Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; Teknisyen, Büro Personeli, Temizlik ve Güvenlik Personeli Alacak 2021

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; Teknisyen, Büro Personeli, Temizlik ve Güvenlik Personeli Alacak 2021
Yayınlama: 29.11.2021
56
A+
A-

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; Teknisyen, Büro Personeli, Temizlik ve Güvenlik Personeli Alacak 2021

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 21 sözleşmeli kamu personeli alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 21 (yirmibir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sıra
No
Kadro
Unvanı
AdetMezuniyetKPSS
Puan Türü
Aranan Nitelikler
1Büro Personeli1ÖnlisansKPSS (P93) 2020– Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak. KPSS’den en az 70 puan almış olmak
2Büro Personeli1ÖnlisansKPSS (P93) 2020Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarından birinden mezun olmak. KPSS’den en az 70 puan almış olmak.
3Teknisyen1ÖnlisansKPSS (P93) 2020Süt ve Ürünleri Teknolojileri önlisans bölümü mezunu olmak. Süt Ürünleri ve Teknolojileri alanında istihdam edilecektir. KPSS’den en az 60 puan almış olmak Önlisans mezuniyetinden sonra alanında 5 yıl çalışmış Olmak ve bunu SGK dökümü ve çalıştığı kurum/ Kurumlardan alınacak onaylı belgeyle
belgelendirmek.
4Teknisyen1ÖnlisansKPSS (P93) 2020Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarından birinden mezun olmak. Diş Hekimliği alanındaki laboratuvar faaliyetlerinde ve diş protez alanında çalıştırılmak üzere istihdam edilecektir. KPSS’den en az 60 puan almış olmak, Önlisans mezuniyetinden sonra 2 (iki) yıl süreyle porselen kuron ve köprüler üzerinde çalışmış olmak ve bunu SGK dökümü ve çalıştığı resmi kurum veya özel diş laboratuvarlarından alınacak onaylı belgeyle ispat etmek.
5Teknisyen1ÖnlisansKPSS (P93) 2020Radyoloji, Tıbbi görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından birinden mezun olmak. Klinik eğitim faaliyetlerinde ve Radyoloji alanında çalıştırılmak üzere, KPSS’den en az 60 puan almış olmak, Önlisans mezuniyetinden sonra alanında 2 yıl çalışmış Olmak ve bunu SGK dökümü ve çalıştığı kurum/ Kurumlardan alınacak
onaylı belgeyle belgelendirmek.
6Destek Personeli (Temizlik )12OrtaöğretimKPSS (P94) 2020Ortaöğretim (Lise ve dengi) Okulu mezunu olmak. İşyerinin bürolarında ve açık alanlarında temizlik, hizmetlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS’den en az
70 puan almış olmak,
7Koruma Güvenlik Görevlisi4
(Erkek- Bayan)
Ön lisansKPSS (P93) 2020Güvenlik ve Koruma önlisans programlarından mezun olmak veya herhangi bir önlisans programından mezun olup 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek. 2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. Son başvuru tarihi itibarı ile 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak. Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. Kadın adaylarda 165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla, 13 den az olmamak. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. ve 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek. Askerliğini yapmış olmak (Erkek adaylar için) Nöbet usulü
çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

A- GENEL ŞARTLAR
1) Türk vatandaşı olmak
2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
4) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, d dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihal eye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
f) Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.

5) Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı – Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
8) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre ilgili kişinin araştırma sonucu olumlu olmak.
10) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir.
B. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
1) Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmadığını belgelendirmek.
3) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, MEB veya alındığı Üniversite onaylı, ilgili sertifikalara sahip olmak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS (B) grubu alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
C. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),
2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
3) Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
4) 2020 KPSS (B) Grubu sınav sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
5) Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
6) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),
7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu (Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış olmak.)
8) Nitelikler alanında istenen sertifikalar,
9) Onaylı Hizmet/ Mesleki Tecrübe Belgesi; Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/ Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi gerekmektedir.
D. BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI
1) Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde www.mehmetakif.edu.tr internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 19.11.2021 / 03.12.2021 (dâhil) tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (İstiklal yerleşkesi içerisindedir.) adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular, ilan şartlarına uygun olmayan başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Posta yoluyla yapılan başvurularda postanın en geç başvurunun son günü mesai bitimine kadar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.)
NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Başvuru süresi sonunda başvuru evrakları ilgili komisyonca incelenecektir.
2) Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki unvan için yapılan başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3) Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
E. SONUÇ
1) Tüm başvurular ilgili alanların 2020 KPSS (B) grubu puanlarına göre değerlendirilecektir.
2) KPSS puanı aynı olan adaylar olması durumunda, diploma tarihi itibarı ile önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday değerlendirmeye alınacaktır.
3) Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 5 (beş) iş günü içerisinde web sayfamızda duyurulacaktır.
4) Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5) Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi www.mehmetakif.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.
6) Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.
7) Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
8) Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
9) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
10) Yerleşmeye hak kazanan adaylarla arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.
11) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru Başlangıç : 19.11.2021
Başvuru Bitiş : 03.12.2021 (Mesai Bitimi)
Başvuru Adresi : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Değirmenler Mah. Cevat sayılı Bulvarı 120/9 Rektörlük B Blok BURDUR Tel: 0248 213 1082
 

NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.
Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.