Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Alacak
Yayınlama: 29.03.2023
Düzenleme: 29.03.2023 04:39
243
A+
A-

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesine kazandırılmak üzere 500 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

 

Personel Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AFET bölgesi olarak sayılan İllerde görevlendirilmek üzere 500 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Buna göre alım yapılacak kadrolar ise;

 • 223 İnşaat Mühendisi
 • 25 Harita Mühendisi
 • 35 Makine Mühendisi
 • 35 Elektrik – Elektronik Mühendisi
 • 35 Çevre Mühendis
 • 20 Jeoloji Mühendisi
 • 20 Jeofizik Mühendisi
 • 33 Mimar
 • 25 Şehir Plancısı
 • 28 Avukat
 • 21 Uzman

 

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1.Türk vatandaşı olmak,
2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer
alan şartları haiz olmak,
3.Sağlık durumu itibarıyla iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,
4.2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre KPSS-P3 puan
türünden en az yetmiş (70) puan almış olmak,
5.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
(Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda
bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı
hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)
6.Son başvuru günü itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak. (27.03.1983 ve sonrası doğumlu
olmak)

 İNŞAAT MÜHENDİSİ
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat
Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

HARİTA MÜHENDİSİ
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya
Geomatik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

MAKİNE MÜHENDİSİ
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Makine Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

 ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans
mezunu olmak.

ÇEVRE MÜHENDİSİ
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Çevre
Mühendisliği” bölümünden lisans mezunu olmak.

 JEOLOJİ MÜHENDİSİ
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji
Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

 JEOFİZİK MÜHENDİSİ
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Jeofizik Mühendisliği” bölümünden lisans mezunu olmak.

MİMAR
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Mimarlık” bölümünden lisans mezunu olmak.

 ŞEHİR PLANCISI
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir
ve Bölge Planlama” bölümünden lisans mezunu olmak.

 AVUKAT
1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk
fakültelerinden mezun olmak.
2.Türkiye’de herhangi bir il barosuna kayıtlı olmak.
3.Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.
4.Adaylar Bakanlık ile Hizmet Sözleşmesinin imzalandığı tarih itibariyle; aday ile avukat olan
eşi veya avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri
davalardan çekilmiş olmak.
5.Başvuru sırasında Avukatlık Ruhsatname örneği, uyarma cezası dışında ceza almadığına
ilişkin bağlı bulunulan barodan alınacak belgeyle birlikte, kendisi ile avukat olan eşi veya
avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu davalardan
çekildiklerine dair belgeyi Kariyer Kapısı Platformuna yüklemek,

UZMAN
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin “İşletme, İktisat, Maliye,
Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Uluslararası Finans,
Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans Matematiği, Finans Mühendisliği, İşletme
Mühendisliği, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslar Arası Finans,
Uluslar Arası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman,
Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik, Uluslar Arası İlişkiler” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

MÜLAKAT
1. KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere her bir
branş için ilana çıkılan kadro sayısının 2 katı kadar aday sözlü mülakata tabi tutulacaktır.
2. Adaylardan, Bakanlıkça yapılacak mülakatta yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70)
puan almış olma şartı aranmaktadır.
3. Mülakat sonucunda yetmiş (70) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1. Başvurular 22.03.2023 Çarşamba gününden başlayıp 27.03.2023 Pazartesi günü saat
23:59:59’da sona erecektir. Adaylar bu başvurularını Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.
Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Kariyer Kapısı üzerinden “Başvurularım”
ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
“Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
3. Adayların öğrenim mezuniyet bilgisi web servisleri aracılığı ile alınacaktır. e-Devlet üzerinde
bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet
üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumlardan güncellemeleri gerekmektedir.
4. Mülakata çağırılacak adayların listesi, mülakat tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Kariyer
Kapısı Platformu ile Bakanlığımızın (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
5. Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru
da geçersiz sayılacaktır.
6. Adayların bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde,
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha
sonradan tespit edilenlerin ise sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin mülakatı geçersiz
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.
8. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış ise iptal
edilecektir. Ayrıca, Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş olması halinde bu ücret
yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

 

#Mühendis Alımı,

#Mimar Alımı,

#Şehir Plancısı Alımı,

#Avukat Alımı,

#Uzman Alımu

 

 


Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.