İş İlanları Eğitim Genel

Dicle Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Dicle Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi Alımı Olacak Dicle Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne..

Dicle Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Dicle Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Dicle Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİMDALI/ PROG. KADRO UNVANI DERECE ADET
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Profesör(1) 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Doçent(2) 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent(3) 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent(4) 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi(5) 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doktor Öğretim Üyesi(6) 1 1
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi Doçent(7) 1 1
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Doçent(8) 1 1
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya Doktor Öğretim Üyesi(9) 1 1
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Doktor Öğretim Üyesi(10) 1 1
Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve
Edebiyatları
Kürt Dili ve Edebiyatı Doçent(11) 1 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Doçent(12) 1 1
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Restorasyon Profesör(13) 1 1
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Doçent(14) 1 1
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Doçent(15) 1 1
Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Bakım ve
Onarım
Uçak Bakım ve
Onarım
Doçent(16) 1 1
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Doçent(17) 1 1

AÇIKLAMALAR

1. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak.
2. Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında doçentliğini almış olup çocuk endokrinolojisi alanında yandal yapmış olmak.
3. Çocuk cerrahisi alanında doçentliğini almış olmak.
4. İç hastalıkları (genel dahiliye) alanında doçentliğini almış olmak.
5. Kalp ve damar cerrahisi alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.
6. Nöroloji alanında tıpta uzmanlığını almış olup yoğun bakım alanında yandal yapmış olmak.
7. Dinler tarihi alanında doçentliğini almış olmak.
8. İslâm tarihi alanında doçentliğini almış olmak.
9. Eczacılık Fakültesi mezunu olup sağlık bilimleri enstitülerinin analitik kimya anabilim dalında doktora yapmış olmak.
10. Eczacılık Fakültesi mezunu olup sağlık bilimleri enstitülerinin farmasötik teknoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak.
11. Dünya dilleri ve edebiyatları alanında doçentliğini almış olup klasik Kürt edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.
12. Makro iktisat alanında doçentliğini almış olup para ve maliye politikaları üzerine çalışmaları olmak.
13. Mimarlık alanında doçentliğini almış olup restorasyon konusunda çalışmaları olmak.
14. Tarım ekonomisi alanında doçentliğini almış olup tarım işletmeciliği konusunda çalışmaları olmak.
15. Yabancı dil eğitimi (İngilizce) bilim alanında doçentliğini almış olup dil öğretimi ve sosyal medya konusunda çalışmaları olmak.
16. Makine mühendisliği alınanda doçentliğini almış olup yenilenebilir enerji ve ısı yalıtımı konularında çalışmaları olmak.
17. Peyzaj mimarlığı alanında doçentliğini almış olup coğrafi bilgi sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

Dicle Üniversitesi;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir.

Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38’ inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Gerekli görülmesi hâlinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

İlan olunur.

 

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 05.10.2021
  • Son Başvuru 19.10.2021

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL