Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis Alacak
Yayınlama: 26.01.2022
55
A+
A-

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, yapılan açıklamada istihdam edilmek üzere 70 mühendis alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kurumumuzun taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere;Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 70 (yetmiş) adet Mühendis kadrosuna, 2020 yılı  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavı  sonucunda  KPSS  P3  puan  türünden  asgari  70  puana  sahip olanlar arasından, “07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel  Müdürlüğüne  İlk  Defa  Açıktan  Atanacak  Mühendis Personel  Hakkında  Sınav  ve  Atama Yönetmeliği” çerçevesinde 28 Şubat 2022 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.
1 – ATAMA YAPILACAK İL, KADRO ADEDİ VE MEZUNİYET ŞARTI
A) İnşaat Mühendisi
Sıra NoAtama Yapılacak İlAtama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı
1AMASYA1
2EDİRNE2
3ERZİNCAN1
4GİRESUN1
5HAKKÂRİ1
6KARS1
7VAN2
8YOZGAT2
TOPLAM11
Son   müracaat   tarihi   itibarıyla   fakültelerin   veya   denkliği   Yükseköğretim  Kurulunca onaylanmış   yurt   içi   veya   yurt   dışındaki   yükseköğretim   kurumlarının   İnşaat   Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3468) bölümünden mezun olmak.B) Elektrik Mühendisi veya Elektrik – Elektronik Mühendisi
Sıra NoAtama Yapılacak İlAtama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı
1ELAZIĞ1
2ERZURUM1
3VAN1
TOPLAM3
Son   müracaat   tarihi   itibarıyla   fakültelerin   veya   denkliği   Yükseköğretim  Kurulunca onaylanmış  yurt  içi  veya  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarının  Elektrik  Mühendisliği (YÖKSİS   Kayıt   No:2637),   Elektrik-Elektronik   Mühendisliği   (YÖKSİS   Kayıt   No:2644) bölümlerinden mezun olmak.C) Makina Mühendisi
Sıra NoAtama Yapılacak İlAtama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı
1AĞRI1
2BİLECİK1
3ERZURUM2
4HAKKÂRİ1
5KARAMAN1
6KARS1
7KASTAMONU2
8MARDİN/ Nusaybin1
9OSMANİYE1
10SİİRT1
11ŞANLIURFA1
TOPLAM13
Son   müracaat   tarihi   itibarıyla   fakültelerin   veya   denkliği   Yükseköğretim  Kurulunca onaylanmış  yurt  içi  veya  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarının  Makina  Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3987) bölümünden mezun olmak.D) Meteoroloji Mühendisi
Sıra NoAtama Yapılacak İlAtama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı
1ERZURUM1
2ESKİŞEHİR1
3KAYSERİ1
4ŞANLIURFA1
5KASTAMONU2
6KARS1
TOPLAM7
Son   müracaat   tarihi   itibarıyla   fakültelerin   veya   denkliği   Yükseköğretim  Kurulunca onaylanmış  yurt  içi  veya  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarının  Meteoroloji  Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No: 4120)  bölümünden mezun olmak.E) Harita Mühendisi veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi veya Geomatik Mühendisi
Sıra NoAtama Yapılacak İlAtama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı
1AMASYA1
2BALIKESİR1
3BİLECİK1
4DÜZCE1
5ELAZIĞ2
6ERZURUM3
7KARAMAN1
8KARS1
9KASTAMONU1
10KAYSERİ1
11KONYA/ Ereğli1
12OSMANİYE1
13SİVAS2
14ŞIRNAK1
15TEKİRDAĞ1
16VAN1
17YALOVA1
TOPLAM21
Son   müracaat   tarihi   itibarıyla   fakültelerin   veya   denkliği   Yükseköğretim  Kurulunca onaylanmış   yurt   içi   veya   yurt   dışındaki   yükseköğretim   kurumlarının   Harita   Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3191) veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3588) veya Geomatik Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3051) bölümlerinden mezun olmak.F) Jeofizik Mühendisi
Sıra NoAtama Yapılacak İlAtama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı
1ELAZIĞ1
2KAHRAMANMARAŞ1
3KAYSERİ1
4VAN1
TOPLAM4
Son   müracaat   tarihi   itibarıyla   fakültelerin   veya   denkliği   Yükseköğretim  Kurulunca onaylanmış  yurt  içi  veya  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarının  Jeofizik  Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3592) bölümünden mezun olmak.G) Ziraat Mühendisi
Sıra NoAtama Yapılacak İlAtama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı
1ARDAHAN1
2DÜZCE1
3RİZE1
4KARS1
TOPLAM4
Son   müracaat   tarihi   itibarıyla   fakültelerin   veya   denkliği   Yükseköğretim  Kurulunca onaylanmış   yurt   içi   veya   yurt   dışındaki   yükseköğretim   kurumlarının   Ziraat   Mühendisliği programının Tarımsal Yapılar ve Sulama (YÖKSİS Kayıt No:5161) bölümünden mezun olmak.H) Jeoloji Mühendisi veya Hidrojeoloji Mühendisi
Sıra NoAtama Yapılacak İlAtama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı
1ERZURUM2
2ŞANLIURFA1
3VAN1
TOPLAM4
Son   müracaat   tarihi   itibarıyla   fakültelerin   veya   denkliği   Yükseköğretim  Kurulunca onaylanmış   yurt   içi   veya   yurt   dışındaki   yükseköğretim   kurumlarının   Jeoloji   Mühendisliği (YÖKSİS    Kayıt    No:3594)    veya    Hidrojeoloji    Mühendisliği    (YÖKSİS    Kayıt    No:3288) bölümlerinden mezun olmak.I) Bilgisayar Mühendisi veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi
Sıra NoAtama Yapılacak İlAtama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı
1ERZURUM1
TOPLAM1
Son   müracaat   tarihi   itibarıyla   fakültelerin   veya   denkliği   Yükseköğretim  Kurulunca onaylanmış  yurt  içi  veya  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarının  Bilgisayar  Mühendisliği (YÖKSİS  Kayıt  No:2010)  veya  Bilgisayar  ve  Yazılım Mühendisliği  (YÖKSİS  Kayıt  No:2038) bölümünden mezun olmak.İ) Maden Mühendisi
Sıra NoAtama Yapılacak İlAtama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı
1ŞANLIURFA1
TOPLAM1
Son   müracaat   tarihi   itibarıyla   fakültelerin   veya   denkliği   Yükseköğretim  Kurulunca onaylanmış   yurt   içi   veya   yurt   dışındaki   yükseköğretim  kurumlarının   Maden   Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3961)  bölümünden mezun olmak.J) Orman Mühendisi
Sıra NoAtama Yapılacak İlAtama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı
1ELAZIĞ1
TOPLAM1
Son   müracaat   tarihi   itibarıyla   fakültelerin   veya   denkliği   Yükseköğretim  Kurulunca onaylanmış   yurt   içi   veya   yurt   dışındaki   yükseköğretim  kurumlarının   Orman   Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No: 4120)  bölümünden mezun olmak.2 – ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR
a)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak,
b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70
puana sahip olmak.
c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.
3 – BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Başvurular,  elektronik  ortamda  http://personelalimi.dsi.gov.tr  adresinde  yer  alan  Devlet Su  İşleri  Genel  Müdürlüğü  Sınav  Başvuru  Formu’nun  doldurulması   suretiyle  yapılacaktır. Uygulamalı   sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylar   başvuru   formunu   imzalı   olarak   Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur.
Tercihte   bir   sınırlama   olmayıp,   her   aday   kendi   branşındaki   il   sayısı   kadar   tercih
yapabilecektir.
Başvurular  sadece  elektronik  ortamda  yapılacağından  şahsen  veya  posta  ile  yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
4 – BAŞVURU TARİHİ
Başvurular; 17 Ocak 2022 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 28 Ocak 2022 tarihi saat 24.00 de sona erecektir.
5 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruda  bulunan  ve  başvurusu  kabul  edilen  adaylar  arasından  en  yüksek  KPSSP3 puanından  başlamak  üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısının  dört  katı  kadar  aday  (son  sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil) uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.
6 – SINAV TARİHİ VE YERİ
Uygulamalı sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 7 Şubat 2022 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara elektronik ortamda bildirimde bulunulacaktır.
7 – GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruda bulunurken çıktısını aldıkları Devlet  Su  İşleri  Genel  Müdürlüğü  Sınav  Başvuru  Formunu  imzalı  olarak  aşağıdaki  belgelerle birlikte en geç 18 Şubat 2022 tarihinde Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı’nda olacak şekilde  posta  ile  (iadeli  taahhütlü  olarak)  gönderecek  veya  Genel  Müdürlük  Personel  Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir.
a)  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  onaylı  örneği  (eğitimini  yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
b) 2020 yılı KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Özgeçmiş,
d) Üç adet vesikalık fotoğraf.
Belgelerin  posta ile gönderilmesi  halinde, postadaki  gecikmeler  veya benzeri  sebeplerle
18  Şubat  2022  tarihi  mesai  bitiminden  sonra  Genel  Müdürlük  kayıtlarına  geçen  başvurular dikkate alınmayacaktır.
8 – GİRİŞ SINAVI KONULARI
Giriş sınavı, uygulamalı olarak yapılacaktır.
Sınavda adaylar; mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanları esas alınarak toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Uygulamalı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
9 – DEĞERLENDİRME
Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin   yüz   tam   puan   üzerinden   verdikleri   notların   aritmetik   ortalaması   alınarak   adayın uygulamalı sınav puanı tespit edilir.
Adayların, uygulamalı sınav puanı ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenen  başarı  puanına  göre  nihai  başarı  listesi  hazırlanır.  Asıl  ve  yedek  listelerde  sıralama yapılırken,  adayların  başarı  puanının  eşit  olması  halinde,  uygulamalı  sınav  puanı  yüksek  olan adaya,  uygulamalı  sınav  puanının  eşit  olması  durumunda  KPSSP3  puanı  yüksek  olan  adaya, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır.
Giriş sınavı sonuçları, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıraya konularak, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir.
Giriş  Sınavında  başarılı  olup  göreve  başlamayanlar  veya  başlatılmayanlar  veya  göreve başlayanlardan  çeşitli  sebeplerle  ayrılanların  yerine  sınav  sonuçlarının  ilan  edildiği  tarihten itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılır.
10 – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
Giriş  Sınavı  sonuçları  www.dsi.gov.tr  adresinde  ilan  edilecek  olup  ayrıca  başarılı  olan adaylara yazılı tebligat yapılacaktır.
Adaylar,   Giriş   Sınavı   sonucunun   ilan   edilmesinden   itibaren   beş   gün   içinde   Sınav Komisyonuna  yazılı  olarak  itiraz  edebilirler.  İtirazlar,  Sınav  Komisyonunca  itiraz  süresinin bitiminden  itibaren  yedi  iş  günü  içinde  incelenerek  karara  bağlanıp  sonuç,  adaya  yazılı  olarak bildirilir.
11 – DİĞER HUSUSLAR
Asıl  listede  yer  alanlardan  atama  işlemlerinin  yapılması  için  kendilerine  bildirilen  süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
Atama  yapılması  için  kendilerine  bildirilen  süre  içinde  mazeretsiz  olarak  başvurmayan veya  ataması  yapıldığı  halde  süresi  içinde  göreve  başlamayan  adaylar  için  sınav  sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Kendilerine  yapılacak  bildirimde  belirtilen  süre  içerisinde  başvuruda  bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi   birini   taşımadığının   anlaşılması   üzerine   ataması   yapılmayanların   yerlerine   yedek listedeki adaylar sırasıyla ve aynı esaslara göre atanacaktır.
Sınavı kazananlardan, Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.
Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan olunur.
İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 30.12.2021
  • Başvurular 28/01/2022 tarihinde sona erecektir.
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.
Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız
 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.