Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Yayınlama: 05.10.2022
Düzenleme: 05.10.2022 17:32
234
A+
A-

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yapılan açıklamada bünyesine 54 (ellidört) adet sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Kontenjan Dağılımı Nedir?

  • 9 Büro personeli,
  • 18 Destek Personeli,
  • 19 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
  • 3 Tekniker,
  • 1 Teknisyen,
  • 1 Hemşire,
  • 1 Sağlık Teknikeri,
  • 1 Çözümleyici Sistem Programcısı,
  • 1 Programcı,

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak ve göreve başlamasına engel hali bulunmamak,
2) 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
3) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanına, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanına ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanına sahip olmak, Tüm KPSS puan türlerinden 50 ve üzeri puan almış olmak.
4) Başvurulacak unvanın aranan nitelikler ile Genel ve Özel Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak,
5) İlan edilen unvanlarda aranan niteliklerdeki; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere ilan başvuru tarihinin son günü itibarıyla sahip olmak.
6) Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,
7) Başvuru Tarihinin son günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
10) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
11) Adaylarla atanmaya hak kazanmaları halinde hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
12) “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
13) Başvuran adaylar Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ihtiyaç bulunan birimlerinde ve ilçelerinde görevlendirilecektir.
14) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
1) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesindeki şartları taşımak.
2) Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak. (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.)
4) Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
5) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
6) Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.
7) Erkek adaylar için en az 170 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakamına göre (+ -) 15 Kg. ağırlığa sahip olmak ve bunu sağlık kurumlarından belgelendirmek. (örneğin 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’dan fazla, 70-15= 55’ten az olmaması gerekmektedir.)
8) Bayan adaylar için en az 160 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakamına göre (+ -) 15 Kg. ağırlığa sahip olmak ve bunu sağlık kurumlarından belgelendirmek. (örneğin 160 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75’dan fazla, 60-15= 45’ten az olmaması gerekmektedir.)
9) Koruma ve Güvenlik Görevlisi İlanı için (Erkek-Bayan) boy, kilo ve boy-kilo endeksini gösterir Sağlık Kuruluşu onaylı sağlık raporu başvuru esnasında ibraz edilecektir.

DESTEK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
1) Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.)
2) Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.
3) Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı birimlerinde temizlik (sınıf, ofis, toplantı salonu, laboratuvar, ortak alan, tuvalet, park, bahçe, yol, kaldırım ve çevrenin temizliği), dış alan çevre bakımı (çiçek dikimi, ağaç dikimi çalı ve otların budanması, bahçelerin ve yeşil alanların bakımı, çimlerin biçilmesi, sulanması), yük taşıma (masa, sıra, dolap, büro malzemesi, kırtasiye, demirbaş), yük indirme ve bindirme ile idarenin vereceği diğer görevlerde
çalıştırılacaktır.
4) Bu pozisyonda idarenin ihtiyaç duyması durumunda vardiya sistemi uygulanır.
5) Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il merkezi ve ilçelerdeki birimlerde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Temizlik Birimine bağlı olarak görevlendirilecektir.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Öğrenim belgesi fotokopisi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,
4- 1 adet fotoğraf,
5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika ve sağlık raporu vb. istenmiş ise fotokopisi.

 

İLANIN TAM METNİ

 

BAŞVURU TARİHİ VE SÜRESİ

Başvurular 23 Eylül ile  7 Ekim 2022 tarihleri arasında başvuruların gerçekleştirilmesi gereklidir. Başvurular sadece istenen belgeleri le birlikte şahsen gerçekleştirilecektir.

 

 

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.