İş İlanları Eğitim

Erciyes Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi Alacak 2021

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 32 öğretim üyesi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları..

Erciyes Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi Alacak 2021

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 32 öğretim üyesi alacağını duyurdu Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

İLAN NO BİRİMİ ABD / ASD / PROGRAMI UNVAN DRC ADET İLAN ÖZEL ŞARTI
2001 Diş Hekimliği
Fakültesi
Endodonti Profesör 1 1 Endodonti Alanında Doçentlik Belgesine Sahip Olmak.
2002 Eczacılık Fakültesi Biyokimya Profesör 1 1 Biyokimya (Tıp) Alanında Doktora Yapmış Olmak. Biyokimya Bilim Alanında Doçentlik Unvanı Almış Olmak.
2003 Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Almış Olmak.Kapsayıcı Eğitimle İlgili Çalışmaları Bulunmak.
2004 Mühendislik Fakültesi Mekanik Profesör 1 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği Bilim Alanında Almış Olmak, Katı Mekaniği Alanında Çalışmaları Olmak.
2005 Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Profesör 1 1 Doçentlik Unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Alanında Almış Olmak. Biyomedikal Mühendisliği Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2006 Seyrani Ziraat Fakültesi Arazi ve Su Kaynakları Profesör 1 1 Doçentliğini Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında Almış Olmak, Su Kullanım Etkinliği ve Sulama Yönetimi Üzerinde Çalışmalar Yapmış Olmak.
2007 Spor Bilimleri
Fakültesi
Spor Sağlık Bilimleri Profesör 1 1 Fizyoloji Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.
2008 Tıp Fakültesi Anesteziyolji ve
Reanimasyon
Profesör 1 1 Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanında Almış Olmak.
2009 Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 1 Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji Alanında Almış Olmak.
2010 Veteriner Fakültesi Veterinerlik Fizyolojisi Profesör 1 1 Doçentliğini Veteriner Temel Bilimleri Bilim Alanında Almış Olmak.
2011 Veteriner Fakültesi Veterinerlik Mikrobiyolojisi Profesör 1 1 Doçentliğini Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri Bilim Alanında Almış Olmak.
2012 Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 Sınıf Eğitimi Alanında Doktorasını Yapmış Olmak, Doçentliğini Temel Eğitim Bilim Alanında Almış Olmak.
2013 Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Doçent 1 1 Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak. Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında Doçentlik Unvanını Almış Olmak.
2014 Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Doçent 1 1 Müzik Bilim/Sanat Alanında Doçent Unvanını Almış Olmak.
2015 Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Doçent 1 1 Gazetecilik ve Medya Çalışmaları Bilim/Sanat Alanında Doçent Unvanını Almış Olmak.
2016 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde Doçent 1 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği Alanında Almış Olmak.
2017 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Doçent 1 1 Doçentliğini Finans Bilimi Alanında Almış Olmak.
2018 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali İktisat Doçent 1 1 Doçentliğini Maliye Bilim Alanında Almış Olmak.
2019 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 1 Psikiyatri Hemşireliği Bilim/Sanat Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Ergen Ruh Sağlığı, Bağımlılık Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2020 Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 1 Dahili Hastalıklar Hemşireliği Bilim/Sanat Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Kardiyoloji ve Nefroloji Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2021 Seyrani Ziraat Fakültesi Yemler ve Hayvan Besleme Doçent 1 1 Ziraat Fakültesi Mezunu Olmak. Doçentliğini Zootekni Bilim Alanında Almış Olmak, Ruminant Hayvan Besleme Konusunda Çalışmaları Olmak.
2022 Seyrani Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Doçent 1 1 Doçentliğini Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bilim Alanında Almış Olmak, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.
2023 Spor Bilimleri
Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Doçent 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri Alanında Almış Olmak.
2024 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Doçent 1 1 Spor Bilimleri Alanında Doçentliğini Almış Olmak.
2025 Veteriner Fakültesi Veterinerlik HalkSağlığı Doçent 1 1 Veteriner Hekim Olmak, Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bilim/Sanat Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.
2026 Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Dr.
Öğr.Üyesi
1 1 Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak, Farmakoloji Anabilim Dalında Doktorasını Tamamlamış Olmak.
2027 Fen Fakültesi Katıhal Fiziği Dr.
Öğr.Üyesi
3 1 Fizikte Doktora Yapmış Olmak. Yarı İletkenler, Organik Işık Saçan Aletler (OLED), Güneş Pilleri ve Spintronik Konularında Deneyimli Olmak.
2028 Güzel Sanatlar
Fakültesi
Heykel Dr.
Öğr.Üyesi
1 1 Lisans ve Lisansüstü Eğitimini Plastik Sanatlar Heykel Ana SanatDalında Yapmış Olmak.
2029 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Dr.
Öğr.Üyesi
1 1 Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Sivil Havacılık Ana Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.
2030 Mühendislik Fakültesi Yapı Malzemeleri Dr.
Öğr.Üyesi
1 1 İnşaat Mühendisligi Lisans Mezunu Olup, İnşaat Mühendisliğinde Yapı Malzemeleri Alanında Doktora Yapmış Olmak, Nanomalzemeler Alanında Çalışmaları Olmak.
2031 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dr.
Öğr.Üyesi
1 1 Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Programında Tamamlamış Olmak.
2032 Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Dr.
Öğr.Üyesi
1 1 Genel Cerrahi Uzmanı Olmak.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROSU İÇİN
-2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 6 (altı) adet olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

DOÇENT KADROSU İÇİN
-2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 4 (dört) adet olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN
-2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

-Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 4 (dört) adet olarak Üniversitemiz ilgili akademik birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT:
-Adaylarda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından en az 65 (altmışbeş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmışbeş) puanın muadili bir puan almış olmak ve Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan almış olmak şartı aranır.
-Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.
-Adayların ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvurularının geçerli sayılabilmeleri için, durumlarının başvurduğu kadro unvanı ile ilgili Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.

-2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
İlanımız Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

GENEL ŞARTLAR

1- Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış
olmak.
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan
bu puan muadili bir puan almış olmak.
c) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak
programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim
görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili
uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı
aranır.
d) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans
derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin
belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
4- Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
5- Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.
NOT: Tecrübe süresinde Lisans mezuniyetinden sonraki süre esas alınacaktır.

B- ÖZEL ŞARTLAR

– Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) İlanda belirtilmiş olan şartları taşımak.
C- MUAFİYET
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda,
meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim
kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi
kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi
2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya
3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, Yüksek Lisans, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi
Fotokopisi
5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi
6- ALES Belgesi
7- Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL/YDS/KPDS/ÜDS veya Muadili)
8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)
10- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)
11- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
12- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)
13- Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
NOT: Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esnasında belgelerin kontrolü yapılmayacak olup, adaylar başvurularını
“REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT” birimine teslim edecektir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik
imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
– Başvurular; Erciyes Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan,
postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
– İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.

Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Rektörlük Evrak Kayıt Birimi – Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak
No:1 38280 TALAS / KAYSERİ
Tel: (0 352) 207 66 66 – 10605/10615 Faks: (0 352) 437 52 64
İlanımız Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde
değişiklik yapmak hakkına haizdir. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.

İlan Tarihi: 06/07/2021
Son Başvuru Tarihi: 27/07/2021
Ön Değerlendirme Tarihi: 03/08/2021
Sınav Giriş Tarihi: 10/08/2021
Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 17/08/2021
İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 06 temmuz 2021
• Son Başvuru Tarihi : 27 Temmuz 2021

 

NOT;

Bazı ilanlara günceleme gelebilir veya iptal edelebilir . Güncelenen veya iptal olan ilanları bize iletebilersiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL