Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma Uzman Yardımcısı Alım Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma Uzman Yardımcısı Alım Duyurusu
Yayınlama: 17.10.2021
132
A+
A-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma Uzman Yardımcısı Alım Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapılan açıklamada birimlerine 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8’inci kadro dereceli 125 (yüz yirmi beş) çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacaktır.
GrupÖğrenim DallarıAtama Yapılacak Kadro SayısıPuan TürleriYabancı Dil Sınav Puanı
1. GrupÜniversitelerin Hukuk Fakültelerinin Hukuk programlarından mezun olmak15KPSS P4
2. GrupÜniversitelerin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler programlarından mezun olmak35KPSS P18 KPSS P23 KPSS P28 KPSS P48
3. GrupÜniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programlarından mezun olmak50KPSS P39
4. GrupÜniversitelerin İnşaat Mühendisliği programlarından mezun olmak5KPSS P3
5. GrupÜniversitelerin İstatistik programlarından mezun olmak5KPSS P12
6. GrupÜniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi / Hukuk Fakültelerinden mezun olmak4KPSS P9 KPSS P11 KPSS P18 KPSS P23 KPSS P34 KPSS P39 KPSS P42
KPSS P48
İngilizce En az 80 (B Düzeyi)
7. GrupÜniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi / Hukuk Fakültelerinden veya Almanca, Almanca Mütercim ve Tercümanlık, Almanca Öğretmenliği, Çeviribilim (Almanca) Mütercim- Tercümanlık (Almanca), Alman Dili Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Kültürü, Filoloji-Alman
Dili ve Edebiyatı programlarından mezun olmak
4KPSS P3Almanca En az 70 (C Düzeyi)
8. GrupÜniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi / Hukuk Fakültelerinden veya Fransız Dili Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransız Edebiyatı, Fransızca, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Fransızca Öğretmenliği, Mütercim-
Tercümanlık (Fransızca) programlarından mezun olmak
3KPSS P3Fransızca En az 70 (C Düzeyi)
9. GrupÜniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi / Hukuk Fakültelerinden veya İlahiyat, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim ve Tercümanlık, Arapça Öğretmenliği, Mütercim- Tercümanlık (Arapça) programlarından ya da eğitim dili
Arapça olan programlarından mezun olmak
2KPSS P3Arapça En az 70 (C Düzeyi)
10. GrupÜniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi / Hukuk Fakültelerinden veya Rus Dili ve Edebiyatı, Rusça Mütercim Tercümanlık ya da Mütercim-Tercümanlık (Rusça), Rus Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Rusça
Mütercim Tercümanlık programlarından mezun olmak
2KPSS P3Rusça En az 70 (C Düzeyi)
TOPLAM125

Giriş Sınavına Katılma Şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
3- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
4- 2021 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
5- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1- Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.
2- Eğitim dilinin Arapça olduğuna ilişkin öğrenim kurumlarından alınacak belge (İlgili gruba başvuracak adaylar için).
3- Yabancı dil belgesi (Tabloda yabancı dil sınav puanı belirtilen gruplara başvuracak adaylar için).
4- Özgeçmiş.
Başvuru Tarihi ve Yeri
1- Adaylar başvurularını 12 Ekim (10:00) – 7 Kasım 2021 (23:59) tarihleri arasında eDevlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlık internet adresinde (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilk başvuru tarihi itibarıyla yer alacaktır.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvuru Sonuçlarının Duyurulması
2020 veya 2021 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağırılacaktır.
Sınav Tarihi ve Yeri
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sınavın Şekli ve Konuları
1- Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.
2- Sözlü sınava ilişkin konu başlıkları başvuru esnasındaki ilanda yer alacaktır.
Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması
1- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekir.
2- Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacaktır. Adayların sözlü sınav puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
3- Sınav komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday tespit edilecektir.
4- Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5- Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Diğer Hususlar
1- Bakanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2- Sınav ve sonuçları ile ilgili Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) Kariyer Kapısı İşe Alım platformunda (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
4- Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuruda bulunabileceklerdir.
5- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını, Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
İlan Takvimi;
• İlan Tarihi: 08.10.2021
  • Son Başvuru; 7 Kasım 2021
NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.