İş İlanları Genel Güncel

Erzurum Teknik Üniversitesi Personel Alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Personel Alacak Erzurum Teknik Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada birimlerinde istihdam edilmek üzere 20 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru..

Erzurum Teknik Üniversitesi Personel Alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Personel Alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada birimlerinde istihdam edilmek üzere 20 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü;

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere;06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 20 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Nitelik Kodu Unvanı Adet Cinsiyet Puan Türü Aranan Nitelikler
BP 01 Büro Personeli (Lisans) 1 Kadın /Erkek 2020
KPSS P3
Fakültelerin Bilgi ve Belge Yönetimi veya Tarih bölümlerinden mezun olmak.
BP 02 Büro Personeli (Lisans) 1 Kadın /Erkek 2020
KPSS P3
Fakültelerin lisans programlarından mezun olup İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikasına Sahip olmak
DP 01 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 8 Erkek 2020
KPSS P94
Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.
Temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporunu belgelemek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
Üniversitemiz tüm birimlerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
DP 02 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 3 Kadın 2020
KPSS P94
Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.
Temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporunu belgelemek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
Üniversitemiz tüm birimlerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
KG 01 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 Erkek 2020
KPSS P94
Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu olmak.
Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az olmaması gerekmektedir.) (Sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek.) Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak. Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak.
KG 02 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 Erkek 2020
KPSS P93
Önlisans mezunu olmak.
Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az olmaması gerekmektedir.) (Sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek.) Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak. Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak.
KG 03 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 Erkek 2020
KPSS P3
Lisans mezunu olmak.
Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
-170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az olmaması gerekmektedir.) (Sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek.) Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak. Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak.

 GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3. 2020-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.
4. Başvuracak adayların 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde 60 puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

 BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru Takvimi
İlan Yayım Tarihi :
 02 Şubat 2022
Başvuru Başlangıç Tarihi : 02 Şubat 2022
Son Başvuru Tarihi : 16 Şubat 2022 (Mesai Bitimi)
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://erzurum.edu.tr/
Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. (Başvurularını şahsen yapamayacak adaylar noter onaylı vekâlet verecekleri kişi aracılığıyla yapabileceklerdir)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
– 
Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),
 Özgeçmiş,
 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
 Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
 Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
 Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

 DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

 Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
 Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
 Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
 Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
 Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

 YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
 İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
 KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
 Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.

Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.

 

Bizi Buralardan Takip Ediniz;

 

 

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL