Ankara Üniversitesi 45 Sürekli İşçi Alımı Olacak

Ankara Üniversitesi 45 Sürekli İşçi Alımı Olacak
Yayınlama: 18.05.2021
10
A+
A-

Ankara Üniversitesi 45 sürekli işçi alımı olacak
Ankara Üniversitesi sürekli işçi  alımı yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara   Üniversitesi   Hastanelerinde   4857   sayılı   İş   Kanunu   ve   Kamu   Kurum   ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  aracılığıyla  aşağıda  yer  alan  tabloda  dağılımı  gösterilen  şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Sıra No Meslek Kolu ve Kodu Kadro Adedi Aranılan Nitelikler Sınav Durumu
1 Temizlik Görevlisi (Hastane)(9112.13) 21 -Ortaöğretim mezunu olmak.-Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Hijyen Sertifikasına sahip olmak.
-İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış
olmak.
Kura
2 Güvenlik Görevlisi (Erkek) (5414.02) 11 *En az Ortaöğretim en fazla Üniversite mezunu olmak.
-01.04.2025 tarihine kadar geçerliliği olan Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.
-İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış
olmak.
Kura
3 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri (3115.12) 4 *Meslek Yüksekokulların
-İklimlendirme-Soğutma,
-Soğutma Tesisatçılığı,
-Soğutma Tesisatı,
-Soğutma ve Havalandırma,
-İklimlendirme Teknolojisi,
-İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ön Lisans programlarından mezun olmak.
-İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış
olmak.
Kura
4 Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni/ Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni (3112.36) 5 *Meslek Liselerinin;
-Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Yapı Tesisat Sistemleri Bölümü mezunu olmak.
-İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış
olmak.
Kura
5 Elektrik Teknikeri (3113.05) 3 *Meslek Yüksekokulların Elektrik Bölümü mezunu olmak.
-İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
Kura
6 Elektrik Teknisyeni (3113.06) 1 *Meslek Liselerinin Elektrik Bölümü,
-Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü Sertifikasına Sahip olmak.
-Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisleri Yapım İşleri Sertifikasına Sahip olmak.
-Mekatronik Sistemler Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına
Sahip olmak.
Kura
TOPLAM 45

 
GENEL ŞARTLAR
1)  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde  Çalıştırılabilmelerine  İlişkin  Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
6) Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
7)  Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almamak.
8) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
9)  Güvenlik  görevlisi  meslek  kolu  için  5188  sayılı  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine  Dair Kanun’un yükümlülüklerine haiz olmak.
10)  Her  aday,  Türkiye  İş  Kurumu’nda  (İŞKUR)  yayımlanan  listede  bir  meslek  koluna başvuru yapabilecektir.
11)İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
12)Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
13) Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
 
ÖZEL ŞARTLARI
BAŞVURULARIN İNCELENMESİ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dan alınan başvuru sahiplerinin isimlerinin yer aldığı listeler ile  kura  çekiminden  önce  adayların  ilan  şartlarını  taşıyıp  taşımadıklarının  tespit  edilebilmesi amacıyla Personel Bilgi Sistemine başvuruda bulunan adaylar;
Temizlik Görevlisi (Hastane) (21 kadro için);
-Lise Diploması örneği
-MEB onaylı Hijyen Sertifikasının bir örneği veya e-Devlet çıktısı, Güvenlik Görevlisi (Erkek) (11 kadro için);
-Lise/Önlisans/Lisans Diploması örneği,
-01.04.2025  tarihine  kadar  geçerliliği  olan  Silahlı/Silahsız  Özel  Güvenlik  Görevlisi Kimlik  Kartının  bir  örneği,  (Kimlik  Kartının  belge  geçerlilik  tarihinin  tespit  edilebilmesi  için mutlaka Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının Personel Bilgi Sistemine arkalı önlü ayrı ayrı yüklenmesi gerekmektedir.)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri (4 kadro için);
-Önlisans Diploması örneği,
Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni/ Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni (5 kadro için);
-Lise Diploması örneği,
Elektrik Teknikeri kadrosu için (3 kadro için);
-Önlisans Diploması örneği,
Elektrik Teknisyeni kadrosu için (1 kadro için);
-Lise Diploması örneği,
-Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü Sertifikasının bir
-Tehlikeli  ve  Çok  Tehlikeli  İşlerde  Elektrik  Tesisleri  Yapım  İşleri  Sertifikasının  bir
-Mekatronik Sistemler Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasının bir örneğinin,
Personel Bilgi Sistemine okunaklı ve eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu ilan örneği, şartlarında  istenen  belgeleri  yükleyemeyen  veya  koşulları  sağlayamayan  adaylar  kura  çekimine katılamayacaklardır.
 
 KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Türkiye   İş   Kurumu   (İŞKUR)   tarafından   isimleri   bildirilen   adaylardan,   başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için 18/06/2021 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda noter huzurunda kura  çekim  işlemi  yapılacaktır. Kura  çekimi  işlemine  başvuru  sahipleri alınmayacak olup,  kura çekimi http://youtube.com/ankuzef adresinden canlı olarak yayımlanacaktır.
Kura  tarihi,  saati  ve  yeri  ile  ilgili  herhangi  bir  değişiklik  olması  durumunda  yeni  kura bilgileri http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır.
Kura  sonucu  belirlenen  adaylar  http://personeldb.ankara.edu.tr  internet  adresinde  ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 
GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru   ve   işlemler   sırasında   gerçeğe   aykırı   beyanda   bulunduğu   tespit   edilenlerin başvuruları   geçersiz   sayılarak   atamaları   yapılmayacak,   atamaları   yapılmış   olsa   dahi   iptal edilecektir.  Bu  kişiler  hakkında  Türk  Ceza  Kanununun  ilgili  hükümleri  uygulanmak  üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sürekli işçi alımı sürecinde tüm duyurular Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının  http://personeldb.ankara.edu.tr  internet  adresinden  yapılacak  olup,  ayrıca  tebligat yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur.
 
 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilirler.
İLK BAŞVURU TARİHİ   : 17.05.2021
SON BAŞVURU TARİHİ : 24.05.2021
 
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.