Büyükşehir Belediyesi Memur Alım Başvuruları Başladı! Şartlar ve Detaylar ?

Büyükşehir Belediyesi Memur Alım Başvuruları Başladı! Şartlar ve Detaylar ?
Yayınlama: 08.04.2022
28
A+
A-

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada birimlerine 75 zabıta memuru alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 kişilik kadro ile Ön Lisans Mezunu adaylar içerisinden Zabıta Memuru alımı yapılacak. Alımlar KPSS Puanı ile gerçekleştirilecek olup en az 70 puana sahip olan adayların başvurusu alınacak. Kpssde En yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana göre yapılacak sıralama ile değerlendirme gerçekleştirilecek.

 

Başvuru Ekranı Açıldı!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başvuruları sadece Elektronik ortamda yapılacak. Adaylar ilgili istenen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını Elektronik platformda gerçekleştirecek. Başvurular 4 Nisan 2022 tarihi ile başlamış olup en geç 8 Nisan 2022 tarihine kadar başvuru yapılacaktır. Adaylar başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte haber sonundaki başvuru ekranında gerçekleştirecekler.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel
şartlara sahip olmaları gerekmektedir:
● Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartları taşımak.
 BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
● İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak
ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
● 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına
başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden
fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri
Belediyemizce yapılacaktır.
● Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
● 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.diyarbakir.bel.tr/ adresi üzerinden elektronik
ortamda başvuru yaparak başvuru formunu imzalamak üzere indirecek ve aşağıdaki belgeleri
ekleyeceklerdir:
● Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya e-devletten alınan barkodlu çıktısı (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
● 2 adet fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak),

 
BAŞVURU KILAVUZU
BAŞVURU EKRANII
 
 
 

Bizi Buralardan Takip Ediniz;

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.