Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Gebze Teknik Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada birimlerinde istihdam edilmek üzere 31 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları son kamu haber sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER 
İLAN NO POZİSYON ADI/ CİNSİYET ÖĞRENİM ADET ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR
SP 202201 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) -10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/
15
silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 70 puan almış olmak,
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 13 den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-13=67 den az olmaması gerekmektedir.)
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
SP 202202 Destek Personeli (Temizlik Hizmeti-Kadın) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 9 -Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 40 puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
-Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
SP 202203 Destek Personeli (Temizlik Hizmeti/ Bahçıvan-Erkek) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 4 -Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 50 puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
-Bahçe-peyzaj ve tarımsal işlerde görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
SP 202204 Destek Personeli (Şoför-Erkek) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 1 -Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 60 puan almış olmak,
-D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
-Psikoteknik belgesi almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
SP 202205 Spor Uzmanı (Kadın/Erkek) Lisans 1 -En az lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak.
-Cankurtaranlık belgesine sahip olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P3) en az 70 puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
SP 202206 Avukat (Kadın/Erkek) Lisans 1 -Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak,
-Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P3) en az 70 puan almış olmak,
-Kamu İhale Mevzuatı ve İş Hukuku Alanında sertifika sahibi olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,

 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında; sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR
1.1
. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
1.3. 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1
. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
 Başvuru Formu,
 Özgeçmiş,
 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
 Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)
 Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
 Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
 Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 Avukatlık Ruhsatnamesi, (Avukat kadrosu için)
 Cankurtaranlık Belgesi, (Spor Uzmanı kadrosu için)
 Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,
 Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
 DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1
. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
2. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
3. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
4. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.
5. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan vb. adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.
4. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
7. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Başvuru Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi :
 21 Ocak 2022
Son Başvuru Tarihi : 04 Şubat 2022
Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 21 Şubat 2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.gtu.edu.tr/
Açıklama : Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
 Adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere; Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ – GEBZE/KOCAELİ” adresine evraklarını gönderecektir.
 Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (262) 605 11 27, 0 (262) 605 11 26, 0 (262) 605 11 22 telefon numaraları ve personel@gtu.edu.tr adresinden yardım alabilecektir.
NOT;
Bazı ilanlara güncelleme gelebilir veya iptal edilebilir.
Güncellenen veya iptal olan ilanları bize iletebilirsiniz.
Daha kaliteli hizmet için görüş ve düşüncelerinizi iletiniz.
 

Haber takibi için 

Telegram gruba girmek için tıklayınız
Facebook İŞKUR VE KAMU İŞ İLANLARI grubuna girmek için tıklayınız
 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.