İş İlanları Genel Güncel

Bingöl Üniversitesi Kpss 55 ile Sözleşmeli Personel Alacak

Bingöl Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada birimlerine 38 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu..

Bingöl Üniversitesi Kpss 55 ile Sözleşmeli Personel Alacak

Bingöl Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada birimlerine 38 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 

GENEL ŞARTLAR:

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3.Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.
4.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
6.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME VE BAŞVURU ADRESİ

İlan Yayım Tarihi : 01.04.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi : 01.04.2022
Son Başvuru Tarihi : 15.04.2022 (Mesai Bitimine Kadar)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 29.04.2022
Ön Değerlendirme Sonucuna İtiraz : 05-13.05.2022
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 20.05.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.bingol.edu.tr/
Başvuru Adresi : Selahaddin-i Eyyübi Mah. Üniversite Cad No:1 Merkez/Bingöl
* Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Başvuru Adresi

Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “Selahaddin-i Eyyübi Mah. Üniversite Cad No:1 Merkez/Bingöl” adresine evraklarını gönderecektir.

İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu,( https://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/basvuru-ilk-ve-yeniden-atama-formlari/ )
2. 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
3. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
4. Nüfus Cüzdan Sureti.(e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5. Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvurular için Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ve Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi
8. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvurular için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
9. Sürücü belgesi istenilen ilana başvurular için sürücü belgesinin fotokopisi
10. Sertifika istenilen ilanlara başvurular için istenilen sertifika belgesinin fotokopisi

Önemli Notlar:
1- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
2- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
3- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
4- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
6- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2- Her unvan için asıl aday sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, sözleşme imzalanmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
3- KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
5- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
7- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL