Devlet Su İşleri 157 Sürekli İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! İŞKUR Başvurusu Başladı

Devlet Su İşleri 157 Sürekli İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! İŞKUR Başvurusu Başladı
Yayınlama: 26.10.2022
Düzenleme: 26.10.2022 09:29
369
A+
A-

Devlet Su İşleri yapılan açıklamada bünyesine 157 Sürekli işçi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

DSİ 17 Farklı Kadro Kontenjan Dağılımı Nedir?

 • Operatör 17
 • Şoför (Ağır vasıta) 5
 • Bakımcı Yağcı 9
 • Ambar İşçisi
 • Usta 59
 • Akaryakıtçı
 • Sondaj işçisi 39
 • Kompresör Operatörü 19
 • Vinç operatörü 1
 • Laborant
 • Laborant Yardımcısı 2
 • Topoğraf 1
 • Hidrolog 2
 • Aşçı
 • Aşçı Yardımcısı
 • Teknisyen 3
 • Bekçi

 

GENEL ŞARTLAR
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin
güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya
karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması
gerekmektedir.
5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda
görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları
yapılmayacaktır.
6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.
7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
9) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
10) Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
11) İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol
edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda
bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama
işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen
belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin
ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

Özel Şartlar 

En az İlkokul mezunu olmak, İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak. (24/10/1987 tarihinden sonra doğmuş olmak), Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Alım yapılacak meslekte ilgili sertifkaya ve bilgiye sahip olmak” gibi şartlar aranacak.

 

İLANIN TAM METNİ

 

Başvurular Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular İŞKUR üzerinde yapılacak. Başvuru tarihi 24 Ekim 2022 tarihi ile başlamış olup en geç 4 gün içerisinde 28 Ekim 2022 tarihine arasında alınacaktır.

Başvurular ” https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx ” adresi üzerinden İŞKUR kayıt bilgileriniz ile veya Alo 170 üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

 


Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.