İş İlanları Genel Güncel

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlan ile ilgili detaylar son kamu haber sitemizde Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve..

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlan ile ilgili detaylar son kamu haber sitemizde

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A-DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI
-Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan
istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

B- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ; BAŞVURU ŞARTLARI
-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil
Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
-6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını ya da 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.
Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir.
İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

 

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET KAD.
DER.
AÇIKLAMA
HUKUK FAKÜLTESİ Özel Hukuk Böl. Ticaret Hukuku ABD Doçent 1 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Ticaret Hukuku alanında doçent unvanı almış olmak.
Özel Hukuk Böl. Ticaret Hukuku ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
Kamu Hukuku Böl.Ceza
ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD
Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında doktora yapmış olmak.
Özel Hukuk Böl. Medeni Hukuk ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, medeni hukuk alanında doktora yapmış olmak.
Özel Hukuk Böl.Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku
ABD
Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
Özel Hukuk Böl.İş ve
Sosyal Güvenlik Hukuku ABD
Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
ALTINOLUK MYO Kimya ve Kimyasal
İşleme Tekn.Böl. Kimya Teknolojisi Pr.
Doçent 1 1 Doçentliğini Kimya alanında almış olup, Doğal ürünlerin aktiviteleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
BALIKESİR MYO Elektrik ve Enerji Böl.
Elektrik Pr.
Doçent 1 1 Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olup, Manyetik anomali konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
BURHANİYE MYO Yönetim ve Organizasyon Böl.
İşletme Yönetimi Pr.
Doçent 1 1 Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olup, iktsadi büyüme konusunda çalışmaları olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Böl. Topoloji ABD Doçent 1 1 Doçentliğini Matematik alanında almış olup, Sabit noktaların teorisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Matematik
Böl.Uygulamalı Matematik ABD
Doçent 1 1 Doçentliğini Matematik alanında almış olup, Matematiksel kontrol teorisi alanında calışmaları olmak.
Matematik Böl. Geometri ABD Doçent 1 1 Doçentliğini Matematik alanında almış olup, Diferansiyel geometri alanında çalışmaları olmak
Fizik Böl.Nükleer Fizik ABD Doçent 1 1 Doçentliğini Fizik alanında almış olup, Fotonların etkileşimleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Müh.Böl. Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga
Tek. ABD
Doçent 1 1 Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olup, Mikrodalga devreler üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
Gıda Müh. Böl. Gıda Bilim ABD Doçent 1 1 Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olup, Bitkisel yağ teknolojisi ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ Matematik ve Fen Bil. Eğt. Böl. Biyoloji Eğitimi
ABD
Doçent 1 1 Doçentliğini Biyoloji alanında almış olup, Bitki sistematiği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Temel Eğitim Böl. Okul Öncesi ABD Doçent 1 1 Doçentliğini Temel Eğitim (Okul Öncesi Eğitimi) alanında almış olup, Aile eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Antrenörlük Eğt. Böl. Antrenörlük Eğt. ABD Doçent 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olup, İmmün Sistem ve Egzersiz üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bil. Böl. Tıbbi Patoloji ABD Doçent 1 1 Doçentliğini Tıbbi Patoloji alanında almış olup, Oküler patoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl.
Kardiyoloji ABD
Doçent 1 1 Doçentliğini Kardiyoloji alanında almış olup, Elektrofizyoloji eğitimi almış olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl. Kardiyoloji ABD Doçent 1 1 Doçentliğini Kardiyoloji alanında almış olup, Transtorasik ekokardiyografi ve koroner arter anomalileri konularında
çalışmaları olmak.

 

 

Son başvuru tarihi: 13.04.2021

 

 

 

*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (4)

  1. Emre Kaya diyorki:

    İş ilanları duyurusu için tskederim güzel bir haber sitesi tavsiye ederim herkese

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL