Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 10 Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Olacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 10 Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Olacak
Yayınlama: 26.05.2021
81
A+
A-

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 10 Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Olacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 10 özel güvenlik görevlisi alım yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.
KONTENJAN DAĞILIMI

İlan SıraMeslek
Türü
Kadro
Sayısı
İlan ŞartıYöntemCinsiyet
İŞ202101Özel Güvenlik Görevlisi8* En az lise mezunu olmak.
* Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına/Belgesine sahip olmak.
* En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
* 01.01.1981 ve sonrası doğumlu olmak.
* Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
* Üniversitenin Susurluk Ek Yerleşkesi ile tüm yerleşkelerinde ve iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
* BALIKESİR’in Susurluk ilçesinde ikamet ediyor
olmak.
Kura/ Sözlü SınavErkek
İŞ202102Özel Güvenlik Görevlisi2* En az lise mezunu olmak.
* Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına/ Belgesine sahip olmak.
* En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
* 01.01.1981 ve sonrası doğumlu olmak.
* Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
* Üniversitenin Susurluk Ek Yerleşkesi ile tüm yerleşkelerinde ve iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
* BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde ikamet
ediyor olmak.
Kura/ Sözlü SınavErkek

BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
6. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 nci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.
AÇIKLAMALAR
1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3. Öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
4. İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecek listedeki ilgili adaylar süresi içinde istenen belgeleri Üniversiteye ibraz edeceklerdir.
5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday, İŞKUR tarafından bildirilip süresi içinde Üniversiteye evrak teslimi yaparak şartları sağlayan başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1. Adaylar başvurmuş oldukları kadro için istenen belgeleri sözlü sınava geldikleri gün teslim edeceklerdir.
2. Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.bandirma.edu.tr internet adresinde ayrıca duyurulacaktır.
3. Kura işleminin 08.06.2021 tarihinde saat 11.00 da Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup COVID-19 tedbirleri kapsamında www.bandirma.edu.tr internet adresinden duyurulacak olan adresten canlı olarak yayınlanacaktır. Herhangi bir değişiklik olması durumunda www.bandirma.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.
 KURA SONUCU, SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ
1. Kura sonucu www.bandirma.edu.tr internet adresinden ilgililere durulacaktır.
2. Belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 nci maddesi gereğince Üniversitemizce sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
3. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecektir.
4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi (www.bandirma.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır.)
2. İŞKUR https://esube.iskur.gov.tr adresinden alacakları Başvuru Belgesi
3. İlanda belirtilen özel şartları taşıdığına ilişkin belgeler
4. Mezuniyet Belgesi
5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge
6. Adli Sicil Kaydı
7. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi
8. Üç adet vesikalık fotoğraf
9. Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten)
10. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgesi
11. Başvuru yapan adaylar Üniversite tarafından istenen belgeleri sözlü sınava geldikleri gün teslim edecektir.
SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
1. Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks e-posta vs. diğer yollarla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Postaya verilen
dilekçelerin süresi içinde ilgili birime ulaşması adayların sorumluluğunda olup postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
 ATAMA İŞLEMLERİ
1. Sınav kurulunca, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
3. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
4. Deneme süresi iki ay olup bu süre içerisinde başarısız olanların iş sözleşmeleri feshedilecektir.
 GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
1. Başvuru ve işlemler sırasında ilanda belirtilen şartlardan herhangi birini sağlamadığı ya da gerçeğe aykırı, eksik veya yanlış beyanı tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacak, sınavları ve atamaları yapılmayacak, sınavları ve atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 

Başvuru yeri ve tarihleri

Başvurular İŞKUR internet adresi üzerinden olacaktır.
şartları taşıyan adaylar başvurularını İŞKUR https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden online olarak yapılacaktır.
Başvuru Tarihi : 25.05.2021
Son Başvuru Tarihi : 31.05.2021
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.