İş İlanları Eğitim SonDakika

Bahçeşehir Üniversitesi 96 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Bahçeşehir Üniversitesi 96 Öğretim Üyesi Alımı Olacak Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 96 öğretim üyesi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru..

Bahçeşehir Üniversitesi 96 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Bahçeşehir Üniversitesi 96 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 96 öğretim üyesi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 

SIRA
NO
FAKÜLTE/
YÜKSEKOKUL
BÖLÜM PROGRAM
ANABİLİM DALI
UNVAN SAYI İLANDA YER ALACAK AÇIKLAMALAR
1 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak,
doktorasını ve/veya uzmanlığını Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında tamamlamış olmak
2 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Prof. 1 Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında tamamlamış olmak, doçentliğini
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında almış olmak.
3 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Endodonti Doç. Dr. 1 Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Endodonti alanında tamamlamış olmak, doçentliğini Endodonti alanında
almış olmak.
4 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Endodonti Dr. Öğr. Üyesi 1 Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Endodonti alanında
tamamlamış olmak,
5 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ortodonti Dr. Öğr. Üyesi 2 Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Ortodonti alanında tamamlamış olmak.
6 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Peridontoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak,
doktorasını ve/veya uzmanlığını Periodontoloji alanında tamamlamış olmak.
7 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Prof. 1 Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi alanında tamamlamış olmak, doçentliğini Protetik Diş Tedavisi alanında almış olmak.
8 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Diş Hekimligĭ Fakültesinden mezun olmak, doktora ve/veya uzmanlıgı̆ nı Protetik Diş Tedavisi alanında tamamlamış olmak.
9 Eğitim Bilimleri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi veya Doç. Dr. 1 Lisans, Yüksek lisans ve Doktora eğitimini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında
tamamlamış olmak.
10 Eğitim Bilimleri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Prof. 1 Doktorasını Öğretim Tasarımı ve Teknolojisi, Doçentliğini Eğitim Teknolojisi alanından almış
olmak.
11 Eğitim Bilimleri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Prof. 1 Doktorasını ve Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden almış olmak.
12 Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik
Danışmanlık
Prof. 1 Doktorasını ve Doçentliğini Eğitim Yönetimi ve
Planlaması alanından almış olmak.
13 Eğitim Bilimleri Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini İngiliz Dili Eğitimi veya Dilbilimi alanında tamamlamış olmak, lisans/lisansüstü seviyede ders vermiş olmak.
14 Eğitim Bilimleri Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Dr. Öğretim Üyesi veya Doç. Dr. 1 Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında tamamlamış olmak.
15 Hukuk Özel Hukuk Ticaret Hukuku (Kara Ticareti) Prof. 1 Özel Hukuk doktora mezunu olmak, Ticaret Hukuk alanında doçent olmak, Ticaret Hukukunun alt dallarında çalışmalar yapmış olmak, Üniversite tecrübesi olması ve Almanca bilmek.
16 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Lojistik Yönetimi Lojistik Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi veya Doç. Dr. 1 İşletme, İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği alanında Doktra yapmış olmak. Tedarik Zinciri, Lojistik veya Süreç Yönetimi konularında Scopus veri tabanında taranan yayınlar
yapmış ve bu yayınlara atıf almış olmak.
17 İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler
Sosyoloji Sosyoloji Prof. 1 Sosyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak,
sosyal cinsiyet alanında araştırmalar yapmış olmak
18 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Sosyoloji Sosyoloji Prof. 1 Sosyoloji Alanında doçent unvanına sahip olmak.
19 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Psikoloji Psikoloji Dr.Öğr.Üyesi veya Doç.Dr. veya/Prof. 1 Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak; tercihen Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji veya Endüstri & Örgütsel Psikoloji alanlarında kuvvetli bir araştırma profiline sahip olmak.
20 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Psikoloji Psikoloji Doç.Dr. 1 Klinik Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak ve Doçentliğini Klinik Psikoloji bilim alanından almış olmak. Alanında uluslararası hakemli dergilerde yayın yapmış olmak.
21 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doç. Dr. 1 İngiliz Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarından birinden doktora yapmış olmak ve Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doçent unvanına sahip olmak.
22 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Prof. 1 İktisat alanında Doktora yapmış olmak, Gelişme İktisadı alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Ekonomik büyüme ve verimlilik konularında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak,
23 Konservatuar Müzik Müzik Prof. 1 Doktorasını ve Doçentliğini Müzik (Yorumculuk) alanında almış olmak. Yorumculuk ve Piyano enstrümanı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
24 Konservatuar Sahne Sanatları Sahne Sanatları Doç. Dr. 1 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji alanında
doktora yapmış olmak. Doçentliğini Sahne Sanatları ve Yönetimi alanından almış olmak.
25 Mimarlık ve Tasarım Mimarlık Mimarlık Doç. Dr. veya Dr. Öğr. Üyesi 1 Mimarlık lisans derecesine sahip olan, mimari tasarım veya mimarlık tarihi, kuramı ve eleştirisi
alanında doktora derecesine sahip olan.
26 Mimarlık ve Tasarım Mimarlık Mimarlık Prof. 2 Mimarlık Bölümlerinden Y. Lisans veya lisans derecesinde diploması olan, doçentlik derecesini Mimarlık alanından almış olan, ‘Mimarlık, Tasarım, Mimarlık Eğitimi ve/ya Mimarlık tarihi’ konularında
çalışmaları olan adaylar.
27 Mimarlık ve Tasarım İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 1 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinin lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahibi olan, İçmimarlık tasarım stüdyoları, yapı ve yapı
malzemeleri konularında ders verebilecek adaylar
28 Mimarlık ve Tasarım İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doç. Dr. veya Dr. Öğr. Üyesi 1 İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip, ya da Mimarlık bölümlerinden alınan lisans derecesi üzerine İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinden yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip; İçmimarlık tasarım stüdyoları, yapı ve yapı malzemeleri ve/veya yapı fiziği konularında ders verebilecek
adaylar
29 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
2 Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Robotik, gömülü sistemler, bilgisayar mimarisi veya nesnelerin interneti konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
30 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
2 Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Siber güvenlik, paralel ve dağıtık sistemler, bilgisayar ağları veya yazılım mühendisliği konularında akademik çalışmalar
yapmış olmak.
31 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Biyomedikal Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Biyomedikal elektronik, biyomalzeme, biyomekanik, biyomedikal sinyal işleme veya tıbbi görüntüleme konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
32 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Biyomedikal Mühendisliği veya ilgili alanda doktora
yapmış olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik veya ilgili konularda çalışmalar yapmış olmak.
33 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
2 Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Kontrol sistemleri konusunda akademik
çalışmalar yapmış olmak.
34 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Elektronik, çip tasarımı veya mikroişlemciler
konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
35 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Haberleşme sistemleri, gömülü sistemler veya nesnelerin interneti konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
36 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. 1 Endüstri Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Rassal programlama ve süreçler alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.
37 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Doç. Dr. 1 Makina Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Isı ve kütle transferi, termodinamik, hesaplamalı akışkanlar mekaniği, soğutma iklimlendirme ve yakıt pilleri konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.
38 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi 1 Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Sürdürülebilir enerji sistemleri, enerji yönetimi, enerji ekonomisi ve çevre, yenilenebilir enerjiler, enerji verimliliği
konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
39 Mühendislik ve Doğa Bilimleri İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. 1 İnşaat Mühendisliği, Hidrolik ve Su kaynakları veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Hidrolik veya hidroloji konularında akademik çalışmalar yapmış
olmak.
40 Mühendislik ve Doğa Bilimleri İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 İnşaat Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Geoteknik konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.
41 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Matematik Mühendisliği Matematik Prof. Dr. 1 Uygulamalı Matematik veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Optimizasyon, makine öğrenmesi ve derin öğrenme konularında akademik çalışmalar
yapmış olmak.
42 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Matematik Mühendisliği Matematik Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Matematik veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Soyut cebir, sayılar teorisi veya topoloji konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
43 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Mekatronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Bilgisayar destekli tasarım, mekatronik sistem tasarımı, makina elemanları ve mekanik tasarım, yenilikçi ve eklemeli üretim teknolojileri veya akıllı malzemeler konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
44 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Mekatronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Robotik, gömülü sistemler, siber-fiziksel sistemler, güç elektroniği, kontrol teorisi ve uygulamaları veya endüstriyel otomasyon konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
45 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Mekatronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Malzeme veya mühendislik mekaniği konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
46 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Yapay Zeka Mühendisliği Yapay Zeka Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
2 Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Makine öğrenmesi, bilgisayarla görü veya veri analitiği konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
47 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Doç. Dr. 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. İnsan bilgisayar etkileşimi, mobil programlama ve tasarımı, proje yönetimi, sistem analizi ve tasarımı veya yönetim bilişim sistemleri konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
48 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Doç. Dr. 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Bilgisayar ağları, sosyal ağlar, ağ güvenliği, ağ simülasyonu ve programlama, nesnelerin interneti konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
49 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
2 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Makine öğrenmesi, büyük veri ve veri analitiği konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
50 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
2 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Siber güvenlik, bilgi güvenliği, bulut bilişim konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.
51 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Bölümü (İngilizce) Prof.
Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi
2 Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.
52 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Prof. Doç.Dr.
Dr.Öğr.Üyesi
1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.
53 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) Prof. Doç.Dr.
Dr.Öğr.Üyesi
1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.
54 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik (İngilizce) Prof.
Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi
1 İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
55 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik (İngilizce) Prof.
Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi
1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
56 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik (İngilizce) Prof. Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
57 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Dr. Öğr. Üyesi 1 Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak,
doktorasını ve/veya uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında tamamlamış olmak.
58 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Diş Protez Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak,
doktorasını ve/veya uzmanlığını Protetik Diş Tedavisi alanında tamamlamış olmak.
59 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını Acil Tıp alanında almış olmak ya da Hemşirelik lisans mezunu olup alanında doktora mezunu olmak ve acil servis alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.
60 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme veya Gatronomi ve Mutfak Sanatları alanında Doktra yapmış olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları uygulama alanlarıyla ilgili deneyim sahibi olmak.
61 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Pilotaj Doç. Dr. 1 Havacılık Yönetimi veya İletişim alanında doktara yapmış olmak, Doçentliğini Havacılık Yönetimi veya Uygulamalı İletişim alanından almış olmak. Havacılık kültürü ve örgütsel iletişim alanında
çalışmalar yapmış olmak.
62 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Pilotaj Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya diğer ilgili alanlardan almış olmak.
63 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
2 TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1. Adayın H indexi;
64 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
1
65 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 2 a. Dr.Öğr.Üyeleri için H index Kriteri 4
b. Doç. Dr.’lar için H index Kriteri 8
c. Prof. Dr.’lar için H index Kriteri 12 olmalıdır (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)
veya
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak veya
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak
veya
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak veya
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
66 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 3
67 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 1
68 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 5
69 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 2
70 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 1
71 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 2
72 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 1
73 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 1
74 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 1
75 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Öğretim Görevlisi 1 Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, doktorasını ve/veya uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında tamamlamış olmak
76 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Öğretim Görevlisi 1 Lisansını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden almış olmak, Yüksek lisansını dijital oyun tasarımında yapmış olmak, eğitim
teknolojilerinde doktora yapıyor olmak.
77 Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım (İngilizce) Öğretim Görevlisi 1 Hemşirelik lisans ve alanında yüksek lisans mezunu olmak ve acil servis alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
2. Yabancı Dil Yeterliliği
a) Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 85 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.
4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
2. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
3. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları
yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve
ç koşullarından birini sağlayan belge
6. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir
7. Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir. (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronunun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça belirtilmelidir.)
8. Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan 1 takım akademik dosya ile bu çalışmaların yer aldığı, Prof. adayları için 7 adet CD veya USB, Doç. ve Dr. Öğr. Üyesi adayları için 4 adet CD veya USB teslim edeceklerdir.
9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
10. 1 Adet FotoğrafÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronunun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça
belirtilmelidir.)
2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4. Özgeçmiş,(YÖK Formatında)
5. ALES Belgesi
6. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7 Fıkrası a, b, c ve
ç koşullarından birini sağlayan belge
7. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
8. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
9. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
11. 1 Adet Fotoğraf

Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 (Camlı Bina Kat.2) Beşiktaş
İstanbul
Tel: (212) 381 58 52, (212) 381 58 69

Sınav Takvimi;
• İlan Tarihi : 03 Haziran 2021
• Son Başvuru Tarihi : 17 Haziran 2021
• Ön Değerlendirme Tarihi : 21 Haziran 2021
• Giriş Sınavı Tarihi : 24 Haziran 2021
• Sonuç Açıklama Tarihi : 28 Haziran 2021

Sonuçların açıklanacağı web sitesi : https://bau.edu.tr/insankaynaklari
Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren (03/06/2021 – 17/06/2021) 15 gündür.

 

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden(Düzeltme ilanı 08.06.2021)
İPTAL İLANI
03.06.2021 tarih ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan akademik personel alım ilanımız da 76. sırada yer alan “Öğretim Görevlisi” kadrosu ilanı sehven yayınlanmış olup, söz konusu ilan iptal edilmiştir.

İlan olunur.

 

NOT;

Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edelebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL