Burdur MAKÜ Öğretim Üyesi Alacak

Burdur MAKÜ Öğretim Üyesi Alacak
Yayınlama: 24.04.2022
31
A+
A-

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yapılan açıklamada birimlerine 48 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama;

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri ve yayın listesi Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;
Doçent kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi ve yayın listesi ile birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;
Dr. Öğr. Üyesi kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlilik belgesi ve yayın listesi ile birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, ilgili birime;

GENEL AÇIKLAMALAR
–           Yönergemizin ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil puanlarını gösterir belgeyi müracaat dosyasına ekleyeceklerdir.
–           Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
–           Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
–           Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)
–           Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
–           Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, başvuru dilekçesi Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.
 
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 11.04.2022
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 26.04.2022 (mesai saati bitimi itibariyle)
İlana müracaat edecek adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuracaklardır.
 

BİRİMİ/ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/
PROGRAMI
UNVANI TAHSİS EDİLEN KADRO
DERECESİ ADEDİ NİTELİKLERİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini çocuk gelişimi alanından almış, erken çocuklukta sosyal beceriler ve değerler eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 Fizik Eğitimi alanında Doçentliğini almış, Kavramsal Fizik öğretimi, elektrik ve mekanik konularında çalışmalar yapmış olmak.
Matematik ve Fen Bilimleri Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Fizik Eğitimi alanında almış ve temel astronomi kavramlarının öğretimi üzerine çalışmaları bulunmak.
Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doçentliğini almış, Gestalt Terapi alanında çalışma yapmış olmak.
Matematik ve Fen Bilimleri Matematik Eğitimi Profesör 1 1 Matematik eğitiminde doçentliğini almış, matematiksel modelleme ve bilgisayar destekli matematik eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Doçent 1 1 Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış, mühendislik eğitimi ve eğitimde teknoloji kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
Matematik ve Fen Bilimleri Fen Bilgisi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İnformal öğretmen yetiştirme ve bilimsel okuryazarlık üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Sınıf Eğitimi alanında doktora yapmış, İlkokul Matematik Öğretimi ve ilkokul öğrencilerinde işlem hataları üzerine çalışmaları bulunmak.
Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış, Hizmet öncesi öğretmen yetiştirme, Bologna süreci ve boyutları ile ilgili çalışmaları olmak.
Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında Doktora yapmış, test eşitleme ve meta-analiz konularında çalışmaları bulunmak.
Matematik ve Fen Bilimleri Matematik Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İlköğretim Bölümünde doktora yapmış, Matematik eğitiminde problem kurma ve öğretim programlarında topoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktora Eğitimini Müzik Eğitimi alanında yapmış, Piyano Eğitimi ve Piyano Eşlik alanında çalışmalar yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Veterinerlik Gıda Hijyeni ve
Teknolojisi
Profesör 1 1 Zoonozlar ve antibiyotik kalıntıları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Klinik Bilimler Veterinerlik Cerrahisi Doçent 1 1 Doçentliğini Veteriner Cerrahisi alanında almış, ortopedik deformite cerrahisinde çalışmalar yapmış olmak.
Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Histoloji ve Embriyoloji Doçent 1 1 Doçentliğini Veteriner Histoloji ve Embriyoloji alanında almış, preimplantasyon dönemi embriyo gelişimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Topoloji Profesör 1 1 Doçentliğini Matematik alanında almış, Dokusal Kaba Küme Teorisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Doçent 1 1 Sosyoloji alanında doçentliğini almış, afet sosyolojisi, afet ve sosyal değişme alanında çalışmalar yapmış olmak.
Biyoloji Genel Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Biyoloji alanında doktora yapmış, sincaplarda hibernasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Biyoloji Hidrobiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Krustase taksonomisi ve ileri görüntüleme tekniklerini çalışmış olmak.
Kimya Anorganik Kimya Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Siklomatriks polifosfazenler ve uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Arkeoloji Prehistorya Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını alanında yapmış, Prehistorik Dönem yontmataş alet teknolojisi üzerine çalışmaları olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Afet Yönetimi Anabilim dalında doktora yapmış, Afet Direnci alanında çalışmalar yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Spor Yöneticiliği Spor Yönetimi Bilimleri Profesör 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış, Spor Kulüplerinin Finansmanı ve Spor Turizmi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Sporda Psikososyal Alanlar Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış, Spor Sosyolojisi ve yapılandırmacı eğitim konularında çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Temel İslam Bilimleri Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış, erken dönem mushaflar üzerine çalışmış olmak.
Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış, Klasik dönem Arap diline ait morfoloji ve syntax konularında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Sağlık Yönetimi Sağlık Kurulumlarında Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 Muhasebe alanında doçentliğini almış, finansal raporlama, muhasebe standartları ve yalın maliyetleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 Muhasebe alanında doçentliğini almış, entegre raporlama ve stok konularında çalışmalar yapmış olmak.
Maliye Bütçe ve Mali Planlama Doçent 1 1 Muhasebe alanında doçentliğini almış, muhasebe standartları ve mali performans alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal Hizmet Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış, yaşlılık ve sosyal güvenlik konularında çalışmalar yapmış olmak.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış, kültürel sermaye ve eğitim ilişkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Finans ve Bankacılık Sermaye Piyasası ve Borsa Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İşletme alanında doktora yapmış, piyasa etkinliği ve finansal okuryazarlık konularında çalışmalar yapmış olmak.
BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kişilerarası İletişim Doçent 1 1 Doçentliğini yönetim ve strateji alanında almış, kuşaklarla iletişim ve çatışma yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Profesör 1 1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış, blokzincir, sanal gerçeklik ve yapay zeka konularında çalışmalar yapmış
olmak.
İnşaat Mühendisliği Geoteknik Doçent 1 1 Yeraltısuyu modellemesi ve coğrafi bilgi sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
Makine Mühendisliği Konstrüksiyon-
İmalat
Doçent 1 1 Kompozitler ve elektromanyetik kalkanlama alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mimarlık Bina Bilgisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Mimarlık alanında yapmış, özel mülkiyetli kamusal açık alanlar, sanal gerçeklik teknolojisi ve sürdürülebilirlik üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Elektrik- Elektronik Mühendisliği Elektrik Makinaları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış, asenkron motor arıza tespiti konularında çalışmalar yapmış olmak.
Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış, metasezgisel algoritmalar ile yer seçimi ve araç rotalama problemi konularında çalışmalar yapmış olmak.
BUCAK TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 2 2 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak.
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış, Derin Öğrenme ve Medikal Görüntü Analizi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış, Sanal Gerçeklik destekli simülatörler ve derin öğrenme üzerine çalışmalar yapmış olmak.
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve FinansYönetimi Doçent 1 1 Doçentliğini muhasebe alanında almış, sürdürülebilirlik raporları ve adli muhasebe konularında çalışmalar yapmış olmak.
Muhasebe ve Finansal Yönetim Muhasebe ve FinansYönetimi Dr. Öğr. Üyesi 2 1 İşletme anabilim dalında doktora yapmış, entelektüel sermaye ve finansal risk toleransı konularında çalışmalar yapmış olmak.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Doktorasını Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında almış, Gastronomi tarihi ve moleküler gastronomi konularında çalışma yapmış olmak.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Doktorasını Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında almış, Gıda alerjileri ve gastronomi eğitimi konularında çalışma yapmış olmak.
BUCAK EMİN GÜLMEZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektronik ve Otomasyon Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış, Mikrodalga Düzlemsel İletim Hatları ve Bulanık Modelleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 
 
 

NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.
Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.
 

Bizi Buralardan Takip Ediniz;

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.