Çankırı Karatekin Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi Alacak

Çankırı Karatekin Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi Alacak
Yayınlama: 16.09.2021
73
A+
A-

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 25 öğretim üyesi görevlisi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama;

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.
Başvuru Tarihleri : 06/09/2021 – 20/09/2021
BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM
DALI/PROGRAMI
UNVANIDERECEADETAÇIKLAMA
ORMAN FAKÜLTESİPEYZAJ MİMARLIĞIPEYZAJ PLANLAMA VE TASARIMPROFESÖR11DOÇENTLİĞİNİ PEYZAJ MİMARLIĞI ALANINDA ALMIŞ OLMAK. PEYZAJ PLANLAMA İLE İLGİLİ KONULARDA ÇALIŞMA
YAPMIŞ OLMAK.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİGIDA BİLİMLERİPROFESÖR11DOÇENTLİĞİNİ GIDA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK. FERMENTE ET ÜRÜNLERİ VE DİYET ET ÜRÜNLERİ KONULARINDA ÇALIŞMALARI
OLMAK.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİGIDA TEKNOLOJİSİPROFESÖR11DOÇENTLİĞİNİ GIDA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK. FARKLI SOĞUK PLAZMA TEKNOLOJİLERİNİN GIDALARDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR VE TOKSİNLER İLE GIDA BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR
YAPMIŞ OLMAK.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİGIDA TEKNOLOJİSİDOÇENT11DOÇENTLİĞİNİ GIDA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK. ET VE ET ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ VE İN VİTRO SİNDİRİM ÜZERİNE ÇALIŞMALARI
OLMAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİSİYASET VE SOSYAL BİLİMLERPROFESÖR11DOÇENTLİĞİNİ SİYASET BİLİMİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK. DEMOKRATİKLEŞME, SİVİL TOPLUM, YEREL SİYASET VE TÜRK SİYASİ KÜLTÜRÜ ALANLARINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ
OLMAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSATİKTİSAT POLİTİKASIPROFESÖR11DOÇENTLİĞİNİ GELİŞME İKTİSADI ALANINDA ALMIŞ OLMAK. YOKSULLUK, YOLSUZLUK VE KÜRESELLEŞME KONULARINDA
ÇALIŞMALARI OLMAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETMEMUHASEBE VE FİNANSMANDOÇENT11DOÇENTLİĞİNİ FİNANS ALANINDA ALMIŞ OLMAK. İSLAMİ FİNANS, FİNANSALLAŞMA VE FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ KONULARINDA BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPMIŞ
OLMAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETMEMUHASEBE VE FİNANSMANDOÇENT11DOÇENTLİĞİNİ FİNANS ALANINDA ALMIŞ OLMAK. DAVRANIŞSAL KURUMSAL FİNANS, YATIRIMCI PSİKOLOJİSİ VE FİNANSAL EKONOMETRİ KONULARINDA
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİULUSLARARASI
İLİŞKİLER
ULUSLARARASI SİYASETDOÇENT11DOÇENTLİĞİNİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ALANINDA ALMIŞ OLMAK. ULUSLARARASI GÜVENLİK, İNSANİ MÜDAHALE, SAVAŞ VE ÇATIŞMA KONULARINDA ÇALIŞMALARI
OLMAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİULUSLARARASI
İLİŞKİLER
SİYASİ TARİHDOÇENT11DOÇENTLİĞİNİ YAKINÇAĞ TARİHİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK. OSMANLI DÖNEMİ DIŞTAN GELEN GÖÇLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
YAPMIŞ OLMAK.
FEN FAKÜLTESİKİMYAFİZİKOKİMYAPROFESÖR11DOÇENTLİĞİNİ KİMYA BİLİM ALANINDA ALMIŞ OLMAK. KOMPOZİT FAZ DEĞİŞTİREN MADDELER İLE TERMAL ENERJİ DEPOLAMA KONUSUNDA
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
FEN FAKÜLTESİKİMYAİNORGANİK KİMYAPROFESÖR11DOÇENTLİĞİNİ İNORGANİK ANABİLİM DALINDAN ALMIŞ OLMAK. METAL KOMPLEKSLERİ, ADMET VE MOLEKÜLER DOCKİNG KONULARINDA ÇALIŞMALAR
YAPMIŞ OLMAK.
FEN FAKÜLTESİKİMYAİNORGANİK KİMYADOÇENT11DOÇENTLİĞİNİ KİMYA ALANINDA ALMIŞ OLMAK. YARI İLETKEN MALZEMELER, GÜNEŞ HÜCRELERİ, GAZ SENSÖRLERİ, YEŞİL SENTEZ VE ALAŞIMLAR KONULARINDA ÇALIŞMALAR
YAPMIŞ OLMAK.
FEN FAKÜLTESİKİMYABİYOKİMYADOÇENT11DOÇENTLİĞİNİ KİMYA ALANINDA ALMIŞ OLMAK. PROTEİN SAFLAŞTIRMA, ENZİM KİNETİĞİ VE İNHİBİSYON, MOLEKÜLER DOCKİNG VE HÜCRE KÜLTÜRÜ ALANLARINDA ÇALIŞMALARI
OLMAK.
FEN FAKÜLTESİBİYOLOJİHİDROBİYOLOJİPROFESÖR11DOÇENTLİĞİNİ BİYOLOJİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK. TATLISU EKOLOJİSİ VE İÇSULARDA MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI
OLMAK.
FEN FAKÜLTESİMATEMATİKTOPOLOJİDOÇENT11DOÇENTLİĞİNİ TOPOLOJİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK. METRİK UZAYDA SABİT NOKTA TEOREMLERİ KONULARI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
FEN FAKÜLTESİMATEMATİKANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİDOÇENT11DOÇENTLİĞİNİ ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK. DURRMEYER OPERATÖRLERİNİN LP UZAYLARINDA YAKLAŞIM ÖZELLİKLERİ KONUSUNDA
ÇALIŞMIŞ OLMAK.
EDEBİYAT FAKÜLTESİFELSEFEBİLİM TARİHİ VE FELSEFESİPROFESÖR11DOÇENTLİĞİNİ İSLAM FELSEFESİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK. İSLAM FELSEFESİ ÜZERİNE
ÇALIŞMALARI OLMAK.
EDEBİYAT FAKÜLTESİFELSEFEFELSEFE TARİHİDOÇENT11DOÇENTLİĞİNİ FELSEFE ALANINDA ALMIŞ OLMAK. 19. VE
20. YÜZYIL ALMAN FELSEFESİ ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ
OLMAK.
EDEBİYAT FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDOÇENT11DOÇENTLİĞİNİ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ALANINDA ALMIŞ OLMAK. EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONULARINDA ÇALIŞMALAR
YAPMIŞ OLMAK.
EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIESKİ TÜRK EDEBİYATIDOÇENT11DOÇENTLİĞİNİ KLASİK TÜRK EDEBİYATI ALANINDA ALMIŞ OLMAK. ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA SAVAŞLAR VE HASTALIKLARLA İLGİLİ
ÇALIŞMALARI OLMAK.
EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIESKİ TÜRK EDEBİYATIDOÇENT11DOÇENTLİĞİNİ KLASİK TÜRK EDEBİYATI ALANINDA ALMIŞ OLMAK. KLASİK METİN NEŞRİ, DEVİR/DÖNEM EDEBİYATI, TASAVVUF EDEBİYATI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI OLMAK.
EDEBİYAT FAKÜLTESİCOĞRAFYABÖLGESEL COĞRAFYADOÇENT11DOÇENTLİĞİNİ BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ALANINDA ALMIŞ OLMAK. COĞRAFYANIN TARİHİ VE COĞRAFYA EĞİTİMİ
ÜZERİNE ÇALIŞMALARI OLMAK.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİTEMEL İSLAM İSLAM BİLİMLERİTEFSİRDOÇENT11DOÇENTLİĞİNİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ/TEFSİR ALANINDA ALMIŞ OLMAK. MEKKÎ SURELER, KUR’AN-I KERİM KAVRAMLARI KONULARINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.
KIZILIRMAK MESLEK YÜKSEKOKULUPARK VE BAHÇE BİTKİLERİPEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİPROFESÖR11DOÇENTLİĞİNİ TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI ALANINDAN ALMIŞ OLMAK. YEM BİTKİLERİ VE ÇİM BİTKİLERİ KONULARINDA ÇALIŞMALARI
OLMAK.

Profesör kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar;
Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu (www.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili ilan metninden temin edilecektir.)
Başvuru Dosyası “CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (6 Adet)” İçin İstenen Belgeler
1. Fotoğraf (2 adet)
2. Özgeçmiş,
3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),
4. Başlıca Araştırma Eserinin Belirtildiği Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,
5. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde ki formata uygun.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış yada halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti),
7. Nüfus cüzdan fotokopisi,
8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),
9. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin belge. (Varsa)
Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 6 Adet CD/DVD veya Flash Belleği Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.
Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar;
Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu (www.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili ilan metninden temin edilecektir.)
Başvuru Dosyası “CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (4 Adet)” İçin İstenen Belgeler
1. Fotoğraf (2 adet)
2. Özgeçmiş
3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),
4. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,
5. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde ki formata uygun.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti),
7. Nüfus cüzdan fotokopisi,
8. Erkek Adaylar için askerlik durum belgesi (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti)
9. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin belge. (Varsa)
Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 4 Adet CD/DVD veya Flash Belleği Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
2. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, diş hekimliğinde uzmanlık, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi gibi istenilen diğer belgelerinde aslı, noter onaylı sureti, kare kodlu / kontrol numaralı veya başvuru yapılacak birim tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmekte ve onaylı istenilen belgeler onaylandıktan sonra “CD/DVD veya Flash Bellek” ortamına aktarılacaktır.
3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
4. Başvuru süresi:
Başvuru Başlama Tarihi : 06/09/2021
Son Müracaat Tarihi ve Saati : 20/09/2021 Saat : 17:30
5. Müracaatlar şahsen yapılacaktır, ancak adayın noter aracılığıyla vekalet verdiği şahıs tarafından yapılan müracaatlar kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6. Açılmayan, arızalı, içeriği eksik, boş çıkma vb. CD/DVD veya Flash Belleklerde oluşabilecek teknik aksaklılarda, sorumluluk başvuru sahibine aittir.
7. İlan edilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapılabilir. İki ve daha fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbirisi dikkate alınmayacaktır.
8. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
Detaylı bilgi alma ve başvuru adresleri:

BİRİMİTELEFONADRESİ
Personel Daire Başkanlığı0 376 218 95 13 / 7154 – 7157Rektörlük Binası Uluyazı Kampüsü
Merkez / ÇANKIRI

NOT: Ayrıntılı bilgiye www.karatekin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 
 
 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 06.06.2021

  • Son başvuru Tarihi
    20.09.2021
NOT;
Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edelebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.