Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/sonkamuh/public_html/wp-content/plugins/sayfa-olusturucu/inc/styles-admin.php on line 392
Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi 173 Öğretim Üyesi Alacak 2021 - SON KAMU HABER

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi 173 Öğretim Üyesi Alacak 2021

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi 173 Öğretim Üyesi Alacak 2021
Yayınlama: 24.10.2021
70
A+
A-

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 173 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

SIRA NOBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI /
PROGRAM
UNVANDRCARANAN ŞARTLAR
1Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Göz HastalıklarıDoçent1Göz Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Covid 19’lu hastalarda konjuktival sekresyonlarda Covid 19 varlığının
gösterilmesi konusunda çalışması olmak.
2Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Doçent1Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak. Genç kadınlarda embriyonel serviks rabdomiyosarkoması
konusunda çalışması olmak.
3Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent1Ortopedi ve Travmatoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Patellar tendon uzunluğunun ve elastisitesinin ultrasonik değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
4Adana Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi PatolojiProfesör1Tıbbi Pataloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Wilson
hastalığında bakır boyamanın etkisi konusunda çalışması olmak.
5Adana Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıDoçent1İç Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Primer Hiperparatiroidi hastalarında abdominal aort kalınlığının artışı konusunda çalışması olmak.
6Adana Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıDoçent1Tıbbi Onkoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Lenfomada kemik iliği infiltrasyonunun belirlenmesinde biyopsi ve PET performansı üzerine çalışması olmak.
7Adana Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
KardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Epikardiyal
yağ kalınlığı ve koroner arter hastalığının karmaşıklığı arasındaki ilişki üzerine diyabetin etkisi konusunda çalışması olmak.
8Adana Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
NörolojiProfesör1Nöroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Multiple Sklerozda nörojenik yüksek detrusor aktivitenin tedavisinde periferal lidokain uygulamasının etkinliği konusunda çalışması
olmak.
9Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Göğüs HastalıklarıDoçent1Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Diffüz parankimal akciğer hastalıklarında FVC ve egzersiz desaturasyonu konusunda çalışması olmak.
10Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi ve TravmatolojiDr. Öğr.
Üyesi
1Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak. Yaşlılarda
intertrokanter kırıkların tedavisi konusunda çalışması olmak.
11Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Deri ve Zührevi
Hastalıkları
Doçent1Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Sebase hiperplazilerde kriyocerrahinin etkinliği ile ilgili çalışması olmak.
12Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Dr. Öğr.
Üyesi
1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak. Covid 19 hastalarında orta süreli aerobik kapasiteyi etkileyen faktörler konusunda çalışması olmak.
13Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Göğüs HastalıklarıDoçent1Yoğun Bakım Yan Dal uzmanı olup Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Fiberoptik bronkoskopi ve endobronşiyal ultrasonografi sırasında hasta konforunu etkileyen
faktörler konusunda çalışması olmak.
14Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Göğüs HastalıklarıDoçent1Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Hepsidinin kronik obstrüktif akciğer hastalığında marker olarak kullanılması konusunda çalışması olmak.
15Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Beyin ve Sinir CerrahisiDoçent1Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Spinal kord iskemi reperfüzyon hasarına karşı enflamasyon oksitatif stres ve apoktosiz ilişkili nöroprotektif etkiler
konusunda çalışması olmak.
16Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
ÜrolojiDoçent1Üroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Hipnoterapinin transrektal prostat biyopsisi esnasında etkisi konusunda çalışması
olmak.
17Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAMDahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıDoçent1Tıbbi Onkoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Metastatik meme kanserli hastalarda karaciğer metaztazı
insidansı ile hepatik steatozis ilişkisi konusunda çalışması olmak.
18Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Doçent1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Travmatik beyin yaralanması sekeli olan hastalarda fonksiyonel sonuçları etkileyen faktörler konusunda çalışması
olmak.
19Ankara Gülhane SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Acil TıpDr. Öğr.
Üyesi
1Acil Tıp uzmanı olmak. Karbonmonoksit zehirlenmesinde
apoptozisin etkisi konusunda çalışması olmak.
20Ankara Gülhane SUAMDahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıProfesör1İç Hastalıkları (Romatoloji) alanında Doçent unvanına sahip
olmak. Ankilozan spondilit eğilimli kişilerde gen polimorfizmi ilişkisi kosunuda çalışması olmak.
21Ankara Gülhane SUAMDahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıDoçent1İç Hastalıkları (Gastroentreroloji) alanında Doçent unvanına sahip olmak. Tanı belirteci olarak alkolik olmayan karaciğer fibrozisinde serum biglikanın kullanımı konusunda çalışması
olmak.
22Ankara SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Genel CerrahiDoçent1Genel Cerrahi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Tiroid dokusu üzerine radyofrekansının etkisi konusunda deneysel çalışması olmak.
23Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Beyin ve Sinir CerrahisiDr. Öğr.
Üyesi
1Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak. Femiramidolün nöral
gelişim üzerine etkisi konusunda deneysel çalışması olmak.
24Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent1Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yan Dal uzmanı olup Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Normoksik ve hiperoksik kardiyopulmoner baypasın oksidatif
strese etkisi konusunda çalışması olmak.
25Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent1Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Ani işitme kaybında nötrofil lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin araştırılması konusunda çalışması olmak.
26Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Plastik
Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi
Dr. Öğr.
Üyesi
1Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi uzmanı olmak. Termal
yaraların iyileştirilmesinde sistemik tedavi uygulaması konusunda çalışması olmak.
27Ankara Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Plastik Rekonstruktif ve Estetik CerrahiDr. Öğr.
Üyesi
1Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi uzmanı olmak. Proksimal ayak rekonstrüksiyonu için çapraz ayak flebi kullanımı konusunda çalışması olmak.
28Ankara Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Kardiyolojisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda katater ablasyonu sırasında transseptal delinme konusunda çalışması olmak.
29Ankara Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Profesör1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Piriformis sendromu olan hastalarda ultrason eşliğinde trombositten zengin plazma (PRP) enjeksiyonunun etkileri
konusunda çalışmaları olmak.
30Ankara Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıDoçent1İç Hastalıkları uzmanı olup Romatoloji alanında Doçent
unvanına sahip olmak. Covid-19 hastalarında intravenöz immünoglobülin uygulaması konusunda çalışması olmak.
31Ankara Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıDoçent1Gastroenteroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Çölyak hastalığında iskemi modifiye albumin ile kronik inflamasyon
arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
32Ankara Şehir SUAMDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Değişik tipte hipofizitiz olan hastaların
klinik ve hormonal karakteristikleri konusunda çalışması olmak.
33Ankara Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıDoçent1İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) alanında Doçent unvanına sahip olmak. Endoskop ile belirlenen gastrik poliplerin
değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
34Ankara Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
NörolojiDoçent1Nöroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Ağrılı diyabetik polinöropati ile kan trigliserit ve kolesterol düzeyi ilişkisi
konusunda çalışması olmak.
35Ankara Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
RadyolojiProfesör1Radyodiagnostik alanında Doçent unvanına sahip olmak. Hidatik
kist viabilitesi ile ilgili çalışması olmak.
36Antalya SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Genel CerrahiDr. Öğr.
Üyesi
1Genel Cerrahi uzmanı olup Gastroenteroloji Cerrahisi Yan Dal uzmanı olmak. Rektal kanseri olan hastalarda kemoterapi sonrası inferiör mezenterik arter ligasyonunun klinik ve onkolojik
durumu konusunda çalışması olmak.
37Antalya SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Göz HastalıklarıDoçent1Göz Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Geriatrik hastalarda korneal transplantasyonun endikasyonları ve
sonuçları konusunda çalışması olmak.
38Balıkesir Atatürk Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anestezi ve Reanimasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Majör abdominal ameliyatlarda istemsiz perioperatif hipotermi ve risk faktörleri konusunda çalışması olmak.
39Balıkesir Atatürk Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Çocuk CerrahisiDoçent1Çocuk Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda akut ve perfore apandisit tanısında diğer laboratuvar testleri ile endokanın rolünün karşılaştırılması konusunda
çalışması olmak.
40Balıkesir Atatürk Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Genel CerrahiDoçent1Gastroenteroloji Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip
olmak. Walled-off pankreatik nekroziste morbidite risk faktörleri
konusunda çalışması olmak
41Bursa Yüksek İhtisas SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Farklı Anestezik ajanların cerrahi alanda kanama üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
42Bursa Yüksek İhtisas SUAMDahili Tıp
Bilimleri
KardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Koroner arter hastalığında kardiyak rehabilitasyonun
EKG parametreleri üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
43Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi PatolojiDoçent1Tıbbi Patoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Endometrial karsinom seyrinde rolü olan membran proteini ile
ilgili çalışması olmak.
44Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Enfeksiyon
Hastalıkları
Doçent1Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Covid 19’lu hemodiyaliz hastalarında yaş ve sağkalım ilişkisi konusunda çalışması olmak.
45Erzurum Bölge SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Profesör1Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak. Primer dismenoresi olan hastalarda serum hem oksijenaz 1 düzeyi ile ilgili çalışması olmak.
46Erzurum Bölge SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
ÜrolojiDoçent1Üroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Covid 19
prognozu üzerine alt üriner sistem şikayetlerinin etkisi konusunda çalışması olmak.
47Erzurum Bölge SUAMDahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıDoçent1İç Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. İnsan kan hücre kültüründe anti-diyabetik ajan sitotoksisitesi ve
genotoksisitesi konusunda çalışması olmak.
48Eskişehir Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi PatolojiDoçent1Tıbbi Patoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak..
Endometrial karsinomda topoizomeraz II’nin tanısal önemi konusunda çalışması olmak.
49Eskişehir Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr. Öğr.
Üyesi
1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. İnsan sütü
antibiyotik kalıntısı seviyeleri ile materyal antibiyotik kullanımı konusunda çalışması olmak.
50İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Deri ve Zührevi
Hastalıkları
Doçent1Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip
olmak. Hirsutizmin derecelendirilmesinde pratik yaklaşım konusunda çalışması olmak.
51İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Enfeksiyon
Hastalıkları
Doçent1Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Karaciğer hasarının tahmin edilmesinde Hepatit B virüsü eşik seviyesinin kullanılabilmesi konusunda
çalışması olmak.
52İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han SUAMDahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıDoçent1Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yan Dal uzmanı olup İç Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Glukoz metobolizması üzerine farklı metabolik durumların ve farklı
cerrahi işlemlerin etkileri konusunda çalışması olmak.
53İstanbul Bağcılar SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Neonatoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Erken
doğanlarda intrauterin büyüme ile aktif grelin seviyeleri
arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
54İstanbul Bakırköy Dr. Sadi
Konuk SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi PatolojiProfesör1Tıbbi Patoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Paratiroit lezyonlarda monoklonal ve poliklonal immünohistokimya çalışması olmak
55İstanbul Bakırköy Dr. Sadi
Konuk SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi1İç Hastalıkları uzmanı olup Hematoloji Yan Dal uzmanı olmak. Kronik miyeloid lösemi hastalarında kemik iliği fibrozisinin azaltılması ile ilgili çalışması olmak.
56İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi ve TravmatolojiDr. Öğr.
Üyesi
1Ortopedi ve Travmatoloiji uzmanı olup El Cerrahisi Yan Dal uzmanı olmak. El ve bilek bölgesinde değişik vasküler kemik grefti seçeneği konusunda çalışması olmak.
57İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Beyin ve Sinir CerrahisiDoçent1Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Spontan çok seviyeli spinal epidural hemotomların tedavisi konusunda çalışması olmak.
58İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Genel CerrahiDoçent1Genel Cerrahi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Klasik pankreatikoduodenektominin total laparoskopik pankreatikoduadenektomiye geçişteki zorluklar konusunda
çalışması olmak.
59İstanbul Başakşehir Çam ve
Sakura Şehir SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göğüs CerrahisiDoçent1Göğüs Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Akciğer kanseri cerrahisi sonrası uzun dönemli solunumsal ve fonksiyonel kapasite ölçümleri konusunda çalışması olmak.
60İstanbul Başakşehir Çam ve
Sakura Şehir SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Doçent1Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak. Sebebi bilinemeyen infertilitede tubal peristaltik disfonksiyonun histereskopik değerlendirilmesi konusunda
çalışması olmak.
61İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi PatolojiDoçent1Tıbbi Patoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Meme
kanserlerinde tümör süpressör gen ekspresyonu ve regülatör protein amplifikasyonu ilişkisi konusunda çalışması olmak.
62İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
ÜrolojiDoçent1Üroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Lokalize renal hücre kanserli hastalarda AST ve ALT oranının tümör histopatoloji değişimleri üzerine etkisi konusunda çalışması
olmak.
63İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Aile HekimliğiDoçent1Aile hekimliği alanında Doçent unvanına sahip olmak. Diyabette yara iyileşmesi üzerine N-asetil sisteinin topikal ve sistemik
etkileri konusunda deneysel çalışması olmak.
64İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Sağlığı Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip
olmak. Papuler ürtikeri olan çocuklarda atopik hastalıkların prevalensı konusunda çalışması olmak.
65İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıDoçent1Gastroenteroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Hepatit C hastalarında oral antiviral tedavinin başarısının öngörüsünde serum fibrozis belirteçlerinin rolü konusunda çalışması olmak.
66İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
KardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Boyuna stent deformasyonunun klinik, anjiyografik ve prosedürel karakteristikleri konusunda çalışması olmak.
67İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Radyasyon OnkolojisiDoçent1Radyasyon Onkolojisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Radyoterapi sonrası ilerleyici kemik metaztazları için askorbik asit tedavisi konusunda çalışması olmak.
68İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAMTemel Tıp
Bilimleri
Tıbbi BiyokimyaDoçent1Tıbbi Biyokimya alanında Doçent unvanına sahip olmak. Vücut
dokularında post mortem glukoz ve glikojen seviyelerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
69İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs
Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
KardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Primer perkutan koroner girişim yapılan akut miyokart enfaktüsü olan hastalarda klopidogrel drencinin etkisi konusunda çalışması
olmak.
70İstanbul Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Doçent1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. İnme sonrası hastalarda sarkopeni ile ilgili çalışması
olmak.
71İstanbul Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Doçent1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Geriatrik nüfus örneğinde engelliliği değerlendirmek için uluslararası işleyiş, engellilik ve sağlık kontrol listesi
sınıflandırmasının kullanımı konusunda çalışması olmak.
72İstanbul Gaziosmanpaşa SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
ÜrolojiDoçent1Üroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Perkütan nefrolitotomi sırasında trakt dilatasyonu için farklı dilatörlerin
karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
73İstanbul Haseki SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
ÜrolojiDoçent1Üroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Fleksibl ureterorenoskopi sonrası rezidüal fragmantların klinik değeri
hakkında çalışması olmak.
74İstanbul Haseki SUAMDahili Tıp
Bilimleri
RadyolojiDoçent1Radyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Deneysel steatofibrozis modelinde ultrason görüntülemesinin rolü
konusunda çalışması olmak.
75İstanbul Haydarpaşa Numune
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Acil TıpProfesör1Acil Tıp alanında Doçent unvanına sahip olmak. Covid 19 hastalarında konvansiyonel tedaviye ek olarak ozon tedavisinin
etkinliği konusunda çalışması olmak.
76İstanbul Haydarpaşa Numune
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Rehabilitasyon programının şizofreni hastalarının kliniği ve yaşam kalitesi üzerindeki uzun dönem etkileri konusunda
çalışması olmak.
77İstanbul Kanuni Sultan
Süleyman SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi PatolojiDoçent1Tıbbi Patoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Laparoskopik gastrektomi yapılan hastalarda kilo kaybı ile histopatolojik bulgular arasında ilişki konusunda çalışması
olmak.
78İstanbul Kanuni Sultan
Süleyman SUAM
Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi MikrobiyolojiDoçent1Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Entamoeba Histolytica için direkt mikroskopik incelemede antijen spesifik adhezin testinin kullanımı konusunda çalışması
olmak.
79İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Profesör1Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip
olmak. Doğal yoldan transluminal endoskopik cerrahi ile yapılan histerektomi ve salpingooferektomi konusunda çalışması olmak.
80İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiDoçent1Aile Hekimliği alanında Doçent unvanına sahip olmak. Sistemik hipertansiyonu olan hastalarda uzak organ hasarı için oküler optik koherans tomografi bulgularının rolü konusunda çalışması
olmak.
81İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Radyasyon OnkolojisiDoçent1Radyasyon Onkolojisi alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Komple beyin radyoterapisi sonrası ilerleyici beyin metastazlarının yeniden ışınlanması konusunda çalışması olmak.
82İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Radyasyon OnkolojisiDoçent1Radyasyon Onkolojisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Akciğer kanseri olan hastalarda duloksetin ve pregabalinin nöropatik ağrının giderilmesindeki rolü konusunda çalışması
olmak.
83İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Kardiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Enflamatuar bağırsak hastalığı olan çocuklarda kardiyak
fonksiyonlar ile aort elastisitesi konusunda çalışması olmak.
84İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAMDahili Tıp
Bilimleri
KardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Asemptomatik aritmojenik sağ ventrüküler kardiyomiyopatisi olan hastalarda EKG parametlerinin değerlendirilmesi
konusunda çalışması olmak.
85İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi ve TravmatolojiDoçent1Ortopedi ve Travmatoloji alanında Doçent unvanına sahip
olmak. Hyaluronik asit içeren iliak otogreft ile klavikulaların
kaynama problemlerinin giderilmesi üzerine çalışması olmak.
86İstanbul Sancaktepe Şehit Prof.
Dr. İlhan Varank SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kalp ve Damar CerrahisiDoçent1Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Ekstrakorporal dolaşım sırasında vücut yüzey alanına göre oksijen fraksiyonu ayarlaması konusunda çalışması olmak.
87İstanbul Sancaktepe Şehit Prof.
Dr. İlhan Varank SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Doçent1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Protez değerlendirme anketinin güvenilirlik ve Türkçe
versiyonunun çapraz doğrulaması konusunda çalışması olmak.
88İstanbul SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
ÜrolojiDoçent1Üroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Prostat kanserinde tümör supressör proteinin rolü hakkında çalışması
olmak.
89İstanbul SUAMDahili Tıp
Bilimleri
KardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Koroner
girişim gerektiren miyokart enfaktüsü olan hastalarda SYNTAX
skoru konusunda çalışması olmak.
90İstanbul SUAMDahili Tıp
Bilimleri
NörolojiDoçent1Noroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Serebral venöz
trombozun erken evrelerinde enflamatuar belirteçlerin rolü konusunda çalışması olmak.
91İstanbul Sultan 2. Abdülhamid
Han SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kalp ve Damar CerrahisiProfesör1Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Posterobazal sol ventrikül anevrizma cerrahisi ve uzun süreli
takibi konusunda çalışması olmak.
92İstanbul Sultan 2. Abdülhamid
Han SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Doçent1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Multiple Sklerozda nöropatik ekstremite ağrısının
değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
93İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Göğüs HastalıklarıDoçent1Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Sarkoidoz aktivitesinin belirlenmesinde konvansiyonel
belirteçler konusunda çalışması olmak.
94İstanbul Şişli Hamidiye Etfal
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Profesör1Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak. Help Sendromu ve akut yağlı karaciğer problemi olan gebelerin yoğun bakım ihtiyacının belirlenmesindeki faktörler
konusunda çalışması olmak.
95İstanbul Şişli Hamidiye Etfal
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi PatolojiDoçent1Tıbbi Patoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Safra
kesesinin diffüz infiltratif karsinomları üzerine çalışması olmak.
96İstanbul Şişli Hamidiye Etfal
SUAM
Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi MikrobiyolojiProfesör1Mikrobiyoloji (Klinik Mikrobiyoloji) alanında Doçent unvanına sahip olmak. Enterobacteriaceae’de karbapenemaz üretiminin tespiti için değişik testlerin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
97İstanbul Şişli Hamidiye Etfal
SUAM
Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi MikrobiyolojiProfesör1Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olup Mikrobiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Geniş spektrumlu Beta-laktamaz üreten idrar izolatları arasında yüksek
riskli Escherichia coli klonu tespiti konusunda çalışması olmak.
98İstanbul Ümraniye SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. İleri yaşlı hastalar için endoskopik retrograd kolanjiyopankretografide (ERCP) (ketofol) ve midazolam- meperidin kullanımının karşılaştırılması konusunda çalışması
olmak.
99İstanbul Ümraniye SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Çocuk CerrahisiDr. Öğr.
Üyesi
1Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak. Akut apandisitte utrasonografi ve Alvarado skorlama sisteminin güvenilirliği konusunda çalışması olmak.
100İstanbul Ümraniye SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Genel CerrahiDoçent1Genel Cerrahi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Karaciğer transplantasyonunda pozisyonel hepatik venöz akım ile ilgili ektopik balon yerleştirilmesi konusunda çalışması olmak.
101İstanbul Ümraniye SUAMDahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıDr. Öğr.
Üyesi
1İç Hastalıkları uzmanı olup Tıbbi Onkoloji Yan Dal uzmanı olmak. Kastrasyon dirençli metastatik prostat kanserinde adrenal ve intratümöral androjen sentezi inhibitörünün etkisi konusunda
çalışması olmak.
102İstanbul Yedikule Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göğüs CerrahisiDoçent1Göğüs Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Cerrahi
alan enfeksiyonunun önlenmesi için steril yara drapelerinin
etkinliği konusunda çalışması olmak.
103İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Göğüs HastalıklarıProfesör1Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Dinamik koşullu korelasyon analizi ile Covid 19 vakaları ve akciğer semptomları ile ilgili internet ortamında yapılan aramalar arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
104İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Göğüs HastalıklarıProfesör1Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Malign havayolu lezyonu olan hastalarda silikon ve metalik çatallı stentlerin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
105İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve
Çocuk Hastalıkları
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Doçent1Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak. Endometrial patolojilerin saptanmasında likit temelli metodoloji ile endometrial örneklerin sitolojik olarak
değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
106İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve
Çocuk Hastalıkları SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Profesör1Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak. Umbilikal portal duktus venozus anormalliğinin prenatal
tanısı konusunda çalışması olmak.
107İzmir Bozyaka SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Genel CerrahiProfesör1Genel Cerrahi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Çoklu
renal arteri olan böbrek greftleri kullanarak transplantasyon
gerçekleştirilmesi konusunda çalışması olmak.
108İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Göz HastalıklarıDoçent1Göz Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Yenidoğan bebeklerde hipoksik iskemik ensefalopatinin hipotermik tedavisi sonrası retinal hemoraji derecesi ve
rezolüsyon zamanı konusunda çalışması olmak.
109İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıProfesör1Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Yan Dal uzmanı olup Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Alerjik rinitte tek başına intranazal glukokortikostreoid
kullanımının yeterliliği konusunda çalışması olmak.
110İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Neonatoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Zamanında ve erken doğan bebeklerde serum IgG ve IgM
seviyelerinin referans değerleri konusunda çalışması olmak.
111İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAMDahili Tıp
Bilimleri
RadyolojiDoçent1Radyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Bağırsağa
lavman uygulamasının prostatın manyetik rezonans görüntüleme
kalitesi üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
112İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Göğüs HastalıklarıDoçent1Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Hipoksemik solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakıma kabul edilen influenza pnömonisi olan hastaların karakteristikleri konusunda çalışması olmak.
113Kayseri Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent1Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Adenotonsillektomi yapılan okul öncesi çocuklarda basitleştirilmiş ağrı şiddeti değerlendirme aracının geçerliliği konusunda çalışması olmak.
114Kayseri Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Acil TıpDoçent1Acil Tıp alanında Doçent unvanına sahip olmak. Yeni bir hemostatik mekanizma materyali ve mekanizma oluşumunun kanamayı durdurmadaki önemi konusunda deneysel çalışması
olmak.
115Kayseri Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Aile HekimliğiDoçent1Aile Hekimliği alanında Doçent unvanına sahip olmak. Minör beta talesemili hastalarda tiroid otoimmünitesinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
116Kayseri Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıProfesör1İç Hastalıkları (Hematoloji) alanında Doçent unvanına sahip olmak. Terepötik tedavi amaçlı plazma değişimi ile ilgili
çalışması olmak.
117Kayseri Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Radyasyon OnkolojisiDoçent1Radyasyon Onkolojisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Radyoterapi ve kemoterapi alan meme kanserli hastalarda ABO- Rh kan gruplarının prognozdaki önemi konusunda çalışması
olmak.
118Kocaeli Derince SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi ve TravmatolojiDoçent1Ortopedi ve Travmatoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Kemik uzama dokusu yaralanması modelinde deneysel olarak mezenkimal kök hücre ve kondrosit uygulamasının
karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
119Konya Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıDoçent1Nefroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Deneysel diyabet modelinde üzüm çekirdeğinin apoptoz ile ilişkili gen ekspresyonu ve oksidatif stres üzerine etkileri konusunda
çalışması olmak.
120Konya Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıDr. Öğr.
Üyesi
1İç Hastalıkları uzmanı olup Gastroentroloji Yan Dal uzmanı olmak. Peptit ülser kanamalarında monopolar hemostatik forseps
ile hemoklip karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
121Konya Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
NörolojiDoçent1Nöroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Multiple Skleroz hastalarında buruksizm ve ilişkili faktörlerin prevalansı
konusunda çalışması olmak.
122Konya Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
RadyolojiDoçent1Radyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. İdiyopatik
granülamatoz mastititte manyetik rezonans görüntüleme
bulguları konusunda çalışması olmak.
123Mersin Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Kalp cerrahisinde hematolojik göstergeler ve klinik sonuçlar konusunda çalışması olmak.
124Mersin Şehir SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Sevofluran kullanımının dişi üreme fonksiyonları üzerine etkileri konusunda deneysel çalışması olmak.
125Mersin Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Akut astımlı çocuklarda magnezyum sülfat tedavisinin etkinliği konusunda çalışması olmak.
126Mersin Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
İç HastalıklarıDoçent1Gastroenteroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Uzun
süreli potent antiviral kullanımının Hepatit B
hastalarının tedavi sonuçları üzerine etkisi konusunda çalışması
olmak.
127Mersin Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
KardiyolojiDoçent1Kardiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Yüksek serum ürik asit düzeyine sahip hastalarda artmış ventriküler “pacing” eşik seviyeleri konusunda çalışması olmak.
128Mersin Şehir SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Nükleer TıpDoçent1Nükleer Tıp alanında Doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda
tek taraflı multikistik displastik böbreğin ultrasonografik tanısında kist böbrek hacim oranı konusunda çalışması olmak.
129Trabzon Kanuni SUAMCerrahi Tıp
Bilimleri
Kalp ve Damar CerrahisiDoçent1Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Kalp kapak cerrahisi sonrası geç kardiak tamponad gelişiminde posterior perikardial pencerenin koruyucu rolü konusunda
çalışması olmak.
130Trabzon Kanuni SUAMDahili Tıp
Bilimleri
Acil TıpProfesör1Acil Tıp alanında Doçent unvanına sahip olmak. Farklı
profilaksilere rağmen pulmoner emboli gelişimi konusunda çalışması olmak.
131Trabzon Kanuni SUAMDahili Tıp
Bilimleri
NörolojiProfesör1Nöroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Parkinson
hastalığı başlangıcında cinsel disfonksiyon semptomları ve yaş arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
132Trabzon Kanuni SUAMDahili Tıp
Bilimleri
RadyolojiDoçent1Radyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Bağırsak hastalığı olmayan hastalarda mide duvarı yağ halo göstergesi
konusunda çalışması olmak.
133Gülhane Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerEndodontiDoçent1Endodonti alanında Doçent unvanına sahip olmak. Yeni nikel titanyum sistemlerin kullanımı sonrası dentinal mikrokrak oluşumunun tomografik olarak değerlendirilmesi konusunda
çalışması olmak.
134Gülhane Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerOrtadontiDr. Öğr.
Üyesi
1Ortodonti alanında Doktora yapmış olmak. Tıbbi kaplama
malzemelerinin ortodontik braketler ve bağlantı telleri arasındaki sürtünmeyi azaltmadaki etkisi konusunda çalışması olmak.
135Gülhane Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerOrtodontiDoçent1Ortodonti alanında Doçent unvanına sahip olmak. Mandibular asimetrinin algılanmasında fasial profil konveksitesinin etkisi
konusunda çalışması olmak.
136Gülhane Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPeriodontoojiDoçent1Periodontoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Değişik türden antihipertansif ilaç kullanımının dişeti büyümesi üzerine
etkisi konusunda çalışması olmak.
137Gülhane Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş
Tedavisi
Doçent1Protetik Diş Tedavisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Borik asitin fiber post ve kök dentin arasındaki bağlanma mukavemeti üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
138Gülhane Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerRestoratif Diş
Tedavisi
Doçent1Restoratif Diş Tedavisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Baş ve boyun radyoterapisinde dental restoratif materyallerin etkisinin dozimetrik değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
139Gülhane Diş Hekimliği FakültesiTemel BilimlerTemel Tıp BilimleriDoçent1Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Kronik solunum yolu hastalıklarında kardiyovasküler problemlerin gelişiminde Homosisteinin etkisi konusunda çalışması olmak.
140Gülhane Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek
Bilimleri
Farmasötik KimyaDoçent1Farmasötik Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak. Anilinobenzimidazollerin sentezi ve antiprotozal aktivitesi konusunda çalışması olmak.
141Gülhane Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek
Bilimleri
FarmakognoziDr. Öğr.
Üyesi
2Farmakognozi alanında Doktora yapmış olmak. Obezitenin tedavisinde farklı endemik circium türlerinin tedavi edici etkisinin araştırılması konusunda çalışması olmak.
142Gülhane Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek
Bilimleri
FarmakolojiDoçent1Farmakoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Deneysel diyabet modelinde kalpte iskemi/reperfüzyon hasarını önleme konusunda çalışması olmak.
143Gülhane Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık
Bilimleri
BiyokimyaDoçent1Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak. Selektif immünglobülin G’nin tanınması için kendiliğinden yönelimli nanopartiküller konusunda çalışması olmak.
144Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonOrtopedik Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Profesör1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Hastalık tanıma sorgulamasının Türkçe versiyonunun
güvenilirlik ve geçerliliği konusunda çalışması olmak.
145Gülhane Hemşirelik FakültesiHemşirelik
Bilimleri
Cerrahi Hastalıkları HemşireliğiDr. Öğr.
Üyesi
1Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Abdominal cerrahi yapılan hastaların ağrı şiddeti üzerine iki farklı elektrik sitimülasyonunun etkileri konusunda
çalışması olmak.
146Gülhane Hemşirelik FakültesiHemşirelik
Bilimleri
Hemşirelikte
Yönetim
Dr. Öğr.
Üyesi
2Hemşirelik lisans mezunu olup, Hemşirelik Esasları programında Doktora yapmış olmak. Günlük hedeflerin belirlenmesinde mobil
telefon kullanımlarının etkisi üzerine çalışması olmak.
147Gülhane Sağlık Bilimleri
Fakültesi
EbelikEbelikDoçent1Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doçent unvanına sahip olmak. Yetişkinlerde sigara içme arzusunun sigara içmeyi bırakma
üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
148Gülhane Sağlık Bilimleri FakültesiErgoterapiErgoterapiDr. Öğr.
Üyesi
2Ergoterapi programında Doktora yapmış olmak. Spesifik öğrenme zorluğu olan ve olmayan çocuklarda görsel algılama testlerinin klinik kullanımı konusunda çalışması olmak.
149Gülhane Sağlık Bilimleri
Fakültesi
ErgoterapiErgoterapiDr. Öğr.
Üyesi
2Ergoterapi programında Doktora yapmış olmak. Üniversite öğrencileri arasında nomofobi ve mesleki performans arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
150Gülhane Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Ortez ve ProtezOrtez ve ProtezDr. Öğr.
Üyesi
4Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı lisans mezunu olup Protez-Ortez ve Biyomekani alanında doktora yapmış olmak. Olimpik sporcularda aerobik ve aneorobik test koşullarının kas
cilt sıcaklığına etkisi konusunda çalışması olmak.
151Gülhane Sağlık Meslek
Yüksekokulu
Eczane HizmetleriEczane HizmetleriDr. Öğr.
Üyesi
5Kimya Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak,
Eritropoetin üretimi için flax analizi konusunda çalışması olmak.
152Gülhane Tıp FakültesiCerrahi Tıp
Bilimleri
Acil TıpDoçent1Acil Tıp alanında Doçent unvanına sahip olmak. Yanlışlıkla yapılan özofagal entübasyon sonrası endotrakeal entübasyon
prosedürlerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak
153Gülhane Tıp FakültesiDahili Tıp
Bilimleri
Adli TıpProfesör1Adli Tıp alanında Doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda ve
adölesanlarda kendini yaralama davranışı ile agresyon ilişkisi konusunda çalışması olmak.
154Gülhane Tıp FakültesiTemel Tıp
Bilimleri
Tıbbi MikrobiyolojiDoçent1Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Staphylococcus aureus izolatlarında çeşitli virülans faktörlerinin gerçek zamanlı PCR yöntemiyle araştırılması konusunda
çalışması olmak.
155Gülhane Tıp FakültesiCerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent1Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Üst ekstremite cerrahisi sonrası infraklavikular brakial pleksüs bloğunda kateter konfigürasyonunun etkisi konusunda
çalışması olmak.
156Gülhane Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiDoçent1Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Deneysel spinal kord iskemi/reperfüzyon hasarında splenektominin nöron kayıpları üzerine etkisi konusunda
çalışması olmak.
157Gülhane Tıp FakültesiCerrahi Tıp
Bilimleri
Kalp Damar CerrahisiProfesör1Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. C-reactive protein/albumin oranının koroner arter by-pass ameliyatı sonrası atrial fibrilasyonu tahmin etme konusunda
çalışması olmak.
158Gülhane Tıp FakültesiTemel Tıp
Bilimleri
Tıp BilişimiDr. Öğr.
Üyesi
1Biyoistatistik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Genelleştirilmiş gama dağılım parametreleri için çift döngülü
maksimum olabilirlik tahmini konusunda çalışması olmak.
159Gülhane Tıp FakültesiTemel Tıp
Bilimleri
Tıp BilişimiDr. Öğr.
Üyesi
1İstatistik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Genelleştirilmiş tahmin denklemlerinin ve Quasi-Least Squares regresyon yöntemlerinin verimlilik açısından
karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
160Hamidiye Hemşirelik FakültesiHemşirelikDoğum ve Kadın
Hastalıkları Hemşireliği
Doçent1Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçent
unvanına sahip olmak. Çeşitli türden uyuşturucu bağımlılığının kadınlarda depresyon üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
161Hamidiye Hemşirelik FakültesiHemşirelikİç Hastalıkları HemşireliğiDoçent1Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında Doçent unvanına sahip olmak. Klinik eğitim sırasında hemşire ve ebelik öğrencileri arasında sağlığı tehdit eden problemler konusunda çalışması
olmak.
162Hamidiye Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
BiyomühendislikDr. Öğr.
Üyesi
3Biyomühendislik alanında Doktora yapmış olmak. Biyotıp sistemlerinde protein etkileşim networkünün rolü konusunda
çalışması olmak.
163Hamidiye Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
Moleküler TıpDr. Öğr.
Üyesi
4Moleküler Tıp programında Doktora yapmış olmak. Kolarektal kanserde gen ekspresyonu ve serum antioksidan enzim seviyeleri
konusunda çalışması olmak.
164Hamidiye Sağlık Bilimleri FakültesiAcil Yardım ve
Afet Yönetimi
Acil Yardım ve Afet
Yönetimi
Dr. Öğr.
Üyesi
1Tıp Fakültesi mezunu olup Afet Tıbbı Anabilim Dalında Doktora
yapmış olmak. Halk sağlığı uygulamaları ve koranavirüs hastalığında risk iletişimi konusunda çalışması olmak.
165Hamidiye Sağlık Bilimleri
Fakültesi
EbelikEbelikDr. Öğr.
Üyesi
1Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Programında Doktora yapmış olmak. Ailesel serviks kanseri öyküsü olan veya olmayan kadınların erken tanı ile ilgili tutumları konusunda çalışması
olmak.
166Hamidiye Sağlık Bilimleri
Fakültesi
ErgoterapiErgoterapiDr. Öğr.
Üyesi
1Psikoloji lisans mezunu olup Ergoterapi alanında Doktora yapmış olmak. Şizofrenlerde ergoterapi ve sosyal beceri
eğitiminin birlikte etkisi konusunda çalışması olmak.
167Hamidiye Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Eczane HizmetleriEczane HizmetleriDr. Öğr.
Üyesi
4Farmakoloji ve/veya Toksikoloji alanında Doktora yapmış
olmak, Kolon kanseri gelişimini inhibe edici ajanların etkisi konusunda çalışması olmak.
168Hamidiye Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve OtomasyonBiyomedikal Cihaz TeknolojisiDr. Öğr.
Üyesi
1Elektrik ve Elektrik Öğretmenliği mezunu olup Elektrik Eğitimi alanında Doktora yapıyor olmak. Aydınlatma sistemlerinde azalma faktörü ve enerji kayıplarının tahmin edilmesinde yeni
bir yaklaşım konusunda çalışması olmak.
169Hamidiye Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler
ElektronörofizyolojiDoçent1Nöroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Alzeimer
hastalığında serum HDL ve antioksidan aktivite ilişkisi konusunda çalışması olmak.
170Hamidiye Tıp FakültesiDahili Tıp
Bilimleri
Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDr. Öğr.
Üyesi
4Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup, Şizofren hastası olan cinayet failleri ile ilişkili bölgesel sosyodemografik özellikler
konusunda çalışması olmak.
171Hamidiye Tıp FakültesiTemel Tıp
Bilimleri
Tıbbi MikrobiyolojiDoçent1Tıbbi Parazitoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Mültecilerin Türkiye’de leishmaniasis epidemiyoloji üzerine
etkisi konusunda çalışması olmak.
172Hamidiye Yaşam Bilimleri
Fakültesi
Egzersiz ve Spor BilimleriEgzersiz ve Spor BilimleriDoçent1Spor Bilimleri alanında Doçent unvanına sahip olmak. Üniversite
öğrencilerinin sağlıklı yaşam davranış algılarının incelenmesi konusunda çalışması olmak.
173Savunma Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve
Nükleer Savunma
Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve
Nükleer Savunma
Dr. Öğr.
Üyesi
1Mikrobiyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae izolatlarında karbapenemaz ve mcr-1 genlerinin araştırılması konusunda çalışması olmak.

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim  Elemanı  Norm  Kadrolarının  Belirlenmesine  ve  Kullanılmasına  İlişkin  Yönetmelik  hükümleri,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği,  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında  Uyulacak Esaslara  İlişkin  Yönetmelik,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi  hükümleri  ve  Sağlık  Bilimleri  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi  hükümleri  uyarınca  Öğretim  Üyesi  alınacaktır.  İlan  edilen  kadrolara  uygun  olmadığı  anlaşılan  başvurular  geçersiz sayılacaktır.
Profesör  kadrosu  daimi  statüde olup,  başvuracak  adayların  “Başlıca  Araştırma  Eseri”  ile  birlikte  başvurusunu  aşağıda  belirtilen  açıklamaya  göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.
Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.
Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracak  adayların  başvurusunu  aşağıda  belirtilen  açıklamaya  göre  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  15  gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Şekli Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

1-  Adaylar  başvurularını,  ilanın  Resmi  Gazete’de  yayımlandığı  günden  itibaren  15  gün  içinde  https://akbys.sbu.edu.tr  adresi  üzerinden  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi Yönetim Sistemini (AKBYS) kullanarak elektronik ortamda online olarak yapacaklardır. Başvuru sırasında başvuruya esas bilimsel faaliyetlerin yanı sıra kimlik ve istenilen diğer onaylı belgelerin eksiksiz olarak sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Adaylar https://akbys.sbu.edu.tr adresinden seçecekleri giriş yöntemiyle sisteme giriş yaparak özgeçmiş ve bilimsel faaliyetleri ile diğer bilgi ve belgelerini sistem menülerini kullanarak sisteme yükledikten sonra atanmak istedikleri kadro için başvuru talebi oluşturacaklardır. Adayların başvuru talebi ile  oluşturacakları  Aday  Özgeçmiş  ve  Bilimsel  Faaliyet  Dosyasını  başvuru  gönderme  ve  izleme  menüsü  üzerinden  açık  ilanda  yer  alan  ilgili  kadro  ile ilişkilendirip  başvuru  gönder  ikonu  ile  başvurusunu  onay  işlemi  için  göndermesi  gerekmektedir.  (Not:  Herhangi  bir  ilana  yapılmış  olan  başvuru  aday tarafından olası hatalar için ilanın açık kaldığı süre içerisinde gerekçe belirtilerek geri çekilebilir ve tekrar onay işlemi için gönderilebilir.)
3-  Evrak  incelemesi  ilgili  komisyonca  adayın  online  başvuruda  sisteme  yüklediği  belgeler  üzerinden  yapılacak  olup  başvuruya  esas  ve  istenilen nitelikte olmayan belgelerin tespit edilmesi halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
4- Başvuru sistemine gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek olup yasal yollara başvurulacaktır.
5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
6-  Adaylar  aynı  ilan  dönemi  içerisinde  başvuru  şartlarını  sağladığı  sadece  bir  ilana  başvurabilecektir.  Birden  fazla  ilana  başvuru  yapmış  olan adayların başvuruları iptal edilecektir.
7- Profesör, Doçent ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) doktor öğretim üyesi başvurularında başvuru sonrasındaki iş ve işlemler Rektörlük Personel Daire Başkanlığınca; diğer doktor öğretim üyesi kadrolarının iş ve işlemleri ise ilgili birimlerce yürütülecektir.
NOT:
1- Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.
2- Ataması yapılan Üniversitemiz personeli iki yıl içinde başka bir kurum için muvafakat veya istifa talebinde bulunamaz.
3- Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
4- Atanmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında online olarak sisteme yüklemiş oldukları zorunlu belgelerin asıl suretlerini istenmesi halinde başvuru birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 08.10.2021
  • Son Başvuru 22.10.2021
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.