Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Personel alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Personel alacak
Yayınlama: 13.12.2021
116
A+
A-

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Personel alacak

 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 37 sözleşmeli kamu personeli alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü;
Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 37 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

NOUNVANIKADRO ADEDİKPSS PUAN TÜRÜARANAN NİTELİKLERAÇIKLAMABRÜT AYLIK ÜCRET
1Hemşire1KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanından mezun olmak. En az 3 (üç) yılı Ameliyathanede olmak üzere 10 yıl deneyimi olmak ve Ameliyathane Hemşireliği sertifikasına sahip olmak ve bunları belgelendirmek. Mikro cerrahi, Artroskopi Cerrahi, Açık Cerrahi ve Sterilizasyon Konteynerleri Kullanımı / Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Sistemleri Kullanıcı Eğitimi / Spinal cerrahi implantlar ile ilgili kullanım sterilizasyon ve genel bakım eğitim
sertifikalarına sahip olmak.
ÇOMÜ
Hastanesi
4.472,19 TL
2Sağlık Teknikeri1KPSS P93 (ÖNLİSANS)Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.ÇOMÜ
Hastanesi
4.900,32 TL
3Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)8KPSS P93 (ÖNLİSANS)Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma önlisans programlarının birinden mezun olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış,
35 yaşından gün almamış olmak. Geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Belgesine
/Kimlik Kartına sahip olmak (silahlı/silahsız).
175 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo
aralığında olması.)
Tüm Birimler4.523,28 TL
4Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)2KPSS P93 (ÖNLİSANS)Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma önlisans programlarının birinden mezun olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış,
35 yaşından gün almamış olmak. Geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Belgesine / Kimlik Kartına sahip olmak (silahlı/silahsız). 165 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 170 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 70+10=80
kilo ile en az 70-10=60 kilo aralığında olması.)
Tüm Birimler4.523,28 TL
5Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)8KPSS P3 (LİSANS)Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak. Geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Belgesine/ Kimlik Kartına sahip olmak (silahlı/silahsız). 175 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-
10=80 kilo aralığında olması.)
Tüm Birimler4.523,28 TL
6Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)2KPSS P3 (LİSANS)Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak. Geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Belgesine / Kimlik Kartına sahip olmak (silahlı/silahsız). 165 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 170 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 70+10=80 kilo ile en az 70-
10=60 kilo aralığında olması.)
Tüm Birimler4.523,28 TL
7Destek Personeli (Temizlik)
(Erkek)
8KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.Ağız ve Diş Sağlığı U.A.M3.788,21 TL
8Destek Personeli (Temizlik)
(Kadın)
7KPSS P94 (ORTAÖĞRETİM)Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.Ağız ve Diş Sağlığı U.A.M3.788,21 TL

Genel Şartlar:
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
* KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
Özel Şartlar:
* Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
* Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
* Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.
* Adayların https://ilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
* Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.
* Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)
* Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.
* Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten sonra başvuru yapabileceklerdir.
* Adaylar deneyim için e-Devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
* Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
* Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.
* Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
* Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen gerekli belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın http://personel.comu.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir.
* Koruma ve Güvenlik Görevlisi için her pozisyonun kadro sayısının 10 (on) katı kadar, diğer pozisyonlar için ise kadro sayısının 2 (iki) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. ASIL olarak atanmaya hak kazanan adayların kesin kayıt için başvuru yapmaması, şartları taşımıyor olması veya hakkından feragat etmesi halinde yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır.
* Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar boy/kilo kontrolünün sağlanması amacıyla ilan edilecek tarihlerde Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapacaklardır.
* Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için; incelenen adayın boy-kg şartını sağlamadığı takdirde sıra ile sonraki adayların başvuruları değerlendirilecektir.
* Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İLETİŞİM
İlan ile ilgili sorular için; 0 (286) 218 00 18 – Dahili: 10122 – 10121 – 10123 – 10132 – 10119 – 10120
 
 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 01.12.2021
  • Son Başvuru Tarihi
    15.12.2021
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir. Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.