Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
Yayınlama: 10.04.2021
33
A+
A-

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlan ile ilgili detaylar son kamu haber sitemizde

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
A-DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI
-Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan
istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
B- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ; BAŞVURU ŞARTLARI
-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil
Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
-6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını ya da 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.
Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir.
İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.
 

BİRİMİBÖLÜM/ANABİLİM DALIUNVANADETKAD.
DER.
AÇIKLAMA
HUKUK FAKÜLTESİÖzel Hukuk Böl. Ticaret Hukuku ABDDoçent11Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Ticaret Hukuku alanında doçent unvanı almış olmak.
Özel Hukuk Böl. Ticaret Hukuku ABDDr.Öğr.Üyesi11Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
Kamu Hukuku Böl.Ceza
ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD
Dr.Öğr.Üyesi11Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında doktora yapmış olmak.
Özel Hukuk Böl. Medeni Hukuk ABDDr.Öğr.Üyesi11Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, medeni hukuk alanında doktora yapmış olmak.
Özel Hukuk Böl.Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku
ABD
Dr.Öğr.Üyesi11Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
Özel Hukuk Böl.İş ve
Sosyal Güvenlik Hukuku ABD
Dr.Öğr.Üyesi11Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
ALTINOLUK MYOKimya ve Kimyasal
İşleme Tekn.Böl. Kimya Teknolojisi Pr.
Doçent11Doçentliğini Kimya alanında almış olup, Doğal ürünlerin aktiviteleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
BALIKESİR MYOElektrik ve Enerji Böl.
Elektrik Pr.
Doçent11Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olup, Manyetik anomali konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
BURHANİYE MYOYönetim ve Organizasyon Böl.
İşletme Yönetimi Pr.
Doçent11Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olup, iktsadi büyüme konusunda çalışmaları olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMatematik Böl. Topoloji ABDDoçent11Doçentliğini Matematik alanında almış olup, Sabit noktaların teorisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Matematik
Böl.Uygulamalı Matematik ABD
Doçent11Doçentliğini Matematik alanında almış olup, Matematiksel kontrol teorisi alanında calışmaları olmak.
Matematik Böl. Geometri ABDDoçent11Doçentliğini Matematik alanında almış olup, Diferansiyel geometri alanında çalışmaları olmak
Fizik Böl.Nükleer Fizik ABDDoçent11Doçentliğini Fizik alanında almış olup, Fotonların etkileşimleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİElektrik-Elektronik Müh.Böl. Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga
Tek. ABD
Doçent11Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olup, Mikrodalga devreler üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
Gıda Müh. Böl. Gıda Bilim ABDDoçent11Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olup, Bitkisel yağ teknolojisi ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİMatematik ve Fen Bil. Eğt. Böl. Biyoloji Eğitimi
ABD
Doçent11Doçentliğini Biyoloji alanında almış olup, Bitki sistematiği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Temel Eğitim Böl. Okul Öncesi ABDDoçent11Doçentliğini Temel Eğitim (Okul Öncesi Eğitimi) alanında almış olup, Aile eğitimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİAntrenörlük Eğt. Böl. Antrenörlük Eğt. ABDDoçent11Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olup, İmmün Sistem ve Egzersiz üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİCerrahi Tıp Bil. Böl. Tıbbi Patoloji ABDDoçent11Doçentliğini Tıbbi Patoloji alanında almış olup, Oküler patoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl.
Kardiyoloji ABD
Doçent11Doçentliğini Kardiyoloji alanında almış olup, Elektrofizyoloji eğitimi almış olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl. Kardiyoloji ABDDoçent11Doçentliğini Kardiyoloji alanında almış olup, Transtorasik ekokardiyografi ve koroner arter anomalileri konularında
çalışmaları olmak.

 
 
Son başvuru tarihi: 13.04.2021
 
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 4 Yorum
 1. Leyla demir dedi ki:

  ilan için tşkederim çok faydalı bir haber sitesi

 2. Yakup Öztürk dedi ki:

  Daha fazla ilanları görmek istiyorum son kamu haber

 3. Emre Kaya dedi ki:

  İş ilanları duyurusu için tskederim güzel bir haber sitesi tavsiye ederim herkese

 4. Hayriye Ünal dedi ki:

  Güzel inlariniz için tskederim hocam