Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 140 Sözleşmeli Hastane Personeli Alımı Olacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yapılan açıklamada birimlerine kazandırılmak üzere 140 sözleşmeli personeli alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları..

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 140 Sözleşmeli Hastane Personeli Alımı Olacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yapılan açıklamada birimlerine kazandırılmak üzere 140 sözleşmeli personeli alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı Nedir?

Lise Mezunu: 28 Hemşire, 1 Büro Personeli, 14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 25 Hasta Bakımı ve Temizliği, 9 (İç ve Dış Mekan Temizliği Personeli, 1 Haberleşme Hizmetleri Personeli, 1 Elektrik Bakım – Onarım Personeli,

Ön Lisans Mezunu: 1 Laborant, 9 Sağlık Teknikeri, 6 Röntgen Teknisyeni, 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Elektrik Bakım- Onarım Personeli, 1 Kaynakçı, 1 Harita Kadastro personeli, 1 Isıtma ve Soğutma Hizmetleri Personeli, 1 Sıhhi Tesisat Bakım- Onarım Personeli, 1 Bahçe Bakımı ve Düzenlemesi Personeli,

Lisans Mezunu: 1 Biyolog, 23 Hemşire, 8 Büro personeli,

 

 

GENEL ŞARTLAR:

1.         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2.         İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.         Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4.         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,
5.         Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
6.         Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni olmamak,
7.         Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
8.         Başvuru yapılan pozisyonlara ilişkin ilan niteliklerinde istenilen sertifika ve deneyim belgelerini ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan sertifika ve belgeler geçerli sayılmayacaktır),
9.         Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
10.       2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacak olup, EN AZ “50” (ELLİ) TABAN PUAN ŞARTI ARANMAKTADIR.

    BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI:
Başvuru yapacak adayların, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Sözleşmeli Personel Başvuru Ofisine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile ilgili adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.
Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek olanlar adına, noterden başvuruya esas vekâlet verilmesi suretiyle yakınlarının şahsen başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır.
Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması dikkate alınarak en geç 10 (on) iş günü içinde http://www.adu.edu.tr/ web adresinde yayımlanacaktır. Adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1.         Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)
2.         Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
3.         Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4.         KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,
5.         Aşağıdaki tabloda başvuru yapılacak pozisyon koduna ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler, (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi),
6.         1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve başvuru formuna yapıştırılacak).

 

 

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Özel Nitelikler için;

 2022-7-Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 4-B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İLANIN TAM METNİ TIKLAYINIZ

 

Başvurular ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 140 sözleşmeli personel alımı için başvurular ilanın yayım tarihi itibari ile başlamıştır. Adaylar başvurularını en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular Üniversitenin resmi internet adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birkikte şahsen gerçekleştirilecektir.

Başvuru Tarihleri: 18 Temmuz 2022 – 01 Ağustos 2022

 

 

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.

Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.

 

Bizi Buralardan Takip Ediniz;

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL