Eğitim Genel Güncel İş İlanları

Gazi Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 81 öğretim üyesi alacağını duyurdu haberin detayları son kamu haber sitemizde   Gazi Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK..

Gazi Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi Alımı Olacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 81 öğretim üyesi alacağını duyurdu haberin detayları son kamu haber sitemizde

 

Gazi Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
6. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

I) PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

▪  BAŞVURU  DİLEKÇESİ:  (http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  dilekçe),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
▪  LİSANS,  YÜKSEK  LİSANS,  DOKTORA  BELGESİ:  (Sadece,  ilan  açıklamasında  lisans,  yüksek  lisans  veya  doktora  mezuniyeti  şartı  istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  FOTOĞRAF:(Güncel  olmak  kaydıyla,  dijital  ortamda  bulunan  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  veya  fiziki  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪ DOÇENTLİK BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  HİZMET  BELGESİ:  (Sadece,  Üniversitemiz  dışında,  herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  bu  belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  AKADEMİK  YÜKSELTİLME  VE  ATANMA  KRİTERLERİ  YÖNERGESİNE  UYGUNLUK  BEYAN  FORMU:  (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  form),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  formun,  doldurulduktan  sonra  ıslak  olarak  imzalanması  ve  bu  şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪  AKADEMİK YÜKSELTİLME  VE  ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI:  (Akademik Yükseltilme ve  Atanma Kriterleri  Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪  BİLİMSEL  ÇALIŞMA  VE  YAYIN  DOSYASI:  (İlan  açıklamasında  deneyim  şartı  olan  pozisyonlar  için  deneyim  belgesi  ile  doçentlik  sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
II) DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
▪  BAŞVURU  DİLEKÇESİ:  (http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  dilekçe),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
▪  LİSANS,  YÜKSEK  LİSANS,  DOKTORA  BELGESİ:  (Sadece,  ilan  açıklamasında  lisans,  yüksek  lisans  veya  doktora  mezuniyeti  şartı  istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  FOTOĞRAF:(Güncel  olmak  kaydıyla,  dijital  ortamda  bulunan  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  veya  fiziki  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪ DOÇENTLİK BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  HİZMET  BELGESİ:  (Sadece  Üniversitemiz  dışında,  herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  bu  belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e- Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  AKADEMİK  YÜKSELTİLME  VE  ATANMA  KRİTERLERİ  YÖNERGESİNE  UYGUNLUK  BEYAN  FORMU:  (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  form),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  formun,  doldurulduktan  sonra  ıslak  olarak  imzalanması  ve  bu  şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪  AKADEMİK YÜKSELTİLME  VE  ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI:  (Akademik Yükseltilme ve  Atanma Kriterleri  Yönergesine uygunluk
beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
III)  DOKTOR  ÖĞRETİM  ÜYESİ  kadrolarına  başvuracak  adaylar  daimi  statüde  görev  yapacak  olup  adaylardan  istenen  belgeler  aşağıda belirtilmiştir.
▪  BAŞVURU  DİLEKÇESİ:  (http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  dilekçe),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
▪ LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGELERİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
▪  FOTOĞRAF:(Güncel  olmak  kaydıyla,  dijital  ortamda  bulunan  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  veya  fiziki  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪ YABANCI DİL BELGESİ: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪  HİZMET  BELGESİ:  (Sadece  Üniversitemiz  dışında,  herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  bu  belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e- Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
▪ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE
UYGUNLUK  BEYAN  FORMU:  ((http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  form),  (İlgili  sekmeden  indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI:
(Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
▪ BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi        : 20.04.2021
Bitiş Tarihi                : 04.05.2021

Birim Bölüm Abd/Prg Unvan Derece Adet Açıklama
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Nano materyaller üzerine çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İskeletsel ankraj sistemleri üzerine çalışmaları olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Doçent 1 1 Mukogingival problemlerin tedavisi üzerine çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Tıbbi Mikrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Dental kök hücreler üzerine çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Profesör 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Doçentliğini Farmakognozi alanında almış olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık
Bilimleri
Biyokimya Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve moleküler araştırma teknikleri uygulamaları üzerine
deneyim sahibi olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık
Bilimleri
Eczacılık Temel
Bilimleri
Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Doktorasını Eczacılık Analitik Kimya alanında yapmış olmak ve kemometrik ilaç analizleri
üzerine deneyim sahibi olmak.
Fen Fakültesi Fizik Yoğun Madde Fiziği Doçent 1 1 Yarıiletken yapılarda kusur analizi üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi İstatistik Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Optimal Asimptotik Testler üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi İstatistik Uygulamalı İstatistik Profesör 1 1 Sağlam istatistikler üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya Fizikokimya Doçent 1 1 Fonksiyonel polimerik yüzeyler konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya İnorganik Kimya Doçent 1 1 İnorganik Fotolüminesans kompleksler üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya Organik Kimya Doçent 1 1 DNA-ligand etkileşimleri konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya Organik Kimya Doçent 1 1 Tetrazol Kimyası konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Topoloji Doçent 1 1 Sabit nokta teoremleri üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doçent 1 1 Adli bilişim konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak ve algoritma tasarımı konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 1 1 Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak ve göç ile ilgili çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doçent 1 1 Doçentliğini Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak ve tamamlayıcı ölçme- değerlendirme konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doçent 1 1 Doçentliğini Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış olmak ve test eşitleme üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Doçent 1 1 Sanat eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak ve hidrobiyoloji ile ilgili çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi
Biyoloji Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak ve bitkilere yönelik tutum üzerine
çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak ve eğitsel filmler üzerine çalışmaları
olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak ve okul dışı öğrenme ortamları üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak ve biyoloji eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak ve ihtiyoloji konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fizik Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Fizik alanında almış olmak ve nötron etkin rezonans enerjileri konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fizik Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Fizik Eğitimi alanında almış olmak ve matematiksel yöntemler konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi
Matematik Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak ve üstün yetenekli öğrenciler
üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Özel Eğitim (Zihin Engelliler Eğitimi) alanında almış olmak ve okuma güçlükleri konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Özel Eğitim (Zihin Engelliler Eğitimi) alanında almış olmak ve zihin engellilerin eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış olmak ve kavram yanılgıları üzerine
çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış olmak ve tasarım araştırmaları
konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış olmak ve üstbiliş konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış olmak ve kültürel miras eğitimi üzerine
çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Tarih Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış olmak ve sosyal
politikalar üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Tarih Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Tarih Eğitimi alanında almış olmak ve tarihi empati üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Türk Halk Bilimi alanında almış olmak ve Türk sözlü anlatıları üzerine
çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim
Fakültesi
Yabancı Diller
Eğitimi
Alman Dili Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Dünya Dilleri ve Edebiyatları alanında almış olmak ve Türk ve Alman dili
üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini İngiliz Dili Eğitimi alanında almış olmak ve aktivite kuramı üzerine çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Profesör 1 1 Kent iklimi ve planlama konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doçent 1 1 Yöneylem araştırması uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Profesör 1 1 Bulanık matematiksel programlama uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Kimya
Mühendisliği
Kimya Mühendisliği Doçent 1 1 Desülfirizasyon üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Makina Mühendisliği Doçent 1 1 Elektro-erozyon/kimyasal imalat yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Makina
Mühendisliği
Makina Mühendisliği Doçent 1 1 Gizli ısı depolama sistemleri üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Diyetetik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Lisans ve lisansüstü eğitimini Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak ve tıbbi beslenme tedavisi konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Lisans ve lisansüstü eğitimini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak ve el
rehabilitasyonu üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 1 Doçentliğini Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında almış olmak ve kronik hastalıklar üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Doçent 1 1 Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak ve sosyal hizmet uygulamaları üzerine
çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Patoloji Laboratuvar Teknikleri Doçent 1 1 Laboratuvar hayvanları üretimi ve gebelik fizyolojisi üzerine deneyim ve çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri
Fakültesi
Beden Eğitimi ve
Spor Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi
Doçent 1 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak ve spor psikolojisi konusunda
çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri
Fakültesi
Beden Eğitimi ve
Spor Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi
Profesör 1 1 Voleybolda antrenman ve performans üzerine çalışmaları olmak.
Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal Teknolojileri Makine Doçent 1 1 Doçentliğini Otomotiv Mühendisliği alanında almış olmak ve içten yanmalı motorlar üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri
Endüstri Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Doçent 1 1 Doçentliğini Orman Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak ve ahşap üst yüzey işlemleri üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Doçent 1 1 Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak ve Derin Öğrenme konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım
Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Profesör 1 1 Doçentliğini Makina mühendisliği alanında almış olmak ve makine tasarımı üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Doçent 1 1 Ekserji ve Gaz kompresörleri üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Doçent 1 1 Güneş enerjisi ve enerji depolama konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Profesör 1 1 Enerji politikalarının planlanması üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İmalat
Mühendisliği
İmalat Mühendisliği Doçent 1 1 Yapay sinir ağları üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İnşaat
Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği Profesör 1 1 Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak ve yığma duvarların
güçlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve MalzemeMühendisliği Doçent 1 1 Termokimyasal kaplama üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv
Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği Doçent 1 1 Doçentliğini Otomotiv Mühendisliği alanında almış olmak ve pasif taşıt güvenlik
sistemleri konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv
Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği Profesör 1 1 Doçentliğini Makina Mühendisliği alanında almış olmak ve İçten yanmalı motorlar üzerine
çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Doçent 1 1 Doçentliğini Anezteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak ve sedasyon
anestezisinde en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Klinik Anestezide Ultrasonografi üzerine deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Hedef kontrollü İnfüzyon ile anestezi konusunda çalışmaları olmak ve Klinik Anestezide Ultrasonografi üzerine deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını Anezteziyoloji ve Reanimasyon alanında yapmış olmak ve Faz 1-2
klinik ilaç araştırmalarında deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını Genel Cerrahi alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve fekal mikrobiyata konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 1 Posterior fossa cerrahisi üzerine deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Disfaji konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla uzmanlık eğitimi sonrası alanında en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak ve yüz nakli üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını Üroloji alanında yapmış olmak ve uzmanlık eğitimi sonrası alanında
en az 3 (üç) yıl çalışma deneyimine sahip olmak ve Böbrek üstü (adrenal) bezi üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Bd: Çocuk Metabolizma ve Nutrisyon Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tıpta Uzmanlığını Çocuk Metabolizma Hastalıkları alanında yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Kardiyak elektrofizyoloji üzerine deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doktor Öğretim Üyesi 1 1 PET/MR uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Meme radyolojisi ve kas iskelet sistemi radyolojisi üzerine deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Tarihi ve Etik Doçent 1 1 Üniversitelerin Tıp Fakültelerinde, Türk Tıp Tarihi ve Tıpta Değerler eğitimi konusunda en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL