İş İlanları Güncel

Boğaziçi Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak 2021

Boğaziçi Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak 2021 Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada birimlerine 25 sözleşmeli personel alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro..

Boğaziçi Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak 2021

Boğaziçi Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak 2021

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada birimlerine 25 sözleşmeli personel alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama;

 

Üniversitemiz  birimlerinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4.  maddesinin  (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca; İstihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

KADRO SAYISI 25 (18 Erkek / 7 Kadın olmak üzere)
UNVAN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
ARANAN NİTELİKLER
*  İlgili  Yüksekokulların  Özel  Güvenlik  ve  Koruma,  Savunma  ve  Güvenlik,  Güvenlik, Kamu  Güvenlik  ve  Asayişin  Sağlanması,    Güvenlik  ve  Koruma  ön  lisans  programlarından birinden mezun olmak.
* 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak.1. GENEL ŞARTLAR
*   Başvuracak   adaylarda   yukarıda   belirtilen   özel   şartlar   ile   657   sayılı   Kanunun
48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
* 01.07.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.07.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
* Erkek  adaylarda  170  cm den  kısa  olmamak  ve  boy uzunluğunun  cm cinsinden  son  2
rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.
* Bayan  adaylarda 165  cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun  cm cinsinden  son  2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla 13 den az olmaması.
*  Son  başvuru  tarihi  itibarıyla  geçerlilik  süresi  dolmamış  silahlı/silahsız  özel  güvenlik görevlisi  kimlik  kartına  sahip  olmak,  (Asıl  listeye  giren  adayların  atama  için  bu  belgeyi  ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
*  Başvuracak  adayların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  anılan  kanun  ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,
* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
* Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi
3.   Diploma   veya   Mezuniyet   Belgesinin   onaylı   fotokopisi   (e-Devlet   Çıktısı   Kabul
Edilecektir.)
4. 1 Adet fotoğraf
5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
* Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete ‘de yayım tarihinden itibaren 15   gün   içinde   yukarıdaki   belgeleri   tamamlamak   suretiyle;   Üniversitemiz   Personel   Daire Başkanlığına  şahsen  müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Posta  ile  yapılan  müracaatlar  kabul edilmeyecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi   : 14.07.2021
Son Başvuru Tarihi             : 03.08.2021 mesai bitimine kadar.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
*  Başvuru  tarihinden  sonra  yapılan  müracaatlar  ile  istenilen  belgeleri  eksik  getiren  ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
* Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle  başarılı  adayların  isim  listesi  www.boun.edu.tr  adresinden  ilan  edilecektir.  Kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazanan adaylar sırasıyla çağırılacaktır.
*  Atanmaya  hak  kazanan  adayların,  sonuçların  ilan  edilmesinden  itibaren  5  iş  günü içerisinde  istenilen   belgeler   ile  Boğaziçi   Üniversitesi   Personel   Daire  Başkanlığı’na  şahsen müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Bu  süre  içerisinde  istenilen  belgeleri  teslim  etmeyen  veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
* İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya  da  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenler  ile  istenilen  şartlardan  herhangi  birini  taşımadığı sonradan  anlaşılanların  sözleşmeleri  yapılmış  ise  derhal  fesih  edilecek,  haklarında  yasal  işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. İlanen duyurulur.

Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34342 Bebek/İstanbul Tel: 0212 359 4991

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 14 Temmuz 2021
Başvuru Tarihi :  03.08.2021 (mesai bitimine kadar)

NOT;

Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL