İş İlanları Genel SonDakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yapılan açıklamada istihdam edilmek üzere 80 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne..

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yapılan açıklamada istihdam edilmek üzere 80 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az (18) yaşını tamamlamış veya daha büyük olmak,
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,
5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
6. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani
olmamak,
7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
8. Başvuru yapılan ilan kodlarına ilişkin istenilen sertifika ve deneyim belgelerini ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan sertifika ve belgeler geçerli sayılmayacaktır),
9. 2020 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Ön Lisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacaktır,
10. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla
irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;
1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.),
2. İç ve dış mekanda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
3. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
4. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır.
(atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir),
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.
6. Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak. Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan
az olmamak ve aile hekimi yada herhangi bir sağlık kuruluşundan belgelendirilmelidir).
7. Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile beyan edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını
kaybetmiş sayılacaklardır.

Destek Personeli için;
1. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
2. İç ve dış mekanda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
3. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.
4. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI:

Başvuru yapacak adayların, https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 internet adresinde bulunan Sözleşmeli (657 S.K. 4/B ) Personel İşlemleri başlığı altındaki Başvuru Formunu eksiksiz
şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası 3. Kat
Personel Daire Başkanlığı Efeler / AYDIN adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan
başvurular ile ilgili adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.
Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 5 (beş) iş
günü içinde http://www.adu.edu.tr/ web adresinde yayımlanacaktır. Başarılı adayların listesi, http://www.adu.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

• Başvuru Formu, (https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 adresinden temin edilecektir.),
• Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (Ayrıca e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.),
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
• KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,
• Yukarıda aranan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler, (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi),
• 2 adet fotoğraf. (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve bir adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
• Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, ilgili alanlarda 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav
uygulanmayacaktır.
• Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
• Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 5 (beş) iş günü içerisinde
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir.
• Başvurulan pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
• İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
• Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
• Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu
bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
• İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz resmi web sayfasında (www.adu.edu.tr) adresinden yapılacak olup, ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
• İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
• Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 4-B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

BAŞVURU TAKVİMİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
İLANA BAŞVURU TARİHİ 4 OCAK 2022 – 18 OCAK 2022 MESAİ BİTİMİNE KADAR
ASIL VE YEDEK ADAY LİSTESİNİN İLAN EDİLMESİ 25 OCAK 2022 MESAİ BİTİMİNE KADAR
ASIL KAZANAN ADAYLARIN BELGE TESLİM TARİHİ 26 OCAK 2022 – 31 OCAK 2022 MESAİ BİTİMİNE KADAR

 

 

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.

Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL