DSİ İŞKUR İle 819 Kamu İşçisi Alacak

DSİ İŞKUR İle 819 Kamu İşçisi Alacak
Yayınlama: 01.05.2023
432
A+
A-

Devlet Su İşleri bünyesine çalıştırılmak üzere 819 sürekli işçi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Kontenjan Dağılımı Nedir?

DSİ Yayımladığı ilana göre 26 bölge Müdürlüğünde görevlendirmek üzere ” Operatör, Usta, Usta Yardımcısı, Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför ” kadrolarında Sürekli işçi alımı yapacak. İşte kontenjan Dağılımı;

 Operatör

 • Dozer Operatörü 34 Kişi,
 • Beko Loder Operatörü 3 Kişi,
 • Greyder Operatörü 17 Kişi,
 • Yükleyici Operatörü 115 Kişi,
 • Eksvatör Operatörü 97 Kişi,
 • Vinç Operatörü 5 Kişi,
 • Kişi,Küçük İş Makinaları Operatörü 1 Kişi,
 • Kompresör Operatörü 1 Kişi,
 • Forklift Operatörü 2 Kişi,

Usta

 • Çarkhane Ustası 8 Kişi,
 • Elektrik Tesisat Ustası 15 Kişi,
 • Elektrik-Elektronik Ustası 1 Kişi,
 • Ağır Vasıta Ustası 58 Kişi,
 • Demir Kaynak Ustası 22 Kişi,
 • Endüstriyel Otomasyon Ustası 1 Kişi,
 • Yapı Ustası 5 Kişi,
 • Boya Ustası 4 Kişi,
 • Kaporta Ustası 11 Kişi,
 • Ofset Ustası 2 Kişi,
 • Oto Elektrik Ustası 25 Kişi,
 • Döşeme Ustası 1 Kişi,
 • Marangoz Ustası 51 Kişi,
 • Motor Ustası 1 Kişi,
 • Oto Boya Ustası 52 Kişi,
 • Fayans Ustası 1 Kişi,
 • Sıhhi Tesisat Ustası 53 Kişi,

Usta Yardımcısı 

 • Ağır Vasıta Usta Yardımcısı  1 Kişi,
 • Motor Usta Yardımcısı  9 Kişi,
 • Marangoz Usta Yardımcısı 1 Kişi,
 • Oto Elektrik Usta Yardımcısı 4 Kişi,
 • Demir Kaynak Usta Yardımcısı 20 Kişi,
 • Sıhhi Tesisat Usta Yardımcısı 1 Kişi,
 • Elektrik Tesisat Usta Yardımcısı 1 Kişi,

– Alet Operatörü 3 Kişi,

– Bakım Yağcı 18 Kişi,

– Sondaj İşçisi 107 Kişi,

– Şoför 138 Kişi,

 • Şoför ( Ağır Vasıta ) ( CE Sınıfı ) 77 Kişi,
 • Şoför ( Ağır Vasıta ) ( CE ve G Sınıfı ) 8 Kişi,

– Topograf 5 Kişi,

– Treyler Operatörü 18 Kişi,

– Treyler Operatörü Yardımcısı 22 Kişi,

 

 

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.
6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.
7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.
8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
-Çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)
-Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)
9) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
10) Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
11) İlan edilen kadrolara asil aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.
12) İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması
yapılacaktır.
13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 01/06/2023 tarihinde Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet
sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.
15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.
16) Kura çekimi sonuçları, asil ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
17) Kurumumuza ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.
18) Sınavı asil olarak kazanan adayların arşiv araştırması yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

 

 

DSİ İŞKUR İle 819 Kamu İşçi Alımı İlanın Tam Metni İçin Tıklayınız

 

 

Başvuru şekli ve zamanı ?

Başvurular İŞKUR üzerinde başladı. Adaylar başvurularını yapabilmeleri için öncelikle İŞKUR sistemine giriş işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvurular sadece İŞKUR Üzerinden Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru yapabilirler.

Başvuru Tarihleri: 12 – 16 Mayıs 2023

Başvuru Adresi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Kura İşlemi Yapılacak!

Başvuru yapmış olan adayların değerlendirilmesi için Devlet Su İşleri kura ile işe alım yapacak. Bu kapsamda Kura işlemleri;

Kura Yeri: Bölge Müdürlüğünün İnternet Sitesinde Yayınlanacaktır.

Kura Tarihi: 01.06.2023

Kura Saat Dilimi: Gün Boyunca (09:00 – 18:00)

 

 

 


Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.