Erciyes Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Erciyes Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi Alımı Olacak
Yayınlama: 26.05.2021
51
A+
A-

Erciyes Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi Alımı Olacak 
Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alım yapılacağını açıkladı. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer.
Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
İlan olunur.

 

İLAN
NO
BİRİMİABD / ASD /
PROGRAM
UNVANDRCADETİLAN ÖZEL ŞARTI
1001DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
PERİODONTOLOJİPROF.11Periodontoloji Alanında Doçentlik Belgesine Sahip
Olmak.
1002EDEBİYAT FAKÜLTESİESKİ TÜRK EDEBİYATIPROF.11Doçentliğini Eski Türk Edebiyatı Bilim Alanında Almış Olmak.Çağatayca ve Farsça ile ilgili
çalışmaları bulunmak.
1003EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİPROF.11Doçentliğini Felsefe Alanında Almış Olmak, Türk İslam DüşünceTarihi Alanında Çalışmaları Olmak.
1004HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
UÇAK MÜHENDİSLİĞİPROF.11Doçentliğini Havacılık ve Uzay Mühendisliği Alanından Almış Olmak.
1005İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İKTİSADİ GELİŞME
– ULUSLARARASI İKTİSAT
PROF.11Doçentliğini “Uluslararası İktisat” Bilim Alanında Almış Olmak.
1006İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
YÖNETİM VE ORGANİZASYONPROF.11Doçentliğini “Yönetim ve Strateji” Bilim Alanında Almış Olmak.
1007MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMALZEME BİLİMİPROF.11Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Alanında Almış Olmak. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerinden En Az Birini Malzeme Mühendisliği Alanında Almış Olmak. Polimerik
Malzemeler Alanında Çalışmaları Olmak.
1008MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMALZEME BİLİMİPROF.11Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerinden En Az Birini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Alanında Almış Olmak. Nanomalzemeler Alanında
Çalışmaları Olmak.
1009EDEBİYAT FAKÜLTESİİNGİLİZ DİL BİLİMİDOÇ.11Doçentliğini Dünya Dilleri ve Edebiyatları Bilim
Alanında AlmışOlmak.Ortaçağ İngiliz Edebiyatı Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.
1010EDEBİYAT FAKÜLTESİSİSTEMATİK FELSEFE VE
MANTIK
DOÇ.11Doçentliğini Felsefe Alanında Almış Olmak, Bilim Felsefesi ve Bilim Tarihi Alanlarında Çalışmaları
Olmak.
1011HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
HAVACILIK ELEKTRİK VE
ELEKTRONİĞİ
DOÇ.11Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında Almış Olmak.
1012TIP FAKÜLTESİGENEL CERRAHİDOÇ.11Doçentliğini Genel Cerrahi Alanında Almış Olmak.
1013TIP FAKÜLTESİGÖĞÜS
CERRAHİSİ
DOÇ.11Doçentliğini Göğüs Cerrahisi Alanında Almış
Olmak.
1014TIP FAKÜLTESİKALP VE DAMAR
CERRAHİSİ
DOÇ.11Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi Alanında
Almış Olmak.
1015TIP FAKÜLTESİNÖROLOJİDOÇ.11Doçentliğini Nöroloji Alanında Almış Olmak.
1016TIP FAKÜLTESİORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ
DOÇ.11Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji Alanında
Almış Olmak
1017TIP FAKÜLTESİTIBBİ
MİKROBİYOLOJİ
DOÇ.11Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında Almış
Olmak.
1018VETERİNER FAKÜLTESİVETERİNERLİK HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİSİ
DOÇ.11Doçentliğini Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Alanında Almış Olmak.
1019EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİDR. ÖĞR. ÜYESİ31Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı veya Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalında Doktorasını Tamamlamış Olmak, Rusya ve Kafkasya
Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
1020EĞİTİM FAKÜLTESİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDR. ÖĞR. ÜYESİ11Eğitimsel ve Uygulamalı Dilbilim Alanında Doktora Yapmış Olmak, İngilizce Öğretiminde Sınıf içi Etkileşim Analizi Konularında Çalışmaları
Bulunmak.
1021HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
UÇAK MÜHENDİSLİĞİDR. ÖĞR.
ÜYESİ
11Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Uçak Gövde Motor Bakım Ana
Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.
1022HUKUK FAKÜLTESİGENEL KAMU HUKUKUDR. ÖĞR.
ÜYESİ
11Kamu Hukuku Alanında Doktora Yapmış Olmak.İnsan Hakları Hukukunda Çalışmaları
Olmak.
1023İLETİŞİM FAKÜLTESİGENEL GAZETECİLİKDR. ÖĞR.
ÜYESİ
11Yüksek Lisans ve Doktorasını Gazetecilik Anabilim Dalı’nda Yapmış Olmak.
1024MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİULAŞTIRMADR. ÖĞR.
ÜYESİ
11İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu Olup Ulaştırma Alanında Doktorasını Yapmış Olmak.
Karayolu Bakımı Üzerine Çalışmış Olmak.
1025SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİBAHÇE BİTKİLERİDR. ÖĞR. ÜYESİ11Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak, Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştirilmesi, Islahı ve Biyoteknolojisi Konularında
Çalışmaları Bulunmak.
1026TIP FAKÜLTESİANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONDR. ÖĞR.
ÜYESİ
12Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Olmak.
1027TIP FAKÜLTESİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIDR.
ÖĞR. ÜYESİ
11“Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı” ve “Neonatoloji Uzmanı”Olmak.
1028TIP FAKÜLTESİİÇ HASTALIKLARIDR.
ÖĞR. ÜYESİ
11“İç Hastalıkları Uzmanı” ve “Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı” Olmak.
1029TIP FAKÜLTESİİÇ HASTALIKLARIDR. ÖĞR.
ÜYESİ
11İç Hastalıkları Uzmanı ve Yoğun Bakım Uzmanı Olmak.
1030TIP FAKÜLTESİTIP TARİHİ VE ETİKDR. ÖĞR.
ÜYESİ
11Tıp Fakültesi Mezunu Olmak, “Tıp Tarihi ve Etik Uzmanı” Olmak veya “Aile Hekimliği Uzmanı”
Olmak.

 

BAŞVURU DETAYLARI

PROFESÖRLÜK KADROSU İÇİN
– Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde açık bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
– 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
– Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 6 (altı) adet olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
– 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. Yabancı dilde eğitim yapılan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 (seksen) puan almak veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak, ilgili yabancı dil belgesini ibraz etmek.
– Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.
DOÇENTLİK KADROSU İÇİN
– Adayların ilan edilen doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde açık bulunan doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından
kabulü zorunludur.
– 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
– Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 4 (dört) adet olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
– Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN
– Adayların ilan edilen Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde ilgili birimde açık bulunan Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato İlkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
– 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
– Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 4 (dört) adet olarak Üniversitemiz ilgili akademik birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.
– Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.
Not:
– Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından en az 65 (altmışbeş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmışbeş) puanın muadili bir puan almış olmak ve Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan almış olmak şartı aranır.
İlanımız Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.
 
 
Başvuru Tarihi : 21.05.2021
Son Başvuru Tarihi : 04.06.2021
 
 
*Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook Son Kamu Haber grubuna girmek için tıklayınız

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.