Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 74 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 74 Öğretim Üyesi Alımı Olacak
Yayınlama: 28.05.2021
45
A+
A-

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 74 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 74 öğretim üyesi alım yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

 

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
1EKONOMETRİYÖNEYLEM1Sağlık Harcamaları, Döviz Kuru, Panel Veri Analizi, Feder- Ram Modeli alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
2İKTİSATİKTİSAT TEORİSİ1Makro İktisat alanında Doçent unvanını almış olmak. Ekonomik ve Politik Risk, Politik İstikrar ve Küreselleşme
alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
3SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİYETİŞTİRİCİLİK1Su Ürünleri Fakültesi mezunu olmak. Makro Alg Biyoteknolojisi ve Makro Alg Yetiştiriciliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
4EĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİ1Kapsayıcı ve kaynaştırma eğitimi ile yönetsel etkililik
konularında çalışmalar yapmış olmak.
5MATEMATİK VE
FEN BİL.EĞİTİMİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ1Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak. STEM
eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
6TÜRKÇE VE
SOSYAL BİL.EĞİTİMİ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ11Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim alanında almış olmak. Cumhuriyet Tarihi alanında ve Çanakkale
Savaşları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
7TÜRKÇE VE SOSYAL
BİL.EĞİTİMİ
TÜRKÇE EĞİTİMİ1Çağdaş Türk Lehçeleri ve Türk Dili grameri alanlarında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.
8YABANCI DİLLER EĞİTİMİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ11Doçentliğini Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce) bilim alanında almış olmak. Çocuklara İngilizce Öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
9FİZİKATOM VE MOLEKÜL
FİZİĞİ
11Langmuir-Blodgett ince film yöntemiyle gaz sensörü üretimi
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
10KİMYAANORGANİK KİMYA1Doçentliğini Anorganik Kimya alanında almış olup, schiff bazlarının sensör özellikleri ve biyolojik aktiviteleri konularinda
çalışmalar yapmış olmak.
11MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GEN.MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ1Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak. İnflamasyon ve nöroinflamasyona karşı ilaç öncü bileşikler belirleme ve
geliştirme üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
12TARİHTÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ1Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. Askeri tarih, Atatürkçü düşünce sistemi ve Türkiye’de genel seçimler konularında çalışmalar
yapmış olmak.
13TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
ESKİ TÜRK DİLİ11Kıpçak ve Çağatay Türkçesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
14TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
YENİ TÜRK
EDEBİYATI
11Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olup, eleştiri
ve Türk tiyatrosuna dair çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANASANAT DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
15RESİMRESİM1Sanatta Yeterliliğini ve doçentlik unvanını Resim anasanat
dalında almış olmak.
16RESİMRESİM11Sanatta Yeterliliğini ve doçentlik unvanını Resim anasanat dalında almış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
17İSLAM TARİHİ VE
SANATLARI
İSLAM TARİHİ11Cahiliye Dönemi ve Emeviler Dönemine ilişkin çalışmalar
yapmış olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
18PEYZAJ MİMARLIĞIPEYZAJ PLANLAMA11Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı bilim alanında almış olmak. Peyzaj Planlama, Kırsal Turizm Planlaması ve Coğrafi Bilgi
Sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
19GIDA MÜHENDİSLİĞİGIDA TEKNOLOJİSİ1Doçentlik unvanını Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Gıdalarda taşıma hasarı, oksijen tutucular ve klordioksit ile gıda muhafazası konularında çalışmalar yapmış
olmak.
20KİMYA
MÜHENDİSLİĞİ
KİMYASAL
TEKNOLOJİLER
1Kiral katalizör geliştirme ve uygulama, aziridin ve fosfonat
konularında çalışmalar yapmış olmak.
21MADEN MÜHENDİSLİĞİMADEN İŞLETME11Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Asit maden drenajı, jeotermal ve çevresel etki konularında
çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
22HEMŞİRELİKCERRAHİ
HASTALIKLAR HEM.
11Hemodinamik parametreler üzerine çalışma yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
23İKTİSATİKTİSAT POLİTİKASI1Enerji ekonomisi, çevre ekonomisi, yakınsama ve doğrusal
olmayan panel veri ekonometrisi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
24BEDEN EĞİTİMİ VE SPORSPORDA
PSİKOSOSYAL ALANLAR
11Doçent unvanını Spor Bilimleri temel alanında almış olmak. Öğretme motivasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
25CERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖĞÜS CERRAHİSİ11Deneysel Plörodezis Modelinde sık kullanılan ajanların karşılaştırılması ile ilgili çalışma yapmış olmak.
26DAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIK.1Çocuklarda atopik hastalıklarla ilgili (astım, besin alerjisi, ilaç alerjisi) çalışmalar yapmış olmak ve Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Yandal Uzmanı olmak.
27DAHİLİ TIP BİLİMLERİFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON11Ankilozan spondilitli hastalarda paravertebral kas tarafını ve yağlı dejenerasyon ile ilgili çalışma yapmış olmak. Anti TNF- alfa ilaç kullanan hastaların izlemi ile ilgili çalışma yapmış olmak. Ulusal FTR yeterlilik kurulu sertikası olmak.
28DAHİLİ TIP BİLİMLERİHALK SAĞLIĞI1Halk sağlığı, çiftçi sağlığı, zoonozlar, veteriner halk sağlığı,
hayvan destekli terapiler ve aktiviteler konularında çalışmalar ve projeler yapmış olmak.
29DAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI1İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak. Kanser hücre hatları ile moleküler biyoloji laboratuvarında araştırma yapma deneyimine sahip olmak.
30DAHİLİ TIP BİLİMLERİKARDİYOLOJİ11Koroner venler ve koroner ven akımları ile ilgili deneysel ve klinik çalışmalar yapmış olmak.
31DAHİLİ TIP BİLİMLERİNÜKLEER TIP1Nükleer Tıp Doçenti olmak. Koroner kollateral dolaşım ve kanser dokusu epigenetiği alanında multidisipliner çalışmalar yapmış olmak.
32DAHİLİ TIP BİLİMLERİRADYOLOJİ11Yoğun Bakım Hastalarında Toraks BT Görüntüleme ile ilgili çalışması olmak. KOAH Hastalarında Toraks BT ve Paravertebral Kasların değerlendirilmesi hakkında çalışması olmak ve Kardiak Görüntüleme Yeterlilik Belgesine sahip olmak.
33DAHİLİ TIP BİLİMLERİRUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI1Şizofreni ve Bipolar Bozuklukta Beyin Kimyasıyla ilgili İn Vivo çalışmalar yapmış olmak.
34TEMEL TIP BİLİMLERİFİZYOLOJİ11Doçentliğini Fizyoloji (Tıp) alanında almış olmak. Egzersiz fizyolojisi ve sinir sistemi alanında çalışma yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
35SEYAHAT İŞL. VE TURİZM REH.SEYAHAT İŞL. VE TURİZM REH.11Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında, doçentliğini Turizm bilim alanında almış olmak. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği alanında yayın yapmış olmak.
36TURİZM İŞLETMECİLİĞİTURİZM İŞLETMECİLİĞİ11Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında, doçentliğini Turizm bilim alanında almış olmak. Gastronomi ve Kültürlerarası Araştırmalar alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
37BAHÇE BİTKİLERİMEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI11Meyve türlerinin hasat sonrası muhafazası konularında çalışmalar yapmış olmak.
38TARIM EKONOMİSİTARIM İŞLETMECİLİĞİ1Doçentliğini Tarım İşletmeciliği alanında almış olmak. Bitkisel Üretimde Maliyet Analizleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
39TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİTARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ11Bitkilerde tuz ve ağır metallerin DNA hasarı, antioksidan sistem ve gen ekspresyonu üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
ÇAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
İLAN NOBÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
40ULUSLARARASI TİC. VE LOJİSTİKULUSLARARASI TİC. VE LOJİSTİK11Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış olmak. Tüketici davranışları konularında çalışma yapmış olmak.
AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NOBÖLÜMPROGRAMIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
41SEYAHAT-TURİZM VE EĞ.HİZ.TURİST REHBERLİĞİ11Doçentliğini turizm alanında almış olmak. Sürdürülebilir turizm ve kültürel miras konularında çalışmalar yapmış olmak.
42YÖNETİM VE ORGANİZASYONSPOR YÖNETİMİ11Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında yükseklisans ve doktora yapmış olmak. Doçentliğini Spor Bilimleri temel alanında almış olmak.
43YÖNETİM VE ORGANİZASYONSPOR YÖNETİMİ11Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında yükseklisans ve doktora yapmış olmak. Doçentliğini Spor Bilimleri temel alanında almış olmak.
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NOBÖLÜMPROGRAMIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
44GIDA İŞLEMEGIDA KALİTE KONTROLÜ VE AN.1Doçentliğini Su Ürünleri alanında almış olmak. Çift kabuklu yumuşakçaların avcılığı, arındırılması ve hijyenik kalitesi ile
ilgili çalışmalar yapmış olmak.
45GIDA İŞLEMEGIDA KALİTE KONTROLÜ VE AN.11Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Yumurta ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NOBÖLÜMPROGRAMIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
46KİMYA VE KİMYASAL İŞL.TEK.BİYOKİMYA11Kimya alanında doçentlik unvanını almış olmak.
47KİMYA VE KİMYASAL İŞL.TEK.LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ11Temel Eğitim (Fen Bilgisi) alanında doçentlik unvanını almış olmak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ)

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiştirilen 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atamakriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)
1. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile yayınlarını, Doçentlik Belgelerini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.
2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.
3. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
5. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
6. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 
Başvuru Tarihi : 26.05.2021
Son Başvuru Tarihi : 09.06.2021
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.