İş İlanları Eğitim Genel

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi 173 Öğretim Üyesi Alacak 2021

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 173 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir?..

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi 173 Öğretim Üyesi Alacak 2021

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 173 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI /
PROGRAM
UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
1 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Covid 19’lu hastalarda konjuktival sekresyonlarda Covid 19 varlığının
gösterilmesi konusunda çalışması olmak.
2 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Doçent 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak. Genç kadınlarda embriyonel serviks rabdomiyosarkoması
konusunda çalışması olmak.
3 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi ve Travmatoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Patellar tendon uzunluğunun ve elastisitesinin ultrasonik değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
4 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi Patoloji Profesör 1 Tıbbi Pataloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Wilson
hastalığında bakır boyamanın etkisi konusunda çalışması olmak.
5 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 1 İç Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Primer Hiperparatiroidi hastalarında abdominal aort kalınlığının artışı konusunda çalışması olmak.
6 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 1 Tıbbi Onkoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Lenfomada kemik iliği infiltrasyonunun belirlenmesinde biyopsi ve PET performansı üzerine çalışması olmak.
7 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Epikardiyal
yağ kalınlığı ve koroner arter hastalığının karmaşıklığı arasındaki ilişki üzerine diyabetin etkisi konusunda çalışması olmak.
8 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Nöroloji Profesör 1 Nöroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Multiple Sklerozda nörojenik yüksek detrusor aktivitenin tedavisinde periferal lidokain uygulamasının etkinliği konusunda çalışması
olmak.
9 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Diffüz parankimal akciğer hastalıklarında FVC ve egzersiz desaturasyonu konusunda çalışması olmak.
10 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi ve Travmatoloji Dr. Öğr.
Üyesi
1 Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak. Yaşlılarda
intertrokanter kırıkların tedavisi konusunda çalışması olmak.
11 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Deri ve Zührevi
Hastalıkları
Doçent 1 Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Sebase hiperplazilerde kriyocerrahinin etkinliği ile ilgili çalışması olmak.
12 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Dr. Öğr.
Üyesi
1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak. Covid 19 hastalarında orta süreli aerobik kapasiteyi etkileyen faktörler konusunda çalışması olmak.
13 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Yoğun Bakım Yan Dal uzmanı olup Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Fiberoptik bronkoskopi ve endobronşiyal ultrasonografi sırasında hasta konforunu etkileyen
faktörler konusunda çalışması olmak.
14 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Hepsidinin kronik obstrüktif akciğer hastalığında marker olarak kullanılması konusunda çalışması olmak.
15 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Spinal kord iskemi reperfüzyon hasarına karşı enflamasyon oksitatif stres ve apoktosiz ilişkili nöroprotektif etkiler
konusunda çalışması olmak.
16 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Doçent 1 Üroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Hipnoterapinin transrektal prostat biyopsisi esnasında etkisi konusunda çalışması
olmak.
17 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 1 Tıbbi Onkoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Metastatik meme kanserli hastalarda karaciğer metaztazı
insidansı ile hepatik steatozis ilişkisi konusunda çalışması olmak.
18 Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Doçent 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Travmatik beyin yaralanması sekeli olan hastalarda fonksiyonel sonuçları etkileyen faktörler konusunda çalışması
olmak.
19 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp Dr. Öğr.
Üyesi
1 Acil Tıp uzmanı olmak. Karbonmonoksit zehirlenmesinde
apoptozisin etkisi konusunda çalışması olmak.
20 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Profesör 1 İç Hastalıkları (Romatoloji) alanında Doçent unvanına sahip
olmak. Ankilozan spondilit eğilimli kişilerde gen polimorfizmi ilişkisi kosunuda çalışması olmak.
21 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 1 İç Hastalıkları (Gastroentreroloji) alanında Doçent unvanına sahip olmak. Tanı belirteci olarak alkolik olmayan karaciğer fibrozisinde serum biglikanın kullanımı konusunda çalışması
olmak.
22 Ankara SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Doçent 1 Genel Cerrahi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Tiroid dokusu üzerine radyofrekansının etkisi konusunda deneysel çalışması olmak.
23 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Öğr.
Üyesi
1 Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak. Femiramidolün nöral
gelişim üzerine etkisi konusunda deneysel çalışması olmak.
24 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yan Dal uzmanı olup Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Normoksik ve hiperoksik kardiyopulmoner baypasın oksidatif
strese etkisi konusunda çalışması olmak.
25 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Ani işitme kaybında nötrofil lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin araştırılması konusunda çalışması olmak.
26 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Plastik
Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi
Dr. Öğr.
Üyesi
1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi uzmanı olmak. Termal
yaraların iyileştirilmesinde sistemik tedavi uygulaması konusunda çalışması olmak.
27 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Dr. Öğr.
Üyesi
1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi uzmanı olmak. Proksimal ayak rekonstrüksiyonu için çapraz ayak flebi kullanımı konusunda çalışması olmak.
28 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Kardiyolojisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda katater ablasyonu sırasında transseptal delinme konusunda çalışması olmak.
29 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Profesör 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Piriformis sendromu olan hastalarda ultrason eşliğinde trombositten zengin plazma (PRP) enjeksiyonunun etkileri
konusunda çalışmaları olmak.
30 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 1 İç Hastalıkları uzmanı olup Romatoloji alanında Doçent
unvanına sahip olmak. Covid-19 hastalarında intravenöz immünoglobülin uygulaması konusunda çalışması olmak.
31 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Çölyak hastalığında iskemi modifiye albumin ile kronik inflamasyon
arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
32 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Değişik tipte hipofizitiz olan hastaların
klinik ve hormonal karakteristikleri konusunda çalışması olmak.
33 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 1 İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) alanında Doçent unvanına sahip olmak. Endoskop ile belirlenen gastrik poliplerin
değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
34 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Nöroloji Doçent 1 Nöroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Ağrılı diyabetik polinöropati ile kan trigliserit ve kolesterol düzeyi ilişkisi
konusunda çalışması olmak.
35 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Radyoloji Profesör 1 Radyodiagnostik alanında Doçent unvanına sahip olmak. Hidatik
kist viabilitesi ile ilgili çalışması olmak.
36 Antalya SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Dr. Öğr.
Üyesi
1 Genel Cerrahi uzmanı olup Gastroenteroloji Cerrahisi Yan Dal uzmanı olmak. Rektal kanseri olan hastalarda kemoterapi sonrası inferiör mezenterik arter ligasyonunun klinik ve onkolojik
durumu konusunda çalışması olmak.
37 Antalya SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Geriatrik hastalarda korneal transplantasyonun endikasyonları ve
sonuçları konusunda çalışması olmak.
38 Balıkesir Atatürk Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anestezi ve Reanimasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Majör abdominal ameliyatlarda istemsiz perioperatif hipotermi ve risk faktörleri konusunda çalışması olmak.
39 Balıkesir Atatürk Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Çocuk Cerrahisi Doçent 1 Çocuk Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda akut ve perfore apandisit tanısında diğer laboratuvar testleri ile endokanın rolünün karşılaştırılması konusunda
çalışması olmak.
40 Balıkesir Atatürk Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Doçent 1 Gastroenteroloji Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip
olmak. Walled-off pankreatik nekroziste morbidite risk faktörleri
konusunda çalışması olmak
41 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Farklı Anestezik ajanların cerrahi alanda kanama üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
42 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Koroner arter hastalığında kardiyak rehabilitasyonun
EKG parametreleri üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
43 Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi Patoloji Doçent 1 Tıbbi Patoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Endometrial karsinom seyrinde rolü olan membran proteini ile
ilgili çalışması olmak.
44 Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Enfeksiyon
Hastalıkları
Doçent 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Covid 19’lu hemodiyaliz hastalarında yaş ve sağkalım ilişkisi konusunda çalışması olmak.
45 Erzurum Bölge SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Profesör 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak. Primer dismenoresi olan hastalarda serum hem oksijenaz 1 düzeyi ile ilgili çalışması olmak.
46 Erzurum Bölge SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Doçent 1 Üroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Covid 19
prognozu üzerine alt üriner sistem şikayetlerinin etkisi konusunda çalışması olmak.
47 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 1 İç Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. İnsan kan hücre kültüründe anti-diyabetik ajan sitotoksisitesi ve
genotoksisitesi konusunda çalışması olmak.
48 Eskişehir Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi Patoloji Doçent 1 Tıbbi Patoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak..
Endometrial karsinomda topoizomeraz II’nin tanısal önemi konusunda çalışması olmak.
49 Eskişehir Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr.
Üyesi
1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. İnsan sütü
antibiyotik kalıntısı seviyeleri ile materyal antibiyotik kullanımı konusunda çalışması olmak.
50 İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Deri ve Zührevi
Hastalıkları
Doçent 1 Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip
olmak. Hirsutizmin derecelendirilmesinde pratik yaklaşım konusunda çalışması olmak.
51 İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Enfeksiyon
Hastalıkları
Doçent 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Karaciğer hasarının tahmin edilmesinde Hepatit B virüsü eşik seviyesinin kullanılabilmesi konusunda
çalışması olmak.
52 İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yan Dal uzmanı olup İç Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Glukoz metobolizması üzerine farklı metabolik durumların ve farklı
cerrahi işlemlerin etkileri konusunda çalışması olmak.
53 İstanbul Bağcılar SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Neonatoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Erken
doğanlarda intrauterin büyüme ile aktif grelin seviyeleri
arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
54 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi
Konuk SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi Patoloji Profesör 1 Tıbbi Patoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Paratiroit lezyonlarda monoklonal ve poliklonal immünohistokimya çalışması olmak
55 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi
Konuk SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 İç Hastalıkları uzmanı olup Hematoloji Yan Dal uzmanı olmak. Kronik miyeloid lösemi hastalarında kemik iliği fibrozisinin azaltılması ile ilgili çalışması olmak.
56 İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi ve Travmatoloji Dr. Öğr.
Üyesi
1 Ortopedi ve Travmatoloiji uzmanı olup El Cerrahisi Yan Dal uzmanı olmak. El ve bilek bölgesinde değişik vasküler kemik grefti seçeneği konusunda çalışması olmak.
57 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Spontan çok seviyeli spinal epidural hemotomların tedavisi konusunda çalışması olmak.
58 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Doçent 1 Genel Cerrahi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Klasik pankreatikoduodenektominin total laparoskopik pankreatikoduadenektomiye geçişteki zorluklar konusunda
çalışması olmak.
59 İstanbul Başakşehir Çam ve
Sakura Şehir SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Göğüs Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Akciğer kanseri cerrahisi sonrası uzun dönemli solunumsal ve fonksiyonel kapasite ölçümleri konusunda çalışması olmak.
60 İstanbul Başakşehir Çam ve
Sakura Şehir SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Doçent 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak. Sebebi bilinemeyen infertilitede tubal peristaltik disfonksiyonun histereskopik değerlendirilmesi konusunda
çalışması olmak.
61 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi Patoloji Doçent 1 Tıbbi Patoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Meme
kanserlerinde tümör süpressör gen ekspresyonu ve regülatör protein amplifikasyonu ilişkisi konusunda çalışması olmak.
62 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Doçent 1 Üroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Lokalize renal hücre kanserli hastalarda AST ve ALT oranının tümör histopatoloji değişimleri üzerine etkisi konusunda çalışması
olmak.
63 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Aile Hekimliği Doçent 1 Aile hekimliği alanında Doçent unvanına sahip olmak. Diyabette yara iyileşmesi üzerine N-asetil sisteinin topikal ve sistemik
etkileri konusunda deneysel çalışması olmak.
64 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Sağlığı Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip
olmak. Papuler ürtikeri olan çocuklarda atopik hastalıkların prevalensı konusunda çalışması olmak.
65 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Hepatit C hastalarında oral antiviral tedavinin başarısının öngörüsünde serum fibrozis belirteçlerinin rolü konusunda çalışması olmak.
66 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Boyuna stent deformasyonunun klinik, anjiyografik ve prosedürel karakteristikleri konusunda çalışması olmak.
67 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 Radyasyon Onkolojisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Radyoterapi sonrası ilerleyici kemik metaztazları için askorbik asit tedavisi konusunda çalışması olmak.
68 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi Biyokimya Doçent 1 Tıbbi Biyokimya alanında Doçent unvanına sahip olmak. Vücut
dokularında post mortem glukoz ve glikojen seviyelerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
69 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs
Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Primer perkutan koroner girişim yapılan akut miyokart enfaktüsü olan hastalarda klopidogrel drencinin etkisi konusunda çalışması
olmak.
70 İstanbul Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Doçent 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. İnme sonrası hastalarda sarkopeni ile ilgili çalışması
olmak.
71 İstanbul Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Doçent 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Geriatrik nüfus örneğinde engelliliği değerlendirmek için uluslararası işleyiş, engellilik ve sağlık kontrol listesi
sınıflandırmasının kullanımı konusunda çalışması olmak.
72 İstanbul Gaziosmanpaşa SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Doçent 1 Üroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Perkütan nefrolitotomi sırasında trakt dilatasyonu için farklı dilatörlerin
karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
73 İstanbul Haseki SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Doçent 1 Üroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Fleksibl ureterorenoskopi sonrası rezidüal fragmantların klinik değeri
hakkında çalışması olmak.
74 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Radyoloji Doçent 1 Radyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Deneysel steatofibrozis modelinde ultrason görüntülemesinin rolü
konusunda çalışması olmak.
75 İstanbul Haydarpaşa Numune
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp Profesör 1 Acil Tıp alanında Doçent unvanına sahip olmak. Covid 19 hastalarında konvansiyonel tedaviye ek olarak ozon tedavisinin
etkinliği konusunda çalışması olmak.
76 İstanbul Haydarpaşa Numune
SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Rehabilitasyon programının şizofreni hastalarının kliniği ve yaşam kalitesi üzerindeki uzun dönem etkileri konusunda
çalışması olmak.
77 İstanbul Kanuni Sultan
Süleyman SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi Patoloji Doçent 1 Tıbbi Patoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Laparoskopik gastrektomi yapılan hastalarda kilo kaybı ile histopatolojik bulgular arasında ilişki konusunda çalışması
olmak.
78 İstanbul Kanuni Sultan
Süleyman SUAM
Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Entamoeba Histolytica için direkt mikroskopik incelemede antijen spesifik adhezin testinin kullanımı konusunda çalışması
olmak.
79 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Profesör 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip
olmak. Doğal yoldan transluminal endoskopik cerrahi ile yapılan histerektomi ve salpingooferektomi konusunda çalışması olmak.
80 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 Aile Hekimliği alanında Doçent unvanına sahip olmak. Sistemik hipertansiyonu olan hastalarda uzak organ hasarı için oküler optik koherans tomografi bulgularının rolü konusunda çalışması
olmak.
81 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 Radyasyon Onkolojisi alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Komple beyin radyoterapisi sonrası ilerleyici beyin metastazlarının yeniden ışınlanması konusunda çalışması olmak.
82 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 Radyasyon Onkolojisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Akciğer kanseri olan hastalarda duloksetin ve pregabalinin nöropatik ağrının giderilmesindeki rolü konusunda çalışması
olmak.
83 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Kardiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Enflamatuar bağırsak hastalığı olan çocuklarda kardiyak
fonksiyonlar ile aort elastisitesi konusunda çalışması olmak.
84 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Asemptomatik aritmojenik sağ ventrüküler kardiyomiyopatisi olan hastalarda EKG parametlerinin değerlendirilmesi
konusunda çalışması olmak.
85 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi ve Travmatoloji alanında Doçent unvanına sahip
olmak. Hyaluronik asit içeren iliak otogreft ile klavikulaların
kaynama problemlerinin giderilmesi üzerine çalışması olmak.
86 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof.
Dr. İlhan Varank SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak.
Ekstrakorporal dolaşım sırasında vücut yüzey alanına göre oksijen fraksiyonu ayarlaması konusunda çalışması olmak.
87 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof.
Dr. İlhan Varank SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Doçent 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Protez değerlendirme anketinin güvenilirlik ve Türkçe
versiyonunun çapraz doğrulaması konusunda çalışması olmak.
88 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Doçent 1 Üroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Prostat kanserinde tümör supressör proteinin rolü hakkında çalışması
olmak.
89 İstanbul SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Koroner
girişim gerektiren miyokart enfaktüsü olan hastalarda SYNTAX
skoru konusunda çalışması olmak.
90 İstanbul SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Nöroloji Doçent 1 Noroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Serebral venöz
trombozun erken evrelerinde enflamatuar belirteçlerin rolü konusunda çalışması olmak.
91 İstanbul Sultan 2. Abdülhamid
Han SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Posterobazal sol ventrikül anevrizma cerrahisi ve uzun süreli
takibi konusunda çalışması olmak.
92 İstanbul Sultan 2. Abdülhamid
Han SUAM
Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Doçent 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Multiple Sklerozda nöropatik ekstremite ağrısının
değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
93 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Sarkoidoz aktivitesinin belirlenmesinde konvansiyonel
belirteçler konusunda çalışması olmak.
94 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Profesör 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak. Help Sendromu ve akut yağlı karaciğer problemi olan gebelerin yoğun bakım ihtiyacının belirlenmesindeki faktörler
konusunda çalışması olmak.
95 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi Patoloji Doçent 1 Tıbbi Patoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Safra
kesesinin diffüz infiltratif karsinomları üzerine çalışması olmak.
96 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal
SUAM
Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 Mikrobiyoloji (Klinik Mikrobiyoloji) alanında Doçent unvanına sahip olmak. Enterobacteriaceae’de karbapenemaz üretiminin tespiti için değişik testlerin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
97 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal
SUAM
Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olup Mikrobiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Geniş spektrumlu Beta-laktamaz üreten idrar izolatları arasında yüksek
riskli Escherichia coli klonu tespiti konusunda çalışması olmak.
98 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. İleri yaşlı hastalar için endoskopik retrograd kolanjiyopankretografide (ERCP) (ketofol) ve midazolam- meperidin kullanımının karşılaştırılması konusunda çalışması
olmak.
99 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Çocuk Cerrahisi Dr. Öğr.
Üyesi
1 Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak. Akut apandisitte utrasonografi ve Alvarado skorlama sisteminin güvenilirliği konusunda çalışması olmak.
100 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Doçent 1 Genel Cerrahi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Karaciğer transplantasyonunda pozisyonel hepatik venöz akım ile ilgili ektopik balon yerleştirilmesi konusunda çalışması olmak.
101 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Dr. Öğr.
Üyesi
1 İç Hastalıkları uzmanı olup Tıbbi Onkoloji Yan Dal uzmanı olmak. Kastrasyon dirençli metastatik prostat kanserinde adrenal ve intratümöral androjen sentezi inhibitörünün etkisi konusunda
çalışması olmak.
102 İstanbul Yedikule Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Göğüs Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Cerrahi
alan enfeksiyonunun önlenmesi için steril yara drapelerinin
etkinliği konusunda çalışması olmak.
103 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Dinamik koşullu korelasyon analizi ile Covid 19 vakaları ve akciğer semptomları ile ilgili internet ortamında yapılan aramalar arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
104 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Malign havayolu lezyonu olan hastalarda silikon ve metalik çatallı stentlerin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
105 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve
Çocuk Hastalıkları
SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Doçent 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak. Endometrial patolojilerin saptanmasında likit temelli metodoloji ile endometrial örneklerin sitolojik olarak
değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
106 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve
Çocuk Hastalıkları SUAM
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Profesör 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçent unvanına sahip olmak. Umbilikal portal duktus venozus anormalliğinin prenatal
tanısı konusunda çalışması olmak.
107 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Profesör 1 Genel Cerrahi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Çoklu
renal arteri olan böbrek greftleri kullanarak transplantasyon
gerçekleştirilmesi konusunda çalışması olmak.
108 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Yenidoğan bebeklerde hipoksik iskemik ensefalopatinin hipotermik tedavisi sonrası retinal hemoraji derecesi ve
rezolüsyon zamanı konusunda çalışması olmak.
109 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Yan Dal uzmanı olup Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Alerjik rinitte tek başına intranazal glukokortikostreoid
kullanımının yeterliliği konusunda çalışması olmak.
110 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Neonatoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Zamanında ve erken doğan bebeklerde serum IgG ve IgM
seviyelerinin referans değerleri konusunda çalışması olmak.
111 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Radyoloji Doçent 1 Radyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Bağırsağa
lavman uygulamasının prostatın manyetik rezonans görüntüleme
kalitesi üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
112 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Hipoksemik solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakıma kabul edilen influenza pnömonisi olan hastaların karakteristikleri konusunda çalışması olmak.
113 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Adenotonsillektomi yapılan okul öncesi çocuklarda basitleştirilmiş ağrı şiddeti değerlendirme aracının geçerliliği konusunda çalışması olmak.
114 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp Doçent 1 Acil Tıp alanında Doçent unvanına sahip olmak. Yeni bir hemostatik mekanizma materyali ve mekanizma oluşumunun kanamayı durdurmadaki önemi konusunda deneysel çalışması
olmak.
115 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Aile Hekimliği Doçent 1 Aile Hekimliği alanında Doçent unvanına sahip olmak. Minör beta talesemili hastalarda tiroid otoimmünitesinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
116 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Profesör 1 İç Hastalıkları (Hematoloji) alanında Doçent unvanına sahip olmak. Terepötik tedavi amaçlı plazma değişimi ile ilgili
çalışması olmak.
117 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 Radyasyon Onkolojisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Radyoterapi ve kemoterapi alan meme kanserli hastalarda ABO- Rh kan gruplarının prognozdaki önemi konusunda çalışması
olmak.
118 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi ve Travmatoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Kemik uzama dokusu yaralanması modelinde deneysel olarak mezenkimal kök hücre ve kondrosit uygulamasının
karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
119 Konya Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 1 Nefroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Deneysel diyabet modelinde üzüm çekirdeğinin apoptoz ile ilişkili gen ekspresyonu ve oksidatif stres üzerine etkileri konusunda
çalışması olmak.
120 Konya Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Dr. Öğr.
Üyesi
1 İç Hastalıkları uzmanı olup Gastroentroloji Yan Dal uzmanı olmak. Peptit ülser kanamalarında monopolar hemostatik forseps
ile hemoklip karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
121 Konya Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Nöroloji Doçent 1 Nöroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Multiple Skleroz hastalarında buruksizm ve ilişkili faktörlerin prevalansı
konusunda çalışması olmak.
122 Konya Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Radyoloji Doçent 1 Radyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. İdiyopatik
granülamatoz mastititte manyetik rezonans görüntüleme
bulguları konusunda çalışması olmak.
123 Mersin Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Kalp cerrahisinde hematolojik göstergeler ve klinik sonuçlar konusunda çalışması olmak.
124 Mersin Şehir SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Sevofluran kullanımının dişi üreme fonksiyonları üzerine etkileri konusunda deneysel çalışması olmak.
125 Mersin Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanına sahip olmak. Akut astımlı çocuklarda magnezyum sülfat tedavisinin etkinliği konusunda çalışması olmak.
126 Mersin Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Uzun
süreli potent antiviral kullanımının Hepatit B
hastalarının tedavi sonuçları üzerine etkisi konusunda çalışması
olmak.
127 Mersin Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Yüksek serum ürik asit düzeyine sahip hastalarda artmış ventriküler “pacing” eşik seviyeleri konusunda çalışması olmak.
128 Mersin Şehir SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Nükleer Tıp Doçent 1 Nükleer Tıp alanında Doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda
tek taraflı multikistik displastik böbreğin ultrasonografik tanısında kist böbrek hacim oranı konusunda çalışması olmak.
129 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Kalp kapak cerrahisi sonrası geç kardiak tamponad gelişiminde posterior perikardial pencerenin koruyucu rolü konusunda
çalışması olmak.
130 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp Profesör 1 Acil Tıp alanında Doçent unvanına sahip olmak. Farklı
profilaksilere rağmen pulmoner emboli gelişimi konusunda çalışması olmak.
131 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Nöroloji Profesör 1 Nöroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Parkinson
hastalığı başlangıcında cinsel disfonksiyon semptomları ve yaş arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
132 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp
Bilimleri
Radyoloji Doçent 1 Radyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Bağırsak hastalığı olmayan hastalarda mide duvarı yağ halo göstergesi
konusunda çalışması olmak.
133 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Doçent 1 Endodonti alanında Doçent unvanına sahip olmak. Yeni nikel titanyum sistemlerin kullanımı sonrası dentinal mikrokrak oluşumunun tomografik olarak değerlendirilmesi konusunda
çalışması olmak.
134 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortadonti Dr. Öğr.
Üyesi
1 Ortodonti alanında Doktora yapmış olmak. Tıbbi kaplama
malzemelerinin ortodontik braketler ve bağlantı telleri arasındaki sürtünmeyi azaltmadaki etkisi konusunda çalışması olmak.
135 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Doçent 1 Ortodonti alanında Doçent unvanına sahip olmak. Mandibular asimetrinin algılanmasında fasial profil konveksitesinin etkisi
konusunda çalışması olmak.
136 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontooji Doçent 1 Periodontoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Değişik türden antihipertansif ilaç kullanımının dişeti büyümesi üzerine
etkisi konusunda çalışması olmak.
137 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş
Tedavisi
Doçent 1 Protetik Diş Tedavisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Borik asitin fiber post ve kök dentin arasındaki bağlanma mukavemeti üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
138 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif Diş
Tedavisi
Doçent 1 Restoratif Diş Tedavisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Baş ve boyun radyoterapisinde dental restoratif materyallerin etkisinin dozimetrik değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
139 Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Temel Tıp Bilimleri Doçent 1 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Kronik solunum yolu hastalıklarında kardiyovasküler problemlerin gelişiminde Homosisteinin etkisi konusunda çalışması olmak.
140 Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek
Bilimleri
Farmasötik Kimya Doçent 1 Farmasötik Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak. Anilinobenzimidazollerin sentezi ve antiprotozal aktivitesi konusunda çalışması olmak.
141 Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek
Bilimleri
Farmakognozi Dr. Öğr.
Üyesi
2 Farmakognozi alanında Doktora yapmış olmak. Obezitenin tedavisinde farklı endemik circium türlerinin tedavi edici etkisinin araştırılması konusunda çalışması olmak.
142 Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek
Bilimleri
Farmakoloji Doçent 1 Farmakoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Deneysel diyabet modelinde kalpte iskemi/reperfüzyon hasarını önleme konusunda çalışması olmak.
143 Gülhane Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık
Bilimleri
Biyokimya Doçent 1 Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak. Selektif immünglobülin G’nin tanınması için kendiliğinden yönelimli nanopartiküller konusunda çalışması olmak.
144 Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ortopedik Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Profesör 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Hastalık tanıma sorgulamasının Türkçe versiyonunun
güvenilirlik ve geçerliliği konusunda çalışması olmak.
145 Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik
Bilimleri
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr.
Üyesi
1 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Abdominal cerrahi yapılan hastaların ağrı şiddeti üzerine iki farklı elektrik sitimülasyonunun etkileri konusunda
çalışması olmak.
146 Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik
Bilimleri
Hemşirelikte
Yönetim
Dr. Öğr.
Üyesi
2 Hemşirelik lisans mezunu olup, Hemşirelik Esasları programında Doktora yapmış olmak. Günlük hedeflerin belirlenmesinde mobil
telefon kullanımlarının etkisi üzerine çalışması olmak.
147 Gülhane Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Ebelik Ebelik Doçent 1 Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doçent unvanına sahip olmak. Yetişkinlerde sigara içme arzusunun sigara içmeyi bırakma
üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
148 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Ergoterapi Dr. Öğr.
Üyesi
2 Ergoterapi programında Doktora yapmış olmak. Spesifik öğrenme zorluğu olan ve olmayan çocuklarda görsel algılama testlerinin klinik kullanımı konusunda çalışması olmak.
149 Gülhane Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Ergoterapi Ergoterapi Dr. Öğr.
Üyesi
2 Ergoterapi programında Doktora yapmış olmak. Üniversite öğrencileri arasında nomofobi ve mesleki performans arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
150 Gülhane Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Ortez ve Protez Ortez ve Protez Dr. Öğr.
Üyesi
4 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı lisans mezunu olup Protez-Ortez ve Biyomekani alanında doktora yapmış olmak. Olimpik sporcularda aerobik ve aneorobik test koşullarının kas
cilt sıcaklığına etkisi konusunda çalışması olmak.
151 Gülhane Sağlık Meslek
Yüksekokulu
Eczane Hizmetleri Eczane Hizmetleri Dr. Öğr.
Üyesi
5 Kimya Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak,
Eritropoetin üretimi için flax analizi konusunda çalışması olmak.
152 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Acil Tıp Doçent 1 Acil Tıp alanında Doçent unvanına sahip olmak. Yanlışlıkla yapılan özofagal entübasyon sonrası endotrakeal entübasyon
prosedürlerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak
153 Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri
Adli Tıp Profesör 1 Adli Tıp alanında Doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda ve
adölesanlarda kendini yaralama davranışı ile agresyon ilişkisi konusunda çalışması olmak.
154 Gülhane Tıp Fakültesi Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Staphylococcus aureus izolatlarında çeşitli virülans faktörlerinin gerçek zamanlı PCR yöntemiyle araştırılması konusunda
çalışması olmak.
155 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak. Üst ekstremite cerrahisi sonrası infraklavikular brakial pleksüs bloğunda kateter konfigürasyonunun etkisi konusunda
çalışması olmak.
156 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. Deneysel spinal kord iskemi/reperfüzyon hasarında splenektominin nöron kayıpları üzerine etkisi konusunda
çalışması olmak.
157 Gülhane Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kalp Damar Cerrahisi Profesör 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent unvanına sahip olmak. C-reactive protein/albumin oranının koroner arter by-pass ameliyatı sonrası atrial fibrilasyonu tahmin etme konusunda
çalışması olmak.
158 Gülhane Tıp Fakültesi Temel Tıp
Bilimleri
Tıp Bilişimi Dr. Öğr.
Üyesi
1 Biyoistatistik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Genelleştirilmiş gama dağılım parametreleri için çift döngülü
maksimum olabilirlik tahmini konusunda çalışması olmak.
159 Gülhane Tıp Fakültesi Temel Tıp
Bilimleri
Tıp Bilişimi Dr. Öğr.
Üyesi
1 İstatistik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Genelleştirilmiş tahmin denklemlerinin ve Quasi-Least Squares regresyon yöntemlerinin verimlilik açısından
karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
160 Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Doğum ve Kadın
Hastalıkları Hemşireliği
Doçent 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçent
unvanına sahip olmak. Çeşitli türden uyuşturucu bağımlılığının kadınlarda depresyon üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
161 Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında Doçent unvanına sahip olmak. Klinik eğitim sırasında hemşire ve ebelik öğrencileri arasında sağlığı tehdit eden problemler konusunda çalışması
olmak.
162 Hamidiye Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
Biyomühendislik Dr. Öğr.
Üyesi
3 Biyomühendislik alanında Doktora yapmış olmak. Biyotıp sistemlerinde protein etkileşim networkünün rolü konusunda
çalışması olmak.
163 Hamidiye Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
Moleküler Tıp Dr. Öğr.
Üyesi
4 Moleküler Tıp programında Doktora yapmış olmak. Kolarektal kanserde gen ekspresyonu ve serum antioksidan enzim seviyeleri
konusunda çalışması olmak.
164 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve
Afet Yönetimi
Acil Yardım ve Afet
Yönetimi
Dr. Öğr.
Üyesi
1 Tıp Fakültesi mezunu olup Afet Tıbbı Anabilim Dalında Doktora
yapmış olmak. Halk sağlığı uygulamaları ve koranavirüs hastalığında risk iletişimi konusunda çalışması olmak.
165 Hamidiye Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Ebelik Ebelik Dr. Öğr.
Üyesi
1 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Programında Doktora yapmış olmak. Ailesel serviks kanseri öyküsü olan veya olmayan kadınların erken tanı ile ilgili tutumları konusunda çalışması
olmak.
166 Hamidiye Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Ergoterapi Ergoterapi Dr. Öğr.
Üyesi
1 Psikoloji lisans mezunu olup Ergoterapi alanında Doktora yapmış olmak. Şizofrenlerde ergoterapi ve sosyal beceri
eğitiminin birlikte etkisi konusunda çalışması olmak.
167 Hamidiye Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Eczane Hizmetleri Eczane Hizmetleri Dr. Öğr.
Üyesi
4 Farmakoloji ve/veya Toksikoloji alanında Doktora yapmış
olmak, Kolon kanseri gelişimini inhibe edici ajanların etkisi konusunda çalışması olmak.
168 Hamidiye Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve Otomasyon Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Dr. Öğr.
Üyesi
1 Elektrik ve Elektrik Öğretmenliği mezunu olup Elektrik Eğitimi alanında Doktora yapıyor olmak. Aydınlatma sistemlerinde azalma faktörü ve enerji kayıplarının tahmin edilmesinde yeni
bir yaklaşım konusunda çalışması olmak.
169 Hamidiye Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler
Elektronörofizyoloji Doçent 1 Nöroloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Alzeimer
hastalığında serum HDL ve antioksidan aktivite ilişkisi konusunda çalışması olmak.
170 Hamidiye Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr.
Üyesi
4 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup, Şizofren hastası olan cinayet failleri ile ilişkili bölgesel sosyodemografik özellikler
konusunda çalışması olmak.
171 Hamidiye Tıp Fakültesi Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 Tıbbi Parazitoloji alanında Doçent unvanına sahip olmak. Mültecilerin Türkiye’de leishmaniasis epidemiyoloji üzerine
etkisi konusunda çalışması olmak.
172 Hamidiye Yaşam Bilimleri
Fakültesi
Egzersiz ve Spor Bilimleri Egzersiz ve Spor Bilimleri Doçent 1 Spor Bilimleri alanında Doçent unvanına sahip olmak. Üniversite
öğrencilerinin sağlıklı yaşam davranış algılarının incelenmesi konusunda çalışması olmak.
173 Savunma Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve
Nükleer Savunma
Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve
Nükleer Savunma
Dr. Öğr.
Üyesi
1 Mikrobiyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae izolatlarında karbapenemaz ve mcr-1 genlerinin araştırılması konusunda çalışması olmak.

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim  Elemanı  Norm  Kadrolarının  Belirlenmesine  ve  Kullanılmasına  İlişkin  Yönetmelik  hükümleri,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği,  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında  Uyulacak Esaslara  İlişkin  Yönetmelik,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi  hükümleri  ve  Sağlık  Bilimleri  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi  hükümleri  uyarınca  Öğretim  Üyesi  alınacaktır.  İlan  edilen  kadrolara  uygun  olmadığı  anlaşılan  başvurular  geçersiz sayılacaktır.

Profesör  kadrosu  daimi  statüde olup,  başvuracak  adayların  “Başlıca  Araştırma  Eseri”  ile  birlikte  başvurusunu  aşağıda  belirtilen  açıklamaya  göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracak  adayların  başvurusunu  aşağıda  belirtilen  açıklamaya  göre  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  15  gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Şekli Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

1-  Adaylar  başvurularını,  ilanın  Resmi  Gazete’de  yayımlandığı  günden  itibaren  15  gün  içinde  https://akbys.sbu.edu.tr  adresi  üzerinden  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi Yönetim Sistemini (AKBYS) kullanarak elektronik ortamda online olarak yapacaklardır. Başvuru sırasında başvuruya esas bilimsel faaliyetlerin yanı sıra kimlik ve istenilen diğer onaylı belgelerin eksiksiz olarak sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar https://akbys.sbu.edu.tr adresinden seçecekleri giriş yöntemiyle sisteme giriş yaparak özgeçmiş ve bilimsel faaliyetleri ile diğer bilgi ve belgelerini sistem menülerini kullanarak sisteme yükledikten sonra atanmak istedikleri kadro için başvuru talebi oluşturacaklardır. Adayların başvuru talebi ile  oluşturacakları  Aday  Özgeçmiş  ve  Bilimsel  Faaliyet  Dosyasını  başvuru  gönderme  ve  izleme  menüsü  üzerinden  açık  ilanda  yer  alan  ilgili  kadro  ile ilişkilendirip  başvuru  gönder  ikonu  ile  başvurusunu  onay  işlemi  için  göndermesi  gerekmektedir.  (Not:  Herhangi  bir  ilana  yapılmış  olan  başvuru  aday tarafından olası hatalar için ilanın açık kaldığı süre içerisinde gerekçe belirtilerek geri çekilebilir ve tekrar onay işlemi için gönderilebilir.)

3-  Evrak  incelemesi  ilgili  komisyonca  adayın  online  başvuruda  sisteme  yüklediği  belgeler  üzerinden  yapılacak  olup  başvuruya  esas  ve  istenilen nitelikte olmayan belgelerin tespit edilmesi halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

4- Başvuru sistemine gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek olup yasal yollara başvurulacaktır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

6-  Adaylar  aynı  ilan  dönemi  içerisinde  başvuru  şartlarını  sağladığı  sadece  bir  ilana  başvurabilecektir.  Birden  fazla  ilana  başvuru  yapmış  olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

7- Profesör, Doçent ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) doktor öğretim üyesi başvurularında başvuru sonrasındaki iş ve işlemler Rektörlük Personel Daire Başkanlığınca; diğer doktor öğretim üyesi kadrolarının iş ve işlemleri ise ilgili birimlerce yürütülecektir.

NOT:
1- Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.
2- Ataması yapılan Üniversitemiz personeli iki yıl içinde başka bir kurum için muvafakat veya istifa talebinde bulunamaz.
3- Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
4- Atanmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında online olarak sisteme yüklemiş oldukları zorunlu belgelerin asıl suretlerini istenmesi halinde başvuru birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 08.10.2021
  • Son Başvuru 22.10.2021

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL