İş İlanları Eğitim

Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim Üyesi Alıyor 2021

Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim Üyesi Alıyor 2021 Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 103 öğretim üyesi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman..

Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim Üyesi Alıyor 2021

Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim Üyesi Alıyor 2021

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 103 öğretim üyesi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

SIRA NO FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI / PROGRAM UNVAN SAYI AÇIKLAMA
1 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Arş.Gör. 2 Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak ve/veya doktorasını Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında yapıyor olmak.
2 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Protetik Diş
Tedavisi
Arş.Gör. 2 Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak ve/veya doktorasını Protetik Diş Tedavisi alanında yapıyor
olmak.
3 Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi
Prof. Dr. 1 Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretim, Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilimi alanından almış olmak
4 Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Yüksek lisansını ve/veya doktorasını Okul Öncesi Eğitimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında tamamlamış olmak
5 Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Bölümü
Arş. Gör. 1 Lisansını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde, yüksek lisansını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ya da Eğitim Teknolojileri Bölümüleri’nden birinde tamamlamış olmak ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Eğitim Teknolojileri alanında doktora yapıyor olmak ya da
doktorasını tamamlamış olmak.
6 Hukuk Kamu Hukuku Milletlerarası
Hukuk
Dr.Öğr.Üyesi 1 Milletlerarası Hukuk alanında doktora çalışması yapmış olmak,
7 Hukuk Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Arş.Gör 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak
8 Hukuk Özel Hukuk Medeni Hukuk Arş.Gör 3 Hukuk Fakültesi mezunu olmak
9 Hukuk Özel Hukuk Milletlerarası Özel
Hukuk
Arş.Gör 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak
10 Hukuk Kamu Hukuku Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri
Hukuku
Arş.Gör 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak
11 Hukuk Kamu Hukuku Anayasa Hukuk Arş.Gör 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak
12 Hukuk Kamu Hukuku Milletlerarası
Hukuk
Arş.Gör 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak
13 İletişim Fakültesi Yeni Medya Yeni Medya Dr. Öğr. Üyesi 1 Medya ve İletişim Çalışmaları ya da Gazetecilik alanında doktorasını yapmış olmak. İnternet haberciliği ve dijital içerik üretimi alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak
14 İletişim
Fakültesi
Çizgi Film ve
Animasyon
Çizgi Film ve
Animasyon
Dr. Öğr.
Üyesi
1 Lisans ya da lisansüstü derecesini Çizgi Film ve Animasyon Bölümünden almış olmak. Doktora tezini
ilgili alana dair yazmış olmak
15 İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Çizgi Film ve Animasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 Çizgi Film ve Animasyon Bölümü ya da Grafik Tasarım/Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu olmak.Doktora tezini ilgili alana dair yazmış olmak.İllüstrasyon ve 2D animasyon alanında deneyime sahip olmak
16 İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon Dr. Öğr. Üyesi 1 Sinema ve Televizyon, Radyo Televizyon ve Sinema, Sinema ve Medya Araştırmaları alanlarının birinden doktora derecesine sahip olmak. Sinema ve televizyon, görsel kültür, toplumsal cinsiyet alanlarında akademik çalışmalar gerçekleştirmiş olmak
17 İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Halkla İlişkiler akademik alanlarında tamamlamış olmak.Kurumsal İletişim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sosyal Bilimlerde Araştırma alanlarında
akademik çalışmalar yapmış olmak
18 İletişim
Fakültesi
İletişim ve
Tasarımı
İletişim ve
Tasarımı
Öğr. Gör. 1 Üniversitelerin Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Programlarında yüksek lisans derecesine sahip
olmak.Görsel Tasarım, Sanat ya da Fotoğraf alanlarında en az 5 yıl sektörel iş tecrübesine sahip olmak
19 İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Dijital Oyun Tasarımı Arş. Gör. 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Dijital Oyun Tasarımı bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak veya Oyun Tasarımı, Oyun& Etkileşim Teknolojileri ve Bilgisayar Animasyonu & Oyun
Teknolojileri programlarından yuk̈ sek lisans derecesi ile mezun olmak
20 İletişim
Fakültesi
Çizgi Film ve
Animasyon
Çizgi Film ve
Animasyon
Arş. Gör. 1 Lisans derecesini Çizgi Film ve Animasyon Bölümünden almış olmak
21 İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon Arş. Gör. 1 Sinema ve Televizyon, Film Tasarımı, Film Tasarımı ve Yönetmenliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak
22 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Sosyoloji Prof. Dr. 1 Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak ve “Örgüt sosyolojisi; politik iktisat; toplum teorisi” konularında çalışmalar yapmış olmak.
23 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doç. Dr. 1 İngiliz Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarından birinden doktora yapmış olmak ve Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doçent unvanına sahip olmak.
24 İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Psikoloji Bölümü Psikoloji Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi 1 Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak; tercihen Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji alanlarında kuvvetli bir araştırma profiline sahip olmak; alanında uluslararası hakemli dergilerde yayın yapmış olmak ve yüksek yayın potansiyeline sahip olmak, İleri İstatistik yöntemlerine vakıf olmak avantaj olacaktır (örn. Yapısal Eşitlik Modelleri; Multilevel Analiz; Bayesian istatistik).
25 İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Psikoloji Bölümü Psikoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 Lisans ve Yüksek Lisans eğtimini Psikoloji alanında elde etmiş olmak; Endüstri & Örgütsel Psikoloji alanından veya bu alan ile ilgili disiplinler-arası bir doktora programından doktora derecesini almış olmak; Endüstri ve Örgütsel Psikoloji alanında kuvvetli bir araştırma profiline sahip olmak; uluslararası hakemli dergilerde yayın yapmış olmak ve yüksek yayın potansiyeline sahip olmak.
26 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme İşletme Arş.Gör. 1 Üniversitelerin işletme veya mühendislik programlarından mezun olmak, işletme/yönetim alanında yüksek lisans veya işletme alanında doktora yapıyor olmak.
27 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
Psikoloji Psikoloji Arş.Gör. 2 Psikoloji Lisans Mezunu olmak ve Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
28 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
Uluslararası Finans Uluslararası Finans Arş.Gör. 1 Ekonomi ve Finans, İşletme veya Uluslararası Finans Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans veya doktora eğitimi alıyor olmak.
29 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
Ekonomi Ekonomi Arş.Gör. 1 Ekonomi ve Finans, Uluslararası Finans, veya Ekonomi (İktisat), Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve bu bölümlerden birinde tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak
30 Konservatuvar Müzik Müzik Prof. 1 Doktorasını ve Doçentliğini Müzik alanında almış olmak. Piyano enstrümanı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
31 Konservatuvar Sahne Sanatları Sahne Sanatları Doç. 1 Tiyatro Kuramları Dramaturgi ve Eleştiri alanında doktora yapmış olmak ve doçentliğini Sahne Sanatları alanından almış olmak
32 Konservatuvar Sahne Sanatları Sahne Sanatları Arş. Gör. 1 Lisans öğrenimini Tiyatro alanında tamamlamış olmak; Yüksek Lisans ve/veya Sanatta Yeterlilik – Doktora öğrenimini Tiyatro alanında yapıyor olmak
33 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Mimarlık Arş. Gör. 1 Mimarlık lisans derecesine sahip olan, Mimarlık alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına devam etmekte olan,
34 Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Arş. Gör. 2 Üniversitelerin İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olan, bu bölümlerde yüksek lisans ya da doktora programına devam etmekte olan;
35 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Endüstriyel Tasarım Arş. Gör. 1 Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım/Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinden lisans derecesine sahip olan, yüksek lisansını Endüstriyel Tasarım/Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında yapıyor olmak.
36 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Endüstriyel Tasarım Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans ve yüksek lisansını Mimarlık/İç Mimarlık/ Endüstriyel Tasarım ve Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarında tamamlamış olmak, Doktorasını Sanat, Sanat Tarihi, Felsefe alanında yapmış olmak, Çizim ve Anlatım teknikleri gibi sunum derslerinin yanı sıra Tasarım Teorisi ve Felsefesi dersleri gibi teorik dersleri de yürütebilecek seviyede konusuna hakim adaylar.
37 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Arş.Gör. 1 Endüstri Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak.
38 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Arş.Gör. 1 Mekatronik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği veya Makina Mühendisliği alanlarından birinde lisans mezunu olmak.
39 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Arş.Gör. 1 Biyomedikal Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak.
40 Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
İnşaat
Mühendisliği
İnşaat
Mühendisliği
Arş.Gör. 1 İnşaat Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak
41 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Yapay Zeka Mühendisliği Yapay Zeka Mühendisliği Arş.Gör. 2 Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde lisans mezunu olmak.
42 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr.
Üyesi
1 Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Robotik, gömülü sistemler, bilgisayar mimarisi veya nesnelerin interneti konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
43 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr.
Üyesi
1 Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Kontrol sistemleri konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.
44 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr.
Üyesi
1 Mekatronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Bilgisayar destekli tasarım, mekatronik sistem tasarımı, makina elemanları ve mekanik tasarım, yenilikçi ve eklemeli üretim teknolojileri veya akıllı malzemeler konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
45 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Yapay Zeka Mühendisliği Yapay Zeka Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr.
Üyesi
1 Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Makine öğrenmesi, bilgisayarla görü veya veri analitiği konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
46 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr.
Üyesi
1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Makine öğrenmesi, büyük veri ve veri analitiği konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
47 Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
İnşaat
Mühendisliği
İnşaat
Mühendisliği
Dr. Öğr.
Üyesi
1 İnşaat Mühendisliği veya Deprem Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Deprem ve yapı
konularında çalışmalar yapmış olmak.
48 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Matematik Mühendisliği Matematik Dr. Öğr. Üyesi 1 Matematik alanında doktora yapmış olmak. Sayılar teorisi, kuantum hesaplama, q- serileri, analiz, kesirli diferansiyel denklemler konularında çalışmalar yapmış olmak.
49 Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Mekatronik Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
50 Meslek
Yüksekokulu
Elektronik ve
Otomasyon
Mekatronik Öğr. Gör. 1 Yazılım Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak ve tercihen doktora yapıyor olmak.
51 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğr.Gör. 2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yeterliliğini tamamlamış ve doktora programına devam ediyor olmak.
52 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Arş.Gör. 3 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisansını tamamlamış ve doktora yapıyor olmak.
53 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik (Türkçe) Öğr.Gör. 1 Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak. Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında doktora yeterliliğini tamamlamış ve doktora programına devam ediyor olmak.
54 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Öğr.Gör. 1 Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak, Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yeterliliğini tamamlamış ve doktora programına devam ediyor olmak.
55 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Arş.Gör. 2 Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak. Hemşirelik Esasları, Dahili Hastalıklar Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinde yüksek lisansını tamamlamış ve söz konusu alanlardan birinde doktora programına başlamış olmak.
56 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon (Türkçe)
Prof. 1 Ortopedi ve Travmatoloji alanında Uzmanlık veya Doktora yapmış olmak. Sporda fizyoterapi ve sporcu sağlığı alanlarında çalışmalar yapmış olmak
57 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof. Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi 2 Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.
58 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Terapisi (Türkçe) Prof. Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi 2 Dil ve Konuşma Terapisi alanında doktora yapmış olmak.
59 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Prof.
Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi
2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.
60 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) Prof. Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi 2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.
61 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik (Türkçe) Doç.Dr. 1 İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Tercihen İngilizce yabancı dil puanı 80 ve üzeri olmak.
62 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Prof. Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi 1 Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olmak.
63 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Prof. Doç.Dr.
Dr.Öğr.Üyesi
1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
64 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Prof.
Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi
1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
65 Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Türkçe)
Öğr.Gör. 1 Tıp Fakültesi mezunu olup Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak veya Fizik veya Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl radyoloji alanında çalışmış olmak.
66 Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım (İngilizce) Öğr.Gör. 1 Hemşirelik lisans ve alanında yüksek lisans mezunu olmak ve acil servis alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.
67 Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Odyometri (Türkçe) Öğr.Gör. 1 Odyoloji alanında lisans ve tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak.
68 Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Pilotaj Pilotaj Arş. Gör. 1 Havacılık Yönetimi, Havacılık İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor
olmak.
69 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğr. Gör. 2 Gastronomi veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans programı mezunu olup Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları,Pazarlama, İşletme veya Turizm/Turizm İşletmeciliği alanlarında birinde yüksek lisans yapmış olmak. En az 2 yıl uygulamalı mutfak dersi vermiş olmak İngilizce ders
verebilecek yetkinlikte olmak.
70 Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Türkçe)
Öğr. Gör. 1 Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanlarından birinde lisans mezunu olmak ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm İşletmeciliği alanında
doktora yapmış veya yapıyor olmak. Otelcilik alanında sektör deneyimine sahip olmak.
71 Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Türkçe)
Arş. Gör. 1 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans programı mezunu olup, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Pazarlama veya pazarlama iletişimi alanlarından birinde yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.
72 Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Arş. Gör. 2 Gastronomi veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans mezunu, ve Gastronomi veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tezli yüksek lisans programı öğrencisi olmak.
73 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr.
Üyesi
1 TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1. Adayın H indexi; a)Dr.Öğr.Üyeleri için H index Kriteri 4
b)Doç. Dr.’lar için H index Kriteri 8
c)Prof. Dr.’lar için H index Kriteri 12 olmalıdır
(H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır) veya
2.TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak veya
3.BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi,
Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak veya
4.Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak veya
5.Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
74 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi 2
75 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi 2
76 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr.
Üyesi
2
77 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi 1
78 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi 2
79 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi 2
80 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi 2

 

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama ;
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.
ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
2. Yabancı Dil Yeterliliği
a) Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 85 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümlere yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.
4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.
ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
2. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
3. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
6. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir
7. Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir. (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronunun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça belirtilmelidir.)
8. Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan 1 takım akademik dosya ile bu çalışmaların yer aldığı, Prof. adayları için 7 adet CD veya USB, Doç. ve Dr. Öğr. Üyesi adayları için 4 adet CD veya USB teslim edeceklerdir.
9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
10. 1 Adet Fotoğraf
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olmak
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronunun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça belirtilmelidir.)
2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4. Özgeçmiş,(YÖK Formatında)
5. ALES Belgesi
6. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
7. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
8. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
9. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
10. Deneyim şartı talep edilen kadrolarda çalışılan/çalışılmış olan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü
11. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
12. 1 Adet Fotoğraf
Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 (Camlı Bina Kat.2) Beşiktaş İstanbul
Tel: (212) 381 58 52, (212) 381 58 69
Sınav Takvimi;
• İlan Tarihi : 16 Temmuz 2021
• Son Başvuru Tarihi : 04 Ağustos 2021
• Ön Değerlendirme Tarihi : 06 Ağustos 2021
• Giriş Sınavı Tarihi : 10 Ağustos 2021
• Sonuç Açıklama Tarihi : 13 Ağustos 2021
Sonuçların açıklanacağı web sitesi: https://bau.edu.tr/insankaynaklari
Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren (16/07/2021 – 04/08/2021) 15 gündür.
İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 16.07.2021
• Son Başvuru Tarihi : 04 Ağustos 2021 (Mesai Bitimi)

 

NOT;

Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edelebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL