Gazi Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Gazi Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi Alımı Olacak
Yayınlama: 01.05.2021
44
A+
A-

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 81 öğretim üyesi alacağını duyurdu haberin detayları son kamu haber sitemizde
 
Gazi Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
6. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
I) PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
▪  BAŞVURU  DİLEKÇESİ:  (http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  dilekçe),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
▪  LİSANS,  YÜKSEK  LİSANS,  DOKTORA  BELGESİ:  (Sadece,  ilan  açıklamasında  lisans,  yüksek  lisans  veya  doktora  mezuniyeti  şartı  istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  FOTOĞRAF:(Güncel  olmak  kaydıyla,  dijital  ortamda  bulunan  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  veya  fiziki  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪ DOÇENTLİK BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  HİZMET  BELGESİ:  (Sadece,  Üniversitemiz  dışında,  herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  bu  belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  AKADEMİK  YÜKSELTİLME  VE  ATANMA  KRİTERLERİ  YÖNERGESİNE  UYGUNLUK  BEYAN  FORMU:  (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  form),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  formun,  doldurulduktan  sonra  ıslak  olarak  imzalanması  ve  bu  şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪  AKADEMİK YÜKSELTİLME  VE  ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI:  (Akademik Yükseltilme ve  Atanma Kriterleri  Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪  BİLİMSEL  ÇALIŞMA  VE  YAYIN  DOSYASI:  (İlan  açıklamasında  deneyim  şartı  olan  pozisyonlar  için  deneyim  belgesi  ile  doçentlik  sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
II) DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
▪  BAŞVURU  DİLEKÇESİ:  (http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  dilekçe),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
▪  LİSANS,  YÜKSEK  LİSANS,  DOKTORA  BELGESİ:  (Sadece,  ilan  açıklamasında  lisans,  yüksek  lisans  veya  doktora  mezuniyeti  şartı  istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  FOTOĞRAF:(Güncel  olmak  kaydıyla,  dijital  ortamda  bulunan  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  veya  fiziki  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪ DOÇENTLİK BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  HİZMET  BELGESİ:  (Sadece  Üniversitemiz  dışında,  herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  bu  belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e- Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  AKADEMİK  YÜKSELTİLME  VE  ATANMA  KRİTERLERİ  YÖNERGESİNE  UYGUNLUK  BEYAN  FORMU:  (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  form),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  formun,  doldurulduktan  sonra  ıslak  olarak  imzalanması  ve  bu  şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪  AKADEMİK YÜKSELTİLME  VE  ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI:  (Akademik Yükseltilme ve  Atanma Kriterleri  Yönergesine uygunluk
beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
III)  DOKTOR  ÖĞRETİM  ÜYESİ  kadrolarına  başvuracak  adaylar  daimi  statüde  görev  yapacak  olup  adaylardan  istenen  belgeler  aşağıda belirtilmiştir.
▪  BAŞVURU  DİLEKÇESİ:  (http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  dilekçe),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
▪ LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGELERİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
▪  FOTOĞRAF:(Güncel  olmak  kaydıyla,  dijital  ortamda  bulunan  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  veya  fiziki  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪ YABANCI DİL BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  HİZMET  BELGESİ:  (Sadece  Üniversitemiz  dışında,  herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  bu  belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e- Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE
UYGUNLUK  BEYAN  FORMU:  ((http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  form),  (İlgili  sekmeden  indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI:
(Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi        : 20.04.2021
Bitiş Tarihi                : 04.05.2021

BirimBölümAbd/PrgUnvanDereceAdetAçıklama
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerOrtodontiDoktor Öğretim Üyesi11Nano materyaller üzerine çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerOrtodontiDoktor Öğretim Üyesi11İskeletsel ankraj sistemleri üzerine çalışmaları olmak
Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPeriodontolojiDoçent11Mukogingival problemlerin tedavisi üzerine çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği FakültesiTemel BilimlerTıbbi MikrobiyolojiDoktor Öğretim Üyesi11Dental kök hücreler üzerine çalışmaları olmak.
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmakognoziProfesör11Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Doçentliğini Farmakognozi alanında almış olmak.
Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık
Bilimleri
BiyokimyaDoktor Öğretim Üyesi11Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve moleküler araştırma teknikleri uygulamaları üzerine
deneyim sahibi olmak.
Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık
Bilimleri
Eczacılık Temel
Bilimleri
Doktor Öğretim Üyesi11Doktorasını Eczacılık Analitik Kimya alanında yapmış olmak ve kemometrik ilaç analizleri
üzerine deneyim sahibi olmak.
Fen FakültesiFizikYoğun Madde FiziğiDoçent11Yarıiletken yapılarda kusur analizi üzerine çalışmaları olmak.
Fen FakültesiİstatistikOlasılık Teorisi ve Olasılık SüreçleriDoktor Öğretim Üyesi11Optimal Asimptotik Testler üzerine çalışmaları olmak.
Fen FakültesiİstatistikUygulamalı İstatistikProfesör11Sağlam istatistikler üzerine çalışmaları olmak.
Fen FakültesiKimyaFizikokimyaDoçent11Fonksiyonel polimerik yüzeyler konusunda çalışmaları olmak.
Fen FakültesiKimyaİnorganik KimyaDoçent11İnorganik Fotolüminesans kompleksler üzerine çalışmaları olmak.
Fen FakültesiKimyaOrganik KimyaDoçent11DNA-ligand etkileşimleri konusunda çalışmaları olmak.
Fen FakültesiKimyaOrganik KimyaDoçent11Tetrazol Kimyası konusunda çalışmaları olmak.
Fen FakültesiMatematikTopolojiDoçent11Sabit nokta teoremleri üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiDoçent11Adli bilişim konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiProfesör11Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak ve algoritma tasarımı konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Programları ve ÖğretimDoçent11Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak ve göç ile ilgili çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeDoçent11Doçentliğini Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak ve tamamlayıcı ölçme- değerlendirme konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeDoçent11Doçentliğini Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak ve test eşitleme üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar EğitimiResim-İş EğitimiDoçent11Sanat eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiBiyoloji EğitimiDoçent11Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak ve hidrobiyoloji ile ilgili çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi
Biyoloji EğitimiProfesör11Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak ve bitkilere yönelik tutum üzerine
çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi
Fen Bilgisi EğitimiDoçent11Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak ve eğitsel filmler üzerine çalışmaları
olmak.
Gazi Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiDoçent11Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak ve okul dışı öğrenme ortamları üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi
Fen Bilgisi EğitimiProfesör11Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak ve biyoloji eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi
Fen Bilgisi EğitimiProfesör11Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak ve ihtiyoloji konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFizik EğitimiDoçent11Doçentliğini Fizik alanında almış olmak ve nötron etkin rezonans enerjileri konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFizik EğitimiDoçent11Doçentliğini Fizik Eğitimi alanında almış olmak ve matematiksel yöntemler konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi
Matematik EğitimiDoçent11Doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak ve üstün yetenekli öğrenciler
üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiÖzel EğitimZihin Engelliler EğitimiDoçent11Doçentliğini Özel Eğitim (Zihin Engelliler Eğitimi) alanında almış olmak ve okuma güçlükleri konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiÖzel EğitimZihin Engelliler EğitimiDoçent11Doçentliğini Özel Eğitim (Zihin Engelliler Eğitimi) alanında almış olmak ve zihin engellilerin eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Sosyal Bilgiler EğitimiDoçent11Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış olmak ve kavram yanılgıları üzerine
çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Sosyal Bilgiler EğitimiDoçent11Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış olmak ve tasarım araştırmaları
konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiSosyal Bilgiler EğitimiDoçent11Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış olmak ve üstbiliş konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Sosyal Bilgiler EğitimiProfesör11Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış olmak ve kültürel miras eğitimi üzerine
çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Tarih EğitimiDoçent11Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış olmak ve sosyal
politikalar üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTarih EğitimiProfesör11Doçentliğini Tarih Eğitimi alanında almış olmak ve tarihi empati üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Türkçe EğitimiDoçent11Doçentliğini Türk Halk Bilimi alanında almış olmak ve Türk sözlü anlatıları üzerine
çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Yabancı Diller
Eğitimi
Alman Dili EğitimiDoçent11Doçentliğini Dünya Dilleri ve Edebiyatları alanında almış olmak ve Türk ve Alman dili
üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimiİngiliz Dili EğitimiDoçent11Doçentliğini İngiliz Dili Eğitimi alanında almış olmak ve aktivite kuramı üzerine çalışmaları olmak.
Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge PlanlamaŞehir ve Bölge PlanlamaProfesör11Kent iklimi ve planlama konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiEndüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiDoçent11Yöneylem araştırması uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiEndüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiProfesör11Bulanık matematiksel programlama uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Kimya
Mühendisliği
Kimya MühendisliğiDoçent11Desülfirizasyon üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiMakina MühendisliğiMakina MühendisliğiDoçent11Elektro-erozyon/kimyasal imalat yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Makina MühendisliğiDoçent11Gizli ısı depolama sistemleri üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikDiyetetikDoktor Öğretim Üyesi11Lisans ve lisansüstü eğitimini Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak ve tıbbi beslenme tedavisi konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Doktor Öğretim Üyesi11Lisans ve lisansüstü eğitimini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak ve el
rehabilitasyonu üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikİç Hastalıkları HemşireliğiProfesör11Doçentliğini Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında almış olmak ve kronik hastalıklar üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sosyal HizmetSosyal HizmetDoçent11Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak ve sosyal hizmet uygulamaları üzerine
çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve TeknikleriPatoloji Laboratuvar TeknikleriDoçent11Laboratuvar hayvanları üretimi ve gebelik fizyolojisi üzerine deneyim ve çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri
Fakültesi
Beden Eğitimi ve
Spor Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi
Doçent11Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak ve spor psikolojisi konusunda
çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri
Fakültesi
Beden Eğitimi ve
Spor Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi
Profesör11Voleybolda antrenman ve performans üzerine çalışmaları olmak.
Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal TeknolojileriMakineDoçent11Doçentliğini Otomotiv Mühendisliği alanında almış olmak ve içten yanmalı motorlar üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiAğaç İşleri
Endüstri Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri MühendisliğiDoçent11Doçentliğini Orman Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak ve ahşap üst yüzey işlemleri üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar MühendisliğiDoçent11Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak ve Derin Öğrenme konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiEndüstriyel Tasarım
Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım MühendisliğiProfesör11Doçentliğini Makina mühendisliği alanında almış olmak ve makine tasarımı üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiEnerji Sistemleri MühendisliğiEnerji Sistemleri MühendisliğiDoçent11Ekserji ve Gaz kompresörleri üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiEnerji Sistemleri MühendisliğiEnerji Sistemleri MühendisliğiDoçent11Güneş enerjisi ve enerji depolama konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiEnerji Sistemleri MühendisliğiEnerji Sistemleri MühendisliğiProfesör11Enerji politikalarının planlanması üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesiİmalat
Mühendisliği
İmalat MühendisliğiDoçent11Yapay sinir ağları üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesiİnşaat
Mühendisliği
İnşaat MühendisliğiProfesör11Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak ve yığma duvarların
güçlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiMetalurji ve
Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve MalzemeMühendisliğiDoçent11Termokimyasal kaplama üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiOtomotiv
Mühendisliği
Otomotiv MühendisliğiDoçent11Doçentliğini Otomotiv Mühendisliği alanında almış olmak ve pasif taşıt güvenlik
sistemleri konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiOtomotiv
Mühendisliği
Otomotiv MühendisliğiProfesör11Doçentliğini Makina Mühendisliği alanında almış olmak ve İçten yanmalı motorlar üzerine
çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Doçent11Doçentliğini Anezteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak ve sedasyon
anestezisinde en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoktor Öğretim Üyesi11Klinik Anestezide Ultrasonografi üzerine deneyim sahibi olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoktor Öğretim Üyesi11Hedef kontrollü İnfüzyon ile anestezi konusunda çalışmaları olmak ve Klinik Anestezide Ultrasonografi üzerine deneyim sahibi olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Doktor Öğretim Üyesi11Tıpta Uzmanlığını Anezteziyoloji ve Reanimasyon alanında yapmış olmak ve Faz 1-2
klinik ilaç araştırmalarında deneyim sahibi olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDoktor Öğretim Üyesi11Tıpta Uzmanlığını Genel Cerrahi alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve fekal mikrobiyata konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoktor Öğretim Üyesi11Tıpta Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoçent11Posterior fossa cerrahisi üzerine deneyim sahibi olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun Boğaz HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi11Disfaji konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiDoktor Öğretim Üyesi11Tıpta Uzmanlığını Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak ve yüz nakli üzerine çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoktor Öğretim Üyesi11Tıpta Uzmanlığını Üroloji alanında yapmış olmak ve uzmanlık eğitimi sonrası alanında
en az 3 (üç) yıl çalışma deneyimine sahip olmak ve Böbrek üstü (adrenal) bezi üzerine çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Bd: Çocuk Metabolizma ve NutrisyonDoktor Öğretim Üyesi11Tıpta Uzmanlığını Çocuk Metabolizma Hastalıkları alanında yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoktor Öğretim Üyesi11Kardiyak elektrofizyoloji üzerine deneyim sahibi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNükleer TıpDoktor Öğretim Üyesi11PET/MR uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoktor Öğretim Üyesi11Meme radyolojisi ve kas iskelet sistemi radyolojisi üzerine deneyim sahibi olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıp Tarihi ve EtikDoçent11Üniversitelerin Tıp Fakültelerinde, Türk Tıp Tarihi ve Tıpta Değerler eğitimi konusunda en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.