Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak
Yayınlama: 12.12.2021
39
A+
A-

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 61 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

Öğretim Görevlisi Alımı

SayıFAKÜLTEBÖLÜMPROGRAMUNVANSAYIİLANDA YER ALACAK AÇIKLAMALAR
1Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi3TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1. Adayın H indexi;
a. Dr.Öğr.Üyeleri için H index Kriteri 4
b. Doç. Dr.’lar için H index Kriteri 8
c. Prof. Dr.’lar için H index Kriteri 12 olmalıdır
(H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır) veya
2Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriBeyin Sinir CerrahisiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi2
3Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÇocuk CerrahisiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi1
4Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi3
5Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi2
6Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi4
7Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak, Burun ve Boğaz HastalıklarıProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi2
8Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi5
9Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi1
10Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi22. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak veya
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi
Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak veya
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak veya
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
11Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi3
12Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAcil TıpProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi2
13Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi2
14Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi2
15Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriFiziksel Tıp ve RehabilitasyonProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi2
16Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi1
17Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi7
18Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi4
19Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi1
20Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNükleer TıpProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi1
21Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyasyon OnkolojisiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi1
22Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi2
23Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi2
24Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriAnatomiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi2
25Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyoistatistik ve Tıp BilişimiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi1
26Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriHistoloji ve EmbriyolojiProf. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi1
27Tıp FakültesiTemel Tıp
Bilimleri
Tıbbi MikrobiyolojiDr. Öğr. Üyesi2

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.
ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
2. Yabancı Dil Yeterliliği
a) Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.
4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.
ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1
. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
2. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
3. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
6. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir
7. Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir. (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça belirtilmelidir.)
8. Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan 1 takım akademik dosya ile bu çalışmaların yer aldığı, Prof. adayları için 7 adet CD veya USB, Doç. ve Dr. Öğr. Üyesi adayları için 4 adet CD veya USB teslim edeceklerdir.
9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
10. 1 Adet Fotoğraf
Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.
Başvuru süresi, ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gündür.
Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 (Camlı Bina Kat.2) Beşiktaş İstanbul Tel: (212) 381 58 52/69/68
Başvuru Başlangıç Tarihi: 01/12/2021
Başvuru Bitiş Tarihi : 15/12/2021
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.