru   yapmak   isteyen   adayların   https://pdb.amasya.edu.tr/   adresimizde   bulunan Başvuru  Talep  Formunu  bilgisayar  ortamında  doldurup,  çıktısını  alıp  imzalayarak  istenilen belgelerle  birlikte  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  tarihi  izleyen  15.  gün  mesai  bitimine (saat:  17.00)  kadar  Amasya  Üniversitesi  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  başvurmaları gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Atanmaya   hak   kazanan   adaylara   ilişkin   asıl   ve   yedek   listeler,  (https://www.amasya.edu.tr/)   internet   adresinden   ilan   edilecektir.   İlan   tebliğ   mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
İSTENİLEN BELGELER
1. Başvuru Talep Formu https://pdb.amasya.edu.tr/ adresinden alınacaktır
2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
4.   Diploma   veya   Geçici   Mezuniyet   Belgesinin   aslı   veya   Noter   onaylısı   (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).
5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir)
6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.)
7. Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.
8. Koruma  ve  Güvenlik  Personeli  için  görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek psikiyatrik  hastalığı,  bedensel  engeli,  şaşılık,  körlük,  topallık,  işitme  kaybı,  uzuv  noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık raporu. (Atanmaya hak kazananlardan istenecektir.)
9. Tecrübe  istenilen  pozisyonlar  için  meslek  kodunu  gösterir  SGK  hizmet  dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı  olarak  başvuru  formuna  eklenecektir.  SGK  Hizmet  dökümünde  e-Devletten  alınan  kare kodlu  belgeler  kabul  edilecektir.  SGK  Hizmet  dökümünde  yer  alan  meslek  kodu  ile  tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.
10. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
11. İlan  kodu  DP.6  olan  Destek  Personeli  için  Millî  Eğitim  Bakanlığına  bağlı  Halk Eğitimi Merkezlerinden alınan hijyen belgesi.
 

BAŞVURU TAKVİMİ
Resmî Gazete İlan Tarihi 28 Mart 2022
Başvuru Başlangıç Tarihi 28 Mart 2022
Başvuru Bitiş Tarihi 11 Nisan 2022
Sonuç İlan Tarihi 29 Nisan 2022
Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri Akbilek Mah. Hakimiyet Cad. No: 4 / 3 05100 Rektörlük Binası Merkez / AMASYA

 
 
 
 
 

Bizi Buralardan Takip Ediniz;

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. Enes Durna dedi ki:

    inşallah bana çıkar kpssemde yuksek bekliyorum nasıp artık

  2. Rukiye atasay dedi ki:

    amasya az personel alıyor ve çok genc işsiz umarım daha fazla kadro verılır