Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alacak

Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alacak
Yayınlama: 04.10.2021
151
A+
A-

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 24 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü:

Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca “öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi” alınacaktır.
 
 

KURULUŞBÖLÜMANABİLİM/ ANASANAT DALI/ PROGRAMKADRO DERECESİKADRO UNVANISONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI
(Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav Sonucu)
İNTERNET ADRESİ
İLETİŞİM BİLGİSİİLAN ŞARTI
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları (Gastroenteroloji Bilim Dalı)1ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (U.B.)https://med.ege.edu.tr/0232 390 2109İç Hastalıkları uzmanı olmak, Gastroenteroloji Bilim Dalında yan dal yapmış olmak, Endoskopik Submukozal Disseksiyon işlemlerinde deneyimli olmak.
Ziraat FakültesiTarımsal Yapılar ve SulamaTarımsal Yapılar ve Sulama5ARAŞTIRMA GÖREVLİSİhttps://agr.ege.edu.tr/0232 311 2609Biyosistem Mühendisliği veya Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü lisans mezunu olmak, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.
Ziraat FakültesiPeyzaj MimarlığıPeyzaj Mimarlığı5ARAŞTIRMA GÖREVLİSİhttps://agr.ege.edu.tr/0232 311 2609Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olmak, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Hemşirelik FakültesiHemşirelikHemşirelikte Öğretim5ARAŞTIRMA GÖREVLİSİhttps://hemsirelik.ege.edu.tr/0232 311 5549Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.
Tire Kutsan Meslek YüksekokuluBilgisayar TeknolojileriBilgisayar Programcılığı Programı6ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (D.V.)https://tkmyo.ege.edu.tr/0232 512 8616
0232 512 7118
Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak, Görsel Programlama ve Veri Tabanları konusunda deneyimli olmak.
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Laboratuvar Teknikleri6ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (D.V.)https://egeatasaglik.ege.edu.tr/0232 311 2058Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak, Tıbbi biyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Belgelendirmek koşulu ile medikal görüntüleme laboratuvarında en az 1 yıl çalışmış olmak.

A)        GENEL ŞARTLAR
1-         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-        ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-        Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
B)        ÖZEL ŞARTLAR
1-         Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2-         Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
C)        MUAFİYET
1-         Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2-         Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
D)        İLK BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-         Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2-         Diploma (Lisans, Lisansüstü) Fotokopisi, Transkript (Lisans) Belgesi Fotokopisi.
3-         ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi
4-         Tecrübe Belgesi istenen kadrolar için (SGK Hizmet Dökümü, Hizmet Belgesi, ilgili alanda çalıştığını gösterir belge)
5-         İlan şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.
6-         Askerlik durumunu gösterir belge
E)         DİĞER AÇIKLAMALAR
1-         Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz birimleri sorumlu değildir. İlanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2-         İlanda belirtilen Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3-       Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
4-         İdare gerekli gördüğü taktirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
5-         İlanımıza www.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
6-         Atanmaya hak kazananların personel daire başkanlığının web sayfasında belirtilen atanmaya esas başvuru evraklarını Resmi Kurumlarca veya Noter onaylı “Aslı Gibidir” yaptırmaları gerekmektedir.
F)         ÖNEMLİ NOT
1-         06.02.2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016 – 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.
2-         Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 
Başvuruda İstenen Belgeler : İstenen belgelere “https://personeldb.ege.edu.tr/tr-11916/akademik_kadro_ve_tayin_isleri_ogretim_elemani_(ogretim_gorevlisi_arastirma_gorevlisi)_basvuru_kosullari.html” ulaşılabilir
 
İLAN TAKVİMİ:
İlk Başvuru Tarihi      : 24.09.2021
Son Başvuru Tarihi   :   08.10.2021
Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi        : 13.10.2021
Giriş Sınav Tarihi       : 18.10.2021
Nihai Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 01.11.2021
Başvuru Tipi   : Şahsen / Posta
Başvurunun Yapılacağı Yer  : Adaylar başvurularını kadronun bulunduğu (Fakülte Dekanlığı/Enstitü/Yüksekokul/MYO Müdürlüklerine) yere yapacaklardır.
 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 24.09.2021
NOT;
Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edelebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.