Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alacak

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alacak Batman Üniversitesi Rektörlüğünden, yapılan açıklamada istihdam edilmek üzere 11 öğretim üyesi ve 5 öğretim elemanı  alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı..

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alacak

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden, yapılan açıklamada istihdam edilmek üzere 11 öğretim üyesi ve 5 öğretim elemanı  alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

11 Öğretim Üyesi Alımı;

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Doçent kadrosu daimi statüdedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-         Başvuru Dilekçesi. (Adaylar başvurdukları anabilim dalını belirtecektir)
2-         Özgeçmiş.
3-         Öğrenim Belgeleri.
4-         Yayın Listesi.
5-         Hizmet Belgesi. (Batman Üniversitesinde görev yapanlar Personel Daire Başkanlığından, diğer kurumlarda görev yapanlar görev yaptıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)
6-         Puanlama Şablonu. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan EK-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneğini dosyalarına ekleyeceklerdir)
7-         Nüfus cüzdan fotokopisini.
8-         Fotoğraf. (2 adet)
9- Bilimsel çalışma ve yayın dosyası.

GENEL AÇIKLAMALAR
1-         İlan başvuru evraklarına https://batman.edu.tr/Birimler/personel/sayfalar/15691 web sayfasından ulaşılabilmektedir.
2-         Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı basılı olmak üzere 4 takım dijital (Flash Bellek) dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir.
3-         Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4-         Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden temin edilen ve doğrulama kodu bulunan belgeler kabul edilecek, e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.
5-         Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.
6-         Başvuru yapan adayların evrakları geri iade edilmeyecek, adaylar İlan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir. 7- Batman Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamada iptal etme hakkına sahiptir.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
1-         Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.
2-         Doçent kadrosuna başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
3-         Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

İ.No BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA
1 MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ PETROL İŞLETME DOÇENT 1 1 Doçentliğini Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği veya Maden Mühendisliği alanında almış olmak. Petrokimya ve solvent ekstraksiyon konularında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirmek.
2 MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ PETROL İŞLETME DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Doktorasını Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği veya Maden Mühendisliği alanından almış olmak. Petrokimya ve yapısal eşitlik modellemesi konularında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirmek.
3 MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ PETROL ARAMA DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Doktorasını Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği veya Yerbilimleri alanından almış olmak. Petrol araştırmaları ve tarihi için kullanılabilecek paleontolojojik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verme
yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirmek.
4 BEŞİRİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ MAKİNE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Makine Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Güneş enerjisi konusunda çalışmalar yapmış olmak
5 BEŞİRİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Tekstil Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği konularında çalışmış olmak.
6 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK SERAMİK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Lisansını Seramik ve Heykel Anasanat Dallarında, Yüksek Lisansını Bileşik Sanatlar Anasanat Dalında, Sanatta Yeterlilik çalışmalarını Heykel Anasanat Dalında yapmış olmak.
7 TEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
KİMYA TEKNOLOJİSİ
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
3 1 Kimya alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamış olmak. Elektrokimya ve
Termodinamik alanlarında çalışmaları olmak.
8 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ RAFİNERİ VE PETRO KİMYA TEKNOLOJİLERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Kimya alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamış olmak. Polimer Bilimi ve Kimyasal Kinetik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
9 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YABANCI DİLLER DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 1 Dil veya Filoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak. İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dil Bilimi, Edinbilim gibi konularda çalışmaları
olmak.
10 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Pulmoner Fonksiyonları üzerine çalışma yapmış olmak.
11 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER
TIBBİ LABORATUVAR
TEKNİKLERİ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 4 1 Tıp veya Hemşirelik lisans mezunu olup, Histoloji ve Embriyoloji alanında doktorasını yapmış olmak. Karaciğer yağlanması ve enzim histokimya alanlarında çalışmaları olmak.

 

 

 

 


5 Öğretim Elemanı alımı;

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1-         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-         ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-         Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
4-         Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır. 2021 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.
5-         Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sınav Takvimi

İLAN YAYIM TARİHİ 24.12.2021
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ 24.12.2021
SON BAŞVURU TARİHİ 07.01.2022 (Mesai Bitimi)
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ İLAN TARİHİ 13.01.2022
GİRİŞ SINAVI 18.01.2022
NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇ İLAN TARİHİ 21.01.2022
SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET SİTESİ https://www.batman.edu.tr/

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İlan No Birim Bölüm Anabilim Dalı/ Program Unvan Adet Dr. ALES
Puanı
Yabancı Dil İlanda Aranan Özel Şartlar
2021/15 Rektörlük
(Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörlüğü)
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 3 70 50 Fizik Bölümü Lisans mezunu olup Fizik Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Doktora yapıyor olmak. XRD, FTIR, UV, RAMAN ve FOTORESPONSE cihazlarıyla ilgili sertifikalara sahip olmak.
2021/16 Rektörlük
(Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörlüğü
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 5 70 50 Gıda Mühendisliği Lisans Mezunu olup tezli yüksek lisans yapmış olmak, Gıda Mühendisliği Anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Belgelendirmek şartı ile lisans mezuniyeti sonrası Gıda Mühendisliği alanında en az 2 (iki) yıl iş deneyimine ve HPLC, GC VE FTIR cihazlarıyla ilgili sertifikalara sahip olmak.
2021/17 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Fizyoterapi Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 3 70 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans ve yüksek lisans yapmış olmak. Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapıyor olmak.
Belgelendirmek şartı ile lisans mezuniyetinden sonra Fizyoterapist unvanı ile en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip olmak.
2021/18 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Gıda Teknolojisi Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 7 70 Gıda veya Kimya alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Kiral moleküllerin biyokatalitik dönüşümleri konusunda çalışmaları olmak.
Belgelendirmek şartı ile lisans mezuniyetinden sonra ilgili alanında en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
2021/19 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Halk Bilimi Araştırma Görevlisi 1 7 70 50 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olmak.
Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Türk Halk Edebiyatı’nda doktora yapıyor olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda istenilen belgeler;
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde kuruma ibraz etmeleri gerekir.
1-         Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı-programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu (Akademik Kadro Başvuru Formu) Formun Örneği (https://personel.batman.edu.tr) adresi belgeler kısmında yer almaktadır.
2-         Özgeçmiş,
3-         ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,
4-         Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
5-         Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E- Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır. Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6-         Lisans Transkripti (Mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Adayların transkriptlerinde hem dörtlük/beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde mezun oldukları üniversitenin resmi not sistemini gösteren belge başvuruya eklenecektir.)

7-         Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, 8- Nüfus cüzdan fotokopisi.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1-         Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanda belirtilen başvuru adresine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birime ve süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
2-         Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3-         Aslı veya onaylı sureti istenilen belgelerin tümünün veya herhangi birinin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-         Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
5-         İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, hafızlık belgesi vb.) başvurularına kanıtlayıcı belgeleri eklemeleri zorunludur.
6-         İş Tecrübesi istenen ilanlarda SGK Hizmet dökümü sunulması gerekmektedir. 7- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri

KADRO BİRİMİ BAŞVURU YERİ VE ADRESİ TELEFON NUMARASI ELEKTRONİK POSTA
Fen Edebiyat Fakültesi Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi/
Batı Raman Kampüsü BATMAN
0488 217 40 43 fenedebiyat@batman.edu.tr
Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu /Merkez Kampüsü BATMAN
0488 217 40 40 tbmyo@batman.edu.tr
Rektörlük Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı / Batı Raman Kampüsü BATMAN 0488 217 38 81 personel@batman.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı /
Merkez Kampüs BATMAN
0488 217 36 75 shmy@batman.edu.tr

 

 

 

 

 

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 24.12.2021
  • Başvurular 07/01/2022 tarihinde sona erecektir.

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.

Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL