İş İlanları Eğitim Genel Güncel

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 23 Öğretim Görevlisi Alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 23 Öğretim Görevlisi Alacak Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 23 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı..

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 23 Öğretim Görevlisi Alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 23 Öğretim Görevlisi Alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada üniversitenin birimlerine 23 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alımı ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.

 

İlan No: Birimi Bölümü ABD Unvanı Der. Adet Açıklama
2021/1 Tıp Fakültesi (Öncelikli alan) Temel Tıp Bilimleri Anatomi Profesör 1 1 İlgili alanda doçentlik unvanına sahip olmak.
2021/2 Tıp Fakültesi
(Öncelikli alan)
Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi
Biyokimya
Doçent 2 1 İlgili alanda doçentlik unvanına sahip olmak.
2021/3 Tıp Fakültesi
(Öncelikli alan)
Temel Tıp
Bilimleri
Halk Sağlığı Doçent 1 1 İlgili alanda doçentlik unvanına sahip olmak.
2021/4 Tıp Fakültesi (Öncelikli alan) Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Tıp fakültesi mezunu olup ilgili alanda uzmanlık eğitimi almış olmak.
2021/5 Tıp Fakültesi
(Öncelikli alan)
Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Tıbbi biyoloji alanında doktora yapmış olmak.
2021/6 Tıp Fakültesi
(Öncelikli alan)
Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Tıbbi biyoloji alanında doktora yapmış olmak.
2021/7 Tıp Fakültesi (Öncelikli alan) Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Fizyoloji (Tıp) alanında doktora yapmış olmak.
2021/8 Tıp Fakültesi
(Öncelikli alan)
Temel Tıp
Bilimleri
Fizyoloji Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Fizyoloji (Tıp) alanında doktora yapmış olmak.
2021/9 Tıp Fakültesi
(Öncelikli alan)
Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi
Mikrobiyoloji
Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Tıbbi mikrobiyoloji alanında doktorasını yapmış
olmak.
2021/10 Tıp Fakültesi (Öncelikli alan) Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Tıbbi mikrobiyoloji alanında doktorasını yapmış olmak.
2021/11 İslami İlimler Fakültesi
(Öncelikli alan)
Temel İslam Bilimleri Tefsir Profesör 1 1 Doçentliğini Tefsir alanında almış olup, Kur’an dili ve Belagatı ve klasik (Yazma) eser tahkikleri
üzerinde çalışmalarda bulunmuş olmak.
2021/12 İslami İlimler Fakültesi
(Öncelikli alan)
Temel İslam Bilimleri Hadis Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktorasını yapmış olup, mukayeseli hadis
usulüne yönelik çalışmalarda bulunmuş olmak.
2021/13 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kur’anı Kerim ve Kırâat İlmi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktorasını yapmış olup, Kıraat alanında çalışmalarda bulunmuş olmak.
2021/14 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temel Bilimleri Bölümü Mühendislik Temel Bilimleri Doçent 1 1 Kimya bilim alanında doçentlik unvanına sahip olmak.
2021/15 Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Endüstri
Mühendisliği
Endüstri
Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Simülasyon ve deneysel optimizasyon tasarımı
alanında çalışmalarda bulunmak.
2021/16 Sağlık Bilimleri Fakültesi (Öncelikli alan) Ebelik Ebelik Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Ebelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği veya Halk Sağlığı hemşireliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
2021/17 Sağlık Bilimleri Fakültesi (Öncelikli alan) Ebelik Ebelik Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Ebelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği veya Halk Sağlığı hemşireliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
2021/18 Sağlık Bilimleri Fakültesi (Öncelikli alan) Ebelik Ebelik Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Ebelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği veya Halk Sağlığı hemşireliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
2021/19 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak
Sanatları
Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.
2021/20 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
2021/21 Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim ve Tercümanlık Arapça Mütercim ve
Tercümanlık
Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Arap Dili ve Edebiyatı veya Arap Dili ve belagatı Anabilim dallarının birinde doktorasını
yapmış olmak.
2021/22 Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim ve Tercümanlık Arapça
Mütercim ve Tercümanlık
Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Arap Dili ve Edebiyatı veya Arap Dili ve
belagatı Anabilim dallarının birinde doktorasını yapmış olmak.
2021/23 Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim ve Tercümanlık Arapça Mütercim ve Tercümanlık Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Arap Dili ve Edebiyatı veya Arap Dili ve belagatı Anabilim dallarının birinde doktorasını yapmış olmak.

 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1- Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 7 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
2- Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doktora belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
3. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
4. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
5. İdare gerekli gördüğü takdirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. Başvuru Yeri:
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve posta ile yapılan başvurular zamanında gelmediği takdirde dikkate alınmayacaktır.)

 

 

İlan Takvimi;
• İlan Tarihi : 29.09.2021
  • Son Başvuru 14.10.2021

NOT;

Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir . Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.

Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz 

 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız

Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL