Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 38 Akademisyen Alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 38 Akademisyen Alacak
Yayınlama: 16.09.2021
61
A+
A-

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 38 Akademisyen Alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 38 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DER.AÇIKLAMA
1İŞLETMEMUHASEBE VE
FİNANSMAN
11Doçentlik unvanını Finans alanında almış olmak. Küresel Kriz ve uluslararası parasal sistem konularında
çalışmaları olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DER.AÇIKLAMA
2KLİNİK BİLİMLERPROTETİK DİŞ
TEDAVİSİ
11Protetik Diş Tedavisi alanında Doktora/Uzmanlık yapmış olmak. Zirkonya dayanımı, ER Cr YSGG laser ve
fiber postlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
3KLİNİK BİLİMLERRESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ11Uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak. Diş hekimliğinde obezite ve morbid obezite üzerine klinik çalışma yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DER.AÇIKLAMA
4MATEMATİK VE FEN
BİL. EĞİTİMİ
KİMYA EĞİTİMİ11Kimya eğitimi alanında Çevre ve Enerji Konuları ile Kimya alanında Polimer konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
5ARKEOLOJİKLASİK ARKEOLOJİ1Doçentlik unvanını Arkeoloji alanında almış olmak. Numismatik konusunda çalışmalar yapmış olmak.
6BİYOLOJİTEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİK.1Doçentlik unvanını Bakteriyoloji alanında almış olmak. Su kirliliği, Antimikrobiyal aktivite, Sürüngen Mikrobiyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
7BİYOLOJİTEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİK.11Doçentliğini Biyoloji bilim dalından almış ve Adli Mikrobiyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak
8DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARIJAPON DİLİ VE EDEBİYATI11Doktorasını Japon Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olup, Dilbilimi bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Japon Sözlükleri ve Sözlükbilim alanında çalışmalar yapmış olmak.
9TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITÜRK HALK EDEBİYATI1Doçentliğini Türk halk bilimi alanından almış olmak. Alevilik-Bektaşilik kültürü ve kadın folkloru alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
10TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITÜRK HALK EDEBİYATI1Ahmet Yesevî tasavvuf ekolü ve Anadolu mutasavvıfları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Popüler kültür ve tüketim kültürü konusunda çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANASANAT DALIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
11TEKSTİL VE MODA TASARIMITEKSTİL VE MODA TASARIMI11Moda Tasarımı Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Kadın modasında Batılılaşma ve inanç ile Osmanlı kadın modası konularında çalışma yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
12TEMEL İSLAM BİLİMLERİTEFSİR11İbn Hazm ve Sahabe tefsiri üzerine çalışma yapmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
13GAZETECİLİKYAYINCILIK YÖNETİMİ11Plastik Sanatlar (Fotoğraf Sanat Alanı) alanında Doçent Unvanını almış olmak. Fotojurnalizm konusu hakkında çalışması olmak.
14RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMASİNEMA11Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında doçent unvanı almış olmak. Alman sineması, sesli betimleme ve medya pedagojisi üzerine çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
15BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR BİLİMLERİ11Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak. Doğal Dil İşleme ve Görüntü İşleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.
16ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
1Optik ve optoelektronik konularında bilimsel projeler yapmış olmak ve ferroelektrik malzemelerin faz
geçişleri konusunda uluslararası indeksli yayınları olmak.
17MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİS.MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİS.1Doçentliğini malzeme ve metalürji mühendisliği bilim dalında almış olmak. Biyomalzemeler ve korozyon
konularında uluslararası indeksli yayınlar yapmış olmak. Biyomalzemeler konusunda bilimsel proje (TÜBİTAK, Bakanlık) yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DER.AÇIKLAMA
18İŞLETMEMUHASEBE VE
FİNANSMAN
11Muhasebe ve finansman alanında doktora yapmış olmak. Kurumsal finansman, belirsizlik, hisse senedi
getirileri ve finansal raporlama alanlarında çalışmaları olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DER.AÇIKLAMA
19ANTRENÖRLÜK
EĞİTİMİ
HAREKET VE
ANTREMAN BİLİM.
11Serebral Palsili Bireylerde Egzersizin Etkisi ve Hipokinetik Hastalıklar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DER.AÇIKLAMA
20CERRAHİ TIP BİLİMLERİÇOCUK CERRAHİSİ11Çocuk Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak.
21CERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖZ HASTALIKLARI11Tıpta Uzmanlığını Göz Hastalıkları alanında yapmış olmak. Fundus fotoğraflaması ile retina hastalıkları ve risk faktörleri konusunda araştırmalar yapmış olmak. Göz içi basıncı, oküler yüzey ve oküler allerji
konusunda çalışmaları bulunmak.
22CERRAHİ TIP BİLİMLERİTIBBİ PATOLOJİ11Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Patoloji alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. Floresan in situ fibridizasyon ve polimer zincir reaksiyonu yöntemleri ile moleküler çalışmalar yapmış olmak. Baş boyun ve
gilial tümörler alanında çalışma yapmış olmak.
23DAHİLİ TIP BİLİMLERİAİLE HEKİMLİĞİ11Aile hekimliği uzmanı olmak ve aşı karşıtlığı alanında araştırması bulunmak.
24DAHİLİ TIP BİLİMLERİDERİ VE ZÜHREVİ
HASTALIKLAR
11Deri tümörleri ve alerjik kontakt dermatit konularında çalışma yapmış olmak.
25DAHİLİ TIP BİLİMLERİENFEKSİYON HAS.VE KLİN.MİK.11Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak. Anaerobik bakteriyoloji viral hepatit ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
26DAHİLİ TIP BİLİMLERİENFEKSİYON HAS.VE
KLİN.MİK.
11Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak. Osteomyelit, kistik ekinokok ve hepatit C
enfeksiyonları alanında çalışması olmak.
27DAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI11İç hastalıkları uzmanı olmak. Tiroidit ve diyabetes mellitus konusunda çalışma yapmış olmak.
28DAHİLİ TIP BİLİMLERİNÖROLOJİ11Nöroloji alanında Doçent olmak, Hareket bozuklukları ve kognitif nöroloji alanında çalışma yapmış olmak.
29DAHİLİ TIP BİLİMLERİTIBBİ FARMAKOLOJİ11Tıp fakültesi mezunu, Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak ve klinik araştırmalar alanında çalışma yapmış
olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DER.AÇIKLAMA
30TURİZM İŞLETMECİLİĞİTURİZM İŞLETMECİLİĞİ1Turizm bilim alanından Doçent unvanı almış olmak. Turizm ve Kent kimliği, Yetenek yönetim ve duygusal emek alanlarında çalışmaları olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR.
ÜYESİ
DER.AÇIKLAMA
31BAHÇE BİTKİLERİMEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI11Ilıman iklim meyve türlerinde anaçların uçucu aroma bileşikleri üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
İLAN NOBÖLÜMANASANAT DALIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
32MÜZİKSES11Sanatta yeterlik çalışmasını gitar sanat dalı üzerine yapmış olmak, gitar ve eşlik alanında çalışmaları olmak.
BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NOBÖLÜMPROGRAMIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
33ÇOCUK BAKIMI VE
GENÇLİK HİZ.
ÇOCUK GELİŞİMİ11Fen bilgisi eğitiminde doktora yapmış olup, yaratıcı problem çözme, analoji, anlam oluşturma, üstbilişsel
stratejilerle destekli öğretim ve öğretim teknolojilerinin kullanılması konularında çalışmalar yapmış olmak.
34YÖNETİM VE
ORGANİZASYON
SPOR YÖNETİMİ11Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Fiziksel uygunluk, fiziksel aktivite,
otofaji ve yaşlılar üzerine çalışma yapmış olmak.
ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NOBÖLÜMPROGRAMIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
35ELEKTRİK VE ENERJİELEKTRİK
EN.ÜRET.,İLE.VE DAĞ.
11Basınç Salınımlı Adsorpsiyon (PSA) döngüsü yöntemi ile çöp gazından metan saflaştırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NOBÖLÜMPROGRAMIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
36ECZANE HİZMETLERİECZANE HİZMETLERİ11Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak. Kişiye Özel İlaç Tedavisi, Akılcı İlaç Kullanımı ve Bireyselleştirilmiş Tıp alanlarında çalışma yapıyor olmak. Biyolojik materyallerde kromatografik yöntemlerle ilaç ve madde analizi yapabiliyor olmak.
ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NOBÖLÜMPROGRAMIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
37ÇOCUK BAKIMI VE
GENÇLİK HİZ.
ÇOCUK GELİŞİMİ11Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora yapmış olmak. Sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları, okul
zorbalığı, okula bağlanma ve çok kültürlülük üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NOBÖLÜMPROGRAMIPROF.DOÇ.DER.DR.ÖĞR. ÜYESİDER.AÇIKLAMA
38İNŞAATİNŞAAT TEKNOLOJİSİ11İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Hidrolik Bilim Dalı’nda Doktora yapmış olmak ve Temas Tankları üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)
1. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile yayınlarını, Doçentlik Belgelerini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.
2. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile yayınlarını, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların başvuracakları Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.
3. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.
4. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
7. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir

 
 

İlan Takvimi;
İlan Tarihi : 14.09.2021
  • Son Başvuru Tarihi: 27.09.2021
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.