Ankara Çankaya Belediye Resmi Sitesinde Zabıta Memuru Alımı Olacağını Duyurdu

Ankara Çankaya Belediye Resmi Sitesinde Zabıta Memuru Alımı Olacağını Duyurdu
Yayınlama: 08.06.2020
49
A+
A-

Ankara Çankaya Belediye Başkanlığı’na lise mezunu , ön lisans mezunu ve lisans mezunu toplam 80 kadın-erkek zabıta memuru alımı yapılacağını duyurdu detaylar haberimizde..

Alım Yapılacak kadrolar


 

Alım Olacağı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Zabıta Memuru Başvuru Özel Şartları;

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim (Lise veya dengi) 2018-KPSSP94 Önlisans 2018-KPSSP93 ve
Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE  NASIL YAPILACAK ?
Başvurular 23 Haziran ile 29 Haziran 2020 tarihleri arasında alınacak.
Başvuru sırasında talep edilen belgelere ise Çankaya Belediye Başkanlığı’nın resmi sayfasından erişim sağlanabilecektir.
Başvuru sürecine dair Çankaya Belediye resmi sitesinde açıklamasında, “Adaylar, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 23/06/2020 Salı gününden 29/06/2020 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında tarafımızdan yapılacaktır.” diye eklenildi.
Alım yaplacağı belediye alım duyurusu lınkı ;
http://www.cankaya.bel.tr/news/11015/Cankaya-Belediye-Baskanligi-Zabita-Memuru-Alim-Ilani/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.