Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli 15 Personel Alım Duyurusu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli 15 Personel Alım Duyurusu
Yayınlama: 18.05.2021
50
A+
A-

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 15 personel alacak 2021 yılı alımı ilanı duyurusunda  KPSS Puanı ile Ön Lisans ve Lisans mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan sözleşmeli personel alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Mezuniyete Göre Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 
 
 


 
 
 
 
 
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Mütercim-Tercüman, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2), Programcı pozisyonlarına başvuracaklar için lisans düzeyinde 2020 KPSS
(B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
c) Dizgi operatörü pozisyonuna başvuracaklar için ön lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020
KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
ç) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında “Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak.
d) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
a) Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)
b) Başvurduğu pozisyona ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)
c) Aranan niteliklerde yabancı dil şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için son beş yıl içinde alınmış YDS veya dengi yabancı dil
sınav sonuç belgesi.
ç) T.C. kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi
d) Aranan niteliklerde deneyim şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların e- devletten alacakları meslek kodlarını
gösteren barkod ve doğrulama kodu bulunan SGK hizmet döküm belgesi veya çalışmış olduğu kurum veya kurumlardan alacağı çalışılan
sürelerin ve yürütülen görevin açıkça belirtildiği yazı.
e) 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Lisans, ön lisans için)
f) Programcı, Mütercim-Tercüman ile Tashihçi pozisyonuna başvuran adayların özgeçmiş belgesi.
g) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)
ğ) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren askerlik durum belgesi. (e-devlet üzerinden alınabilir.)
h) Çalışmaya engel halinin bulunmadığına ilişkin sağlık beyanı.
 
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:
a) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuran adayın başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
b) Başvurular, sadece Kurumumuzun basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Postayla veya elden yapılan başvurular, eksik
belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
c) Başvuruda, formun eksiksiz doldurulması ve bu ilanın 2. maddesinde belirtilen “Başvuruda İstenen Belgelerin” eksiksiz sisteme
yüklenmesi gerekmektedir.
ç) Başvurular 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 21 Mayıs 2021 saat: 18:00’dır.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV, ATAMA VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
a) Tashihçi pozisyonuna başvuran adaylar sadece mesleki uygulama sınavına tabi tutulacaklardır.
b) Programcı, Mütercim-Tercüman pozisyonlarına başvuran adaylar ilgili puan türünde KPSS (B) grubu puan sıralaması yapılarak, her bir
pozisyon için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Kurumumuz tarafından
gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
c) Dizgi Operatörü, Büro Personeli pozisyonlarına başvuran adaylar ilgili puan türünde KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanacaktır.
ç) İlan edilen pozisyon sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan,
bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir. İlan edilen pozisyon sayıları kadar aday da yedek olarak ilan
edilecektir.
d) Atanmaya hak kazanan ancak süresi içinde başvurmayan, belgesini teslim etmeyen, atama hakkından feragat eden vb. nedenlerle ataması
yapılmayan veya ataması iptal edilen adayların yerine sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde yedek listedeki
sıralamaya göre atama yapılacaktır.
e) Sonuçlar, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet adresinden ve
@TcYuksekKurum resmi twitter hesabından duyurulacaktır.
f) Programcı, Mütercim-Tercüman, Tashihçi pozisyonuna başvuranlardan mesleki uygulama veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar
Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter hesabından duyurulacak olup adaylara ayrıca bir
tebligat veya bildirim yapılmayacaktır.
 


 
 
ilanın tam metni
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli 15 Personel Alım ilanı
 
Başvuru Tarihleri
İlk Başvuru Tarihi : 17.05.2021
Son Başvuru Tarihi : 21.05.2021
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.