İş İlanları Genel SonDakika

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde yapılan açıklamada istihdam edilmek üzere 45 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne..

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde yapılan açıklamada istihdam edilmek üzere 45 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz

 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ;
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca (Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme) istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, toplam 45 (kırk beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır
Unvanı Adet Puan
Türü
Başvuru Şartları Bütçe
Birimi
Büro Personeli 2 KPSS (P93) – Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, Muhasebe- Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSS (P93) puan türünden en az (70) puan almış olmak.
Özel Bütçe
Büro Personeli 1 KPSS (P3) – Özel Eğitim veya Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSS (P3) puan türünden en az (70) puan almış olmak.
Özel Bütçe
Mühendis 1 KPSS (P3) – İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSS (P3) puan türünden en az (70) puan almış olmak.
Özel Bütçe
Tekniker 1 KPSS (P93) – Yükseköğretim Kurumlarının Restorasyon ve Konservasyon, Restorasyon, Mimari
Restorasyon, İç Mekan Koruma ve Yenileme, Bina Koruma ve Yenileme ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSS (P93) puan türünden en az (65) puan almış olmak.
Özel Bütçe
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 15 KPSS (P93) – Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSS (P93) puan türünden en az (65) puan almış olmak.
– Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik kimlik kartı)
Özel Bütçe
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) 5 KPSS (P93) – Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSS (P93) puan türünden en az (65) puan almış olmak.
– Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik kimlik kartı)
Özel Bütçe
Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri/ Temizlik Görevlisi) (Erkek) 15 KPSS (P94) – Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim mezunları için KPSS (P94) puan türünden en az (60) puan almış olmak.
– MEB onaylı hijyen sertifikasına sahip olmak.
Özel Bütçe
Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri/ Temizlik Görevlisi) (Kadın) 5 KPSS (P94) – Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim mezunları için KPSS (P94) puan türünden en az (60) puan almış olmak.
– MEB onaylı hijyen sertifikasına sahip olmak.
Özel Bütçe
Genel Şartlar:
1. Türk vatandaşı olmak.
2. 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvurabileceklerdir.)
3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu başvuracaklar için herhangi bir sağlık kuruluşundan boy ve kiloyu gösterir belge ile belgelemek (Erkek aday için; çıplak ayak ile ölçülen boyunun 167 cm den kısa olmaması. Kilo alt sınırı 58 kg az, 78 kg çok olmamak. Kadın aday için; çıplak ayak ile ölçülen boyunun 162 cm den kısa olmaması. Kilo alt sınırı 54 kg az, 73 kg çok olmamak )
4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak” şartını gösterir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu.
6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
8. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
10. Yönetici tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
11. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
12. 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendi uyarınca, 4-B madde kapsamında istihdam edilenler için “…hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” yönünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.Başvuru Şekli ve Tarihi:
1. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2. İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://basvuru.asbu.edu.tr adresinden online (çevrimiçi) olarak adaylar tarafından başvuruların tamamlanması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
3. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlan Edilmesi:
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans için KPSS P3, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
• Başvurular incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi, https://pdb.asbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Asil aday sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
• Atanmaya hak kazanan adayların; ilan tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde gerekli bilgi/belgeleri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir.
• KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.
• İstenilen bilgi/belgeleri teslim etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılacak olup ilanda yedek listede adı yer alan adaylar sırasıyla çağrılacaktır.
• Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.
• Göreve başlamaya hak kazananların geçerli bir mazereti olmaksızın 1 ay süre içerisinde görevine başlamamaları veya sözleşme imzalamaktan vazgeçmeleri durumunda yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.
• İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı bilgi/belge beyanında bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise de sözleşmeleri feshedilecektir. İlgililer hakkında yasal işlem yapılacak olup herhangi bir ücret ödenmiş ise bu ücretler yasal faizi ile birlikte geri tazmin edilecektir.
• İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
• Yedek aday listesinde adı yer alan kişiler bilgi/belge teslimi yapmayacaklardır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312-596 4455 – 0312-596 4456

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 27.12.2021
  • Başvurular 10/01/2022 tarihinde sona erecektir.

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.

Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL