Çankırı Karatekin Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Çankırı Karatekin Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi Alımı Olacak
Yayınlama: 15.10.2021
58
A+
A-

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 22 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
 

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALI/
PROGRAMI
UNVANIDERECEADETAÇIKLAMA
HUKUK
FAKÜLTESİ
KAMU HUKUKUCEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUDR. ÖĞR. ÜYESİ (ÖNCELİKLİ ALAN)31HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLMAK, DOKTORASINI CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
ALANINDA YAPMIŞ OLMAK.
HUKUK
FAKÜLTESİ
KAMU HUKUKUGENEL KAMU HUKUKUDR. ÖĞR. ÜYESİ (ÖNCELİKLİ ALAN)31HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLMAK, DOKTORASINI GENEL KAMU HUKUKU ALANINDA YAPMIŞ
OLMAK.
HUKUK
FAKÜLTESİ
ÖZEL HUKUKFİKRİ MÜLKİYET
HUKUKU
DOÇENT (ÖNCELİKLİ ALAN)11HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLMAK, DOÇENTLİĞİNİ FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
ALANINDA ALMIŞ OLMAK.
HUKUK
FAKÜLTESİ
ÖZEL HUKUKMİLLETLERARASI
ÖZEL HUKUK
DOÇENT (ÖNCELİKLİ
ALAN)
11HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLMAK, DOÇENTLİĞİNİ MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ALANINDA ALMIŞ
OLMAK.
HUKUK
FAKÜLTESİ
ÖZEL HUKUKİŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUDR. ÖĞR. ÜYESİ (ÖNCELİKLİ ALAN)31HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLMAK, DOKTORASINI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
ALANINDA YAPMIŞ OLMAK.
HUKUK
FAKÜLTESİ
ÖZEL HUKUKMEDENİ HUKUKDR. ÖĞR. ÜYESİ (ÖNCELİKLİ ALAN)31HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLMAK, DOKTORASINI MEDENİ HUKUK ALANINDA YAPMIŞ
OLMAK.
HUKUK
FAKÜLTESİ
ÖZEL HUKUKTİCARET HUKUKUDR. ÖĞR. ÜYESİ (ÖNCELİKLİ ALAN)32HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLMAK, DOKTORASINI TİCARET HUKUKU ALANINDA YAPMIŞ
OLMAK.
HUKUK
FAKÜLTESİ
ÖZEL HUKUKMEDENİ USÜL VE İCRA İFLAS HUKUKUDR. ÖĞR. ÜYESİ (ÖNCELİKLİ ALAN)31HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLMAK, DOKTORASINI MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU
ALANINDA YAPMIŞ OLMAK.
EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİGELİŞİM PSİKOLOJİDR. ÖĞR. ÜYESİ (ÖNCELİKLİ ALAN)52PSİKOLOJİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
ALANINDA BİLİMSEL ÇALIŞMALARI OLMAK.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR
DONANIMI
DOÇENT (ÖNCELİKLİ
ALAN)
11ALANINDA LİSANS MEZUNU OLMAK, DOKTORASINI BİLGİSAYAR DONANIMI ANABİLİM DALINDA YAPMIŞ OLMAK. DOÇENTLİĞİNİ İLGİLİ ALANDA ALMIŞ OLMAK VE İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMALAR
YAPMIŞ OLMAK.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR
YAZILIMI
DR. ÖĞR. ÜYESİ (ÖNCELİKLİ ALAN)31ALANINDA LİSANS MEZUNU OLMAK, DOKTORASINI BİLGİSAYAR YAZILIMI ANABİLİM DALINDA YAPMIŞ OLMAK. İLGİLİ ALANDA
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİEBELİKEBELİKDR. ÖĞR. ÜYESİ (ÖNCELİKLİ ALAN)51EBELİK LİSANS MEZUNU VE EBELİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. PRENATAL DİSTRES, POSTPARTUM DEPRESYON, MATERNAL BAĞLANMA KONULARINDA
ÇALIŞMIŞ OLMAK.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİEBELİKEBELİKDR. ÖĞR. ÜYESİ (ÖNCELİKLİ ALAN)51EBELİK YA DA KADIN SAĞLIĞI VE DOĞUM ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİERGOTERAPİERGOTERAPİDR. ÖĞR. ÜYESİ (ÖNCELİKLİ ALAN)32ERGOTERAPİ YA DA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ALANINDA
DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.
EDEBİYAT FAKÜLTESİTARİHOSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİDOÇENT11TARİH ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, OSMANLI DÖNEMİNDE SALGIN HASTALIKLAR KONUSUNDA ÇALIŞMALARI
OLMAK.
EDEBİYAT FAKÜLTESİTARİHESKİÇAĞ TARİHİDOÇENT11ESKİÇAĞ TARİHİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, ESKİ TÜRKLERİN DİNİ, SOSYAL VE İKTİSADİ HAYATI HAKKINDA ÇALIŞMALARI
OLMAK.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERRESTORATİF DİŞ TEDAVİSİDR. ÖĞR. ÜYESİ31İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI VEYA DOKTORASINI YAPMIŞ
OLMAK.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERENDODONTİDR. ÖĞR. ÜYESİ31İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI VEYA DOKTORASINI YAPMIŞ
OLMAK.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİFELSEFE VE DİN BİLİMLERİİSLAM FELSEFESİDR. ÖĞR. ÜYESİ31FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK, DİN PSİKOLOJİSİ ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALARI OLMAK.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar;

Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu (www.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili ilan metninden temin edilecektir.)
Başvuru Dosyası “CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (4 Adet)” İçin İstenen Belgeler
1. Fotoğraf (2 adet)
2. Özgeçmiş
3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),
4. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,
5. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ndeki formata uygun.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti),
7. Nüfus cüzdan fotokopisi,
8. Erkek Adaylar için askerlik durum belgesi (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti)
9. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan Yabancı Dil Sınavına ilişkin belge. (Varsa) Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 4 Adet CD/DVD veya Flash Belleği Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;

Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu (www.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili ilan metninden temin edilecektir.)
Başvuru Dosyası “CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (4 Adet)” İçin İstenen Belgeler
1. Fotoğraf (2 adet)
2. Özgeçmiş
3. Lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),
4. Diş Hekimliği Fakültesine başvuracak adaylar için Lisans, yüksek lisans, doktora veya diş hekimliğinde uzmanlık belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı
Sureti),
5. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,
6. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ndeki formata uygun.
7. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti),
8. Nüfus cüzdan fotokopisi,
9. Erkek Adaylar için askerlik durum belgesi (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti)
10. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan Yabancı Dil Sınavına ilişkin belge. (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti)
Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 4 Adet CD/DVD veya Flash Belleği İlgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokuluna şahsen teslim edeceklerdir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
2. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, diş hekimliğinde uzmanlık, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi gibi istenilen diğer belgelerin de aslı, noter onaylı sureti, kare kodlu / kontrol numaralı veya başvuru yapılacak birim tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmekte ve onaylı istenilen belgeler onaylandıktan sonra “CD/DVD veya Flash Bellek” ortamına aktarılacaktır.
3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
4. Başvuru süresi:
Başvuru Başlama Tarihi : 12/10/2021
Son Müracaat Tarihi ve Saati : 26/10/2021 Saat: 17:30
5. Müracaatlar şahsen yapılacaktır, ancak adayın noter aracılığıyla vekâlet verdiği şahıs tarafından yapılan müracaatlar kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6. Açılmayan, arızalı, içeriği eksik, boş çıkma vb. CD/DVD veya Flash Belleklerde oluşabilecek teknik aksaklıklarda, sorumluluk başvuru sahibine aittir.
7. İlan edilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapılabilir. İki ve daha fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbirisi dikkate alınmayacaktır.
8. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
Detaylı bilgi alma ve başvuru adresleri:

BİRİMİTELEFONADRESİ
Personel Daire Başkanlığı0 376 218 95 13 / 7154 – 7157Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük Binası 1. Kat Uluyazı Kampüsü Merkez / ÇANKIRI
Hukuk Fakültesi0 376 218 95 70 / 8945 – 8947Kırkevler Mahallesi Kastamonu Caddesi Uluyazı Kampüsü Hukuk Fakültesi 246/14 Merkez / ÇANKIRI
Edebiyat Fakültesi0 376 218 95 51 / 7411 – 7414Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Edebiyat Fakültesi Merkez / ÇANKIRI
İslami İlimler Fakültesi0 376 218 95 60 / 8611 – 8613Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü İslami İlimler Fakültesi Binası Kat: 2 Merkez / ÇANKIRI
Mühendislik Fakültesi0 376 218 95 32 / 8202 – 8211Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Mühendsilik Fakültesi Merkez / ÇANKIRI
Diş Hekimliği Fakültesi0 376 213 53 54 / 6566 – 6569Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Yanı No:16 18200 Merkez / ÇANKIRI
Sağlık Bilimleri Fakültesi0 376 213 17 02 / 3056 – 3115Aksu Mahallesi Sıhhiye Sokak No: 11 18200 Merkez / ÇANKIRI

NOT: Ayrıntılı bilgiye www.karatekin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 12.10.2021
  • Son Başvuru 26.10.2021
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.