Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 Sözleşmeli Personel Alacak 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 Sözleşmeli Personel Alacak 2023
Yayınlama: 05.05.2023
Düzenleme: 05.05.2023 18:11
348
A+
A-

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine kazandırılmak üzere 4538 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Personel Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

  • 1837 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
  • 51 Şoför,
  • 1971 Temizlik Görevlisi,
  • 679 Aşçı,

 

BULUNDUĞU
YER
UNVANI MEZUNİYETİ KPSS PUAN
TÜRÜ
BOŞ POZİSYON SAYISI
Taşra Teşkilatı KADIN ERKEK TOPLAM
Destek Personeli
(Aşçı)
Ön lisans KPSSP93 235 444 679
Destek Personeli
(Temizlik )
Ortaöğretim KPSSP94 1118 853 1971
Destek Personeli
(Şoför)
Ortaöğretim KPSSP94 51 51
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
(Silahsız)
Ön lisans KPSSP93 746 1091 1837
TOPLAM 2099 2439 4538
BAŞVURU ŞARTLARI
A) Genel Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
genel şartları taşımak,
2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim
mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

Özel Şartlar

UNVAN ŞARTLAR
Destek Personeli (Temizlik) a) Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak,
b) Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
Destek Personeli (Aşçı) -Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren aşçılık
bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) a) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Adaylar istenilen belgenin geçerlilik tarihi ve seri numarasını başvuru ekranında yer alan ilgili bölüme doğru bir şekilde gireceklerdir. Geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları iptal edilecektir.)
c) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
d) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu Maddesi Kapsamında Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) 18 yaşını doldurmuş olmak,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir
soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,
f) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak,
g) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
Destek Personeli (Şoför) a) Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak,
b) Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine veya 01.01.2016 tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
c) Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleşmenin feshi
sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde
yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
• Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

Başvurular ne Zaman Yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı sözlşemeli personel alımı için başvurular başladı. En geç 10 gün içerisinde başvuru alınacak.

Başvuru Tarihleri: 26.04.2023-05.05.2023

Başvuru Adresi: sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

 

Son Dakika Haber ve İş İlanları İçin Telegram Sayfamıza Tıklayınız

 

 


 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.